7
Stipen pestunmuaji
Na espe'g patlia's pipanimatl Stipenal, “Teliaq na ula ta'n teluejig?”
Stipen teluet, “Nigmatut, jigs'tuig! Gjinisgam ta'n gepme'g neialsiteg gujjinu Aplam ge's eigeg na maqamigew Mesopotamia ge'sg menaq natgatmugweg 'gjigan Qallan. Na telimapnn, ‘'Nqal gigmaq aq gm'tgig aq lia na maqamigew ta'n ni'n musga'tultes.’ A' na naqt'g na maqamigew teluisig Jaltia aq eliet natgatg gutan Qallan. Ta'n tujiw Aplamo'q ujjl nepliteg Gjinisgam gisa'lapnn jigla'silin aq lielin ta'n nige' ginu eimu'g. Gjinisgam na tujiw mo ignmuagup Aplamal je talgi'g assutmn. Mu ignmuamug'p je 'mtijin. Gatu Gjinisgam teplumapnn ignmuan aq na tujiw, assuttew negm aq ta'n wettaqia'tijig. Ta'n tujiw Gjinisgam teplumateg Aplamal aq ugte'piteml mo mijua'ji'jg gegguna'tigupni. Etna na ula Gjinisgam telimapnn Aplamal, ‘Gi'l aq 'gte'pitem ta'n wettaqieioq, wigultitaq na maqamigew ta'nig piluei iganpugultitaq ne'w gasgiptnnaqanipunqeg. Na'te'l gistejuultitaq aq emegwo'tasultitaq.’ Gjinisgam teluep, ‘Ugtapula's na mimajuinu'g ta'nig gistejue'galugsioq. Na tujiw apaja'la's ula maqamigew aq tet tli emtoqwalitaq.’ Na tujiw Gjinisgam, telimapnn Aplamal, ‘Ta'n te'sijig ji'nmug lugwatasultinew ugjit gnugwaqan ta'n teplumg'pnig.’ Elugwalapnn uggwisl Isaqal ugumuljinewei na'gweg gisi ugs'tqamuiliteg. Isaq elugwalapnn uggwisl Je'gopal aq Je'gop elugwalapni newgtisgegsiliji je ta'pu uggwisg. Na 'Nnu'g ta'nig gujjinaqi'g.
“Gujjinaqi'g wisgua'la'tipnn ugjignamual So'sepal aq netuisgela'tipnn tl gistejuilin Ijiptg. Gatu Gjinisgam ne'gaw wijitgweiwapnn, 10 aq saputa'lapnn 'nsano'qonigtug. Gjinisgam ne'gaw angweiwapnn we'gaw ta'n wen getu tala'laj. Ta'n tujiw So'sep neia'siteg Paloal, na elege'wilitl Ijiptg. Gjinisgam gisa'lapnn So'sepal nestuewistunin. We'gaw Paloal nemi'gun ta'n teli ns'tuowoqwej aq me'gitelmatl. Paloal ignmatl So'sep iganpuguin ta'n telgi'g Ijipt aq maw wiguow. 11 Etna na tujiw iga'q pestmo'qon ta'n telgi'g Ijipt aq Genan ta'n So'sep ujjl wigilitl. Pugwelgig mimajuinu'g welmajo'ltijig. Gujjinaqi'g mo we'jitu'ti'gw tami mijipjewei. 12 Toqo ta'n tujiw Je'gop nutmateg gulumg eig Ijiptg gujjinaqi'g amgwesewei poqjigimaji. 13 Na ta'puewei peita'jig So'sep gegnualsit ta'n wenij newisgegsiliji ugsisg maw ugjignaml. Na tujiw Palo nenuaji So'sepal wigumaq. 14 Na tujiw So'sep elgitmuaj glusuaqan ujjl Je'gopal telimatl, ‘Tata't, gi'l aq 'ms't ta'n te'sijig gigmaq jugwita'gw Ijipt.’ Etna na lluigneg te'sisgegsiliji je na'n. 15 Na tujiw Je'gop aq wi'gmaq el'ta'jig Ijipteg. Eigig na'te'l aq na'te'l etli npu'titgi'g. 16 'Npuinu'g ajolujig Segem, na'te'l etl utquta'lujig na maqamigew ta'n Aplamo'q pegwatelmuap E'mmol uggwisg.
17 “Ta'n tujiw tetaputesg gigjiw iga'q ta'n Gjinisgam genn'g'p ta'n teli tplumapnn Aplamal, na tujiw ta'n te'sijig mimajuinu'g gujjinaqi'g aq gugumijinaqi'g Ijipteg me' aji pugweliejig. 18 Na ugtejgewei, piluei elege'wit ta'n mu nenuagul So'sepal, poqji iganpuguit Ijiptg. 19 Elue'wa'laji ginu gujjinaqi'g aq ewle'waji gujjinaqi'g aq gugumijinaqi'g. Gi'gaja'laji 'nqalanew gopisunn gujmug glaman 'npu'titaq. 20 Assma na tujiw Mowis ugs'tqamuit. Maw gelu'sit mijua'ji'j. Nesisiliji tepgunsejig teli pgiji iga'la'titl wiguaq. 21 Ta'n tujiw tewa'luteg wiguaq na Palo ugtusl wesua'lapnn aq gisigwenatl pa wijei aq negm uggwisij. 22 Egnutmut 'ms't gelu'lg angita'suaqan aq 'ns'tuo'qon Ijiptewei. Mesgi'g gina'masuti geggung. Melgignaqal ugglusuaqanml aq ta'n tela'tegej. Gepmitelmut'p mimajuinuigtug.
23 “Ta'n tujiw Mowis ne'wisgegipuna'teg, gisita'sit mittugwalan wigumaq Isle'laq. 24 Negm nemiatl Ijiptewa'jl ewle'watl newgte'jilitl Isle'lal. Mowis apoqonmuatl wi'gmal aq asita'latl Ijiptewa'jl, ne'pa'tl. ( 25 Tel'ta'sit negm, 'ugtmimajuinumg 'ns'tmu'titaq na Gjinisgam getu e'wapnn ta'n tli assumsultitaq gatu negmow mo nestmi'ti'gw.) 26 Na wapg, nemiaji tapusiliji Isle'laq etli ntinijig. Wejo'tg negm wantaqa'lan. Telimaji, ‘Jigs'tuig ji'nmutut, gilew gitg Isle'lewioq, goqwei gilew weji ntioq.’ 27 Pas'g newgte'jit ta'n etl matnapnn igtigl gesemegetl Mowisal sitatug. Pipanimatl, ‘Wen gi'l ignmasg ml'gigno'ti ilgweninen aq ilsuminen? 28 Getu' ne'pe'in ap ni'n 'st'ge' ta'n tel ne'pe't'pnaq Ijiptewa'jaq ulagu?’ 29 Ta'n tujiw Mowis nutgeg, ejigl smuqwat aq poqt'gatg maqamigew teluisig Mitian. Na na'te'l etl malie'wip aq tapusilipni uggwisg.
30 “Ne'wisgegipunqeg gis pmtesgeg ansale'wilitl neia'silitl Mowis etlamglegl nipispaqan paqtaqamigtug, gigjiw gm'tn Sainai. 31 Mowis paqalaiaj ta'n goqwei nemitoq gigja'sit ula nipispaqan aq gigjaptegl. Awna nutuatl Nisgaml etl ewistunitl. 32 Gjinisgam telimatl, ‘Ni'n na Gjinisgam ta'n gujjuaqi'g emtoqwala'tipnn, na Gjinisgam ta'n Aplamo'q, Isaqo'q, aq Je'gopo'q emtoqwala'tipnn.’ Mowis neng'tesing jipaqa'sit aq mo tetujitagw lapa'sin. 33 Gjinisgam telimtl, ‘Mna'l gmugsng, muta na'te'l ta'n gaqamin gepme'g maqamigew. 34 Ni'n nemi'gig ta'n teli ulmajo'lti'tij 'ntmimajuinumg Ijipteg aq ni'n nutaqig metew petoqsultijig aq nige' wa'so'q wet nisa'si ugjit apoqonmuan. Nige' ni'n elgimul Ijiptg.’ Gjinisgam na ula telimapnn Mowisal.
35 “Etna na ula Mowiso'q mo puatasigup ugtmimajuinumg Isle'laq. Pipanima'tipnn, ‘Wen gi'l ignmasg's ilgweninen aq ilsuminen?’ Na negm newgte'jit ta'n Gjinisgam petgimapnn iganpuguilin aq ugs'tawi'welin. Na ansale'wilitl Mowis nemiapnn nipispaqan etlamglegl apoqonmat'pnn na gis tla'tegen. 36 Negm na Mowis tewa'lapni Ijiptg. Milamu'gl paqalaiuti'l tela'tegepnn Ijiptg na megwe'g 'gta'n aq ne'wisgegipunqeg eig'pnig paqtaqamigtug. 37 Etna na negm Mowis ta'n telimapni mimajuinu'g Isle'laq, ‘Gjinisgam petgitmugsitoqs'p iganigjitegewinu pa wijei aq ni'n ta'n tel petgimip.’ 38 Na negm newgte'jit ta'n wijitgweiwapni mimajuinu'g Isle'laq, mawo'ltipnig paqtaqamigtug. Na tujiw gm'tnigtug teluisit Sainai, ansale'wilitl gelult'pn, aq ignmut'pnn Gjinisgam iapjiwewe'l ugtagnutmaqanml ugjit ignmugsinen.
39 “Pas'g na ninen gujjinaqi'g mo getu jigs'tmu'tigupnig awna mo menuege'tigupnn, aq gmetug eligsmala'tipnn je me' siawqatmugusn Ijiptg. 40 Toqo telima'titl A'lanal, ‘'Ltuin 'nnuoqta'w ta'n igana'latesnen, muta mo geitueg ta'n tela'tegetaq negla Mowiso'q ta'n tewa'lugsieg'p Ijiptg.’ 41 Etna na tujiw elia'titl 'nnuoqta'wl teligilitl 'st'ge' wen'jitia'muj ugjit gepmitelmanew. Ne'pa'tiji wi'sisg aq nu'gwo'la'tiji ugjit na 'nnuoqta'w. Pestie'ultijig aq emtoqwalanew ta'n goqwei negmow gisitu'tij. 42 Pas'g na Gjinisgam ejiglapasualapni aq emtoqwala'tiji gloqowejg musigisg'tug st'ge' ta'n iganigjitegewinu tel wi'gmi'tip wi'gatignigtug,
 
‘Isle'leultioq! Mo ugjit ni'n
gilew ne'po'qopnig aq nu'gwo'loqopnig wi'sisg
ne'wisgegipunqeg paqtaqamigtug.
43 Alapinmoqop aq nespnmoqop wiguom Moloq
ta'n emtoqwaloqopnig 'st'ge' Gjinisgam
aq gloqowej 'nnuoqta'w gnisgamum teluisit Lipan.
Gilew elioqopnig wegla 'nnuoqta'wg ugjit emtoqwalanew.
Glaman nige' elgimuloq gneg sitatug Papilan.’
Etna na ula iganigjitegewinugi'g ewi'gmi'tipnig.”
 
44 Stipen (E'gian) siaw tlimaji, “Gujjinaqi'g gegguna'tipnn na wi'g ta'n emtoqwala'tipnn Nisgaml paqtaqamigtug na wiguom na Gjinisgam uggnugwaqanm ugjit wijitgweiagunew. Telia'tipnn ta'n Gjinisgam musga'tuapnn Mowisal tli'an 'st'ge' ta'n tel gnu'tmuapnn. 45 Gaqaisipunqeg gujjinaqi'g ta'n gisia'tipnn na wiguom Nisgamewei ignmua'tipnn un'januaq. Negmow nespna'tipnn ta'n tujiw wije'wa'titeg Ja'suaal. Wesua'tu'tip na maqamigew ta'n tujiw Gjinisgam getaqqatesguateg ala igtigig mimajuinu'g. Gis sa'q siawpultipnig na'te'l glapis tetaputesg ta'n tujiw Ta'pit pegisingeg. 46 Negm tetapua'lapnn Nisgaml aq pipanimapnn ignmugsin 'ltuan wi'g ugjit Gjinisgam ta'n Je'gop gis emtoqwalapnn. 47 Gatu awna na uggwisl teluisilitl Salaman el'tuap na 'gjia'sutuo'guom ugjit Nisgaml.
48 “Pas'g na Gjinisgam ta'n mawi espe'g mo wigigw 'gjia'sutuo'guom gisna ta'n pas'g goqwei ji'nm gisitoq 'st'ge' ta'n iganigjitegewinu teluep,
49 ‘Gjinisgam teluet: Wa'so'q ni'n 'ntupun
aq ugs'tqamu ta'n weji ilsutegei.
Talamugt'tew nige' wen'ji'guom el'tuioq ugjit ni'n?
Tami 'ntupun ugjit ni'n ta'n tli atlasmites?
50 Muta ni'n 'ms't wegla ta'n te's'gl gisituapnn.’
Etna na ula Gjinisgam teluep.”
51 Stipen siaw tlimaji, “Melgasultioq gilew! Pa na wijei aq ta'nig Nisgaml mo puala'tigul aq mo jigs'tmuoq ugglusuaqanml. Gilew pa na wijei aq gujjuaqi'g, me' ne'gaw mo jigs'tuawoq Wejuli Nisgam. 52 Je mu newgte'jit iganigjitegewinugi'g gujjinaqi'g mo gitnme'wawoqopnig aq welmaje'wawoqopni'g. Ne'pa'tipni Gjinisgam ugtagnutmewinu'g ta'n sa'q wesgutmi'tip ta'n tl jugu'elitl negla getlamielitl uglugowinuml. Aq nige' gilew iga'loqop ugjit ne'po'qsin. 53 Gilew na mimajuinu'g ta'n mesnmoqopnn Gjinisgam ugt'tplutaqanml. Ansale'wijig wijitgweiwa'tipnn Nisgaml ta'n nisa'tugsioqop pas'g gilew ne'gaw mo jigs'tmu'tiwoqop.”
Stipen gun'tewto'teg
54 Ta'nig iganpugultijig jigs'tua'titeg Stipenal, me' gatu asgaiagwi'titl ta'n goqwei teluelij. Na smtug we'gwi uggwaiugtua'titl. 55 Gatu Stipen ilgwentl Wejuli Nisgaml elapa'sit wa'so'q aq nemituaj Gjinisgam aq uggepmite'lgaqanm paqtata's'g aq Se'susal gaqamilitl ugtinaqanmg Nisgaml. 56 Teluet, “Angaptmug, nemitu wa'so'q pana's'g aq Se'sus ta'n Gjinisgam petgimapnn gaqamilitl ugtinaqanmg.”
57 Sesgu'tijig aq gepsoqwa'tu'titl ugs'tuaqanual. Smtug el'tugultijig negmeg, ge's piam na newgte' tel'ta'sultipnig. 58 Wesua'la'titl aq tewege'titl 'gjigan aq gun'tewta'titl. Ta'nig pisui egsua'tipnig naqtmua'tiji uggotmuaq ango'tmn maljewe'litl ji'nmul teluisilitl Sol. 59 Negmow siaw gun'tewta'titl Stipenal. Negm elgomigtuatl Gjisaqamawul, “Gjisaqamaw Se'sus, ugsua'tui 'njijaqamij.” 60 Nutgul'pa'sit aq sesgwet, “Se'sus mut migwite'-tmuaw ula ugtlue'utiwal.” Na gis tlueteg, nepgaq.