5
El mimajin ta'n Gjinisgam tel pua'l'sg etl waseteg
Na nige' gilew Gjinisgam un'jang, amujpa na wejo'tmoq tlo'ltinew 'st'ge' negm. Gilew 'gmimajuaqanmual amujpa na ilgwenmoqol 'gsaltuaqanigtug, 'st'ge' nige' Se'suguli ta'n teli gsalugsi'gw aq weji np'g'pnaq ugjit ginu. Ujjl tetapua'latl ta'n tujiw iga'toqeg ugmimajuaqanm ugjit ginu. Pa na wijei aq na teli iga'toq mujgajewe'l ignmatimgewe'l patgulmesigaqanigtug.
Gilew na Gjinisgam ugtmimajuinumg. Mut winsultinew, mut penoqoltinew, aq mut 'ms't goqwei gaqi gtu tepo'tmnew. Aq maw mut tla'taqatinew ta'n pas'g goqwe'l gisa'laqoq igtigig tl'ta'sultinew gilew wegla tla'taqatigoq. Gatu awna gegnu pmita'igw ugjit Gjinisgam aq sape'ultigw ta'n telteg tla'taqatitoqs'p. Mo weltenug gilew wintulgatultinew, ewnasewistu'tinew gisna winewistu'tinew. Awna telteg gilew migwimtultinew Gjinisgam uggelu'lgm aq miwatmuanew. Amujpa gegnua'tuloq na mo eimug mimajuinu tleiawigw Gjinisgam ugtelege'wa'gimg ta'n na tela'teget. Ta'n wen tel win mimajij, penoqweig, aq 'ms't goqwei getu gaq tepo'tg, emtoqwatg ta'n goqwei ugs'tqamugewei, je mu Gjinisgaml. Ma tleiawigw Gjinisgam ugtelege'wa'gimg.
Mut ignmuaw wen lue'wa'lulin ta'n ewnasewistoq. Gjinisgam ugtapulataq ta'nig elistua'titl ta'n tela'taqati'tij. Ta'n teli ntawi egs'pugua'l'sg, mut 'gtlams'tuaw! 'Lpa mut wit tlgowaqanasiw na telamugsultijig mimajuinu'g aq mut wit toqwa'law. Na gilew pata'taqatioqop aq pa na wijei aq eimu'tioqop oqonitpa'qigtug gatu nige' tleiaultioq Gjinisgamewigtug aq eimu'tioq ugwasetegmg. Amujpa na tel mimajultioq 'st'ge' na mimajuinu'g tleiaultijig Gjinisgamewigtug aq eimu'tijig ugwasetegmg. Gjinisgam ugwasetegm ugtinnenaq eteg. Ugwasetegm gisa'l'sg tla'tegen ta'n goqwe'l gelu'lg, tetapu'aq, aq gigwajiaq. Na tujiw igtigig mimajuinu'g n'multaq ta'n tel mimajin te'sigisg'g pa na wijei aq waseteg wasoqweg oqonitpa'qigtug. 10 Ugjo'te'n gnu'tmasin ta'n tel tetapua'luj Gjisaqamaw. 11 'Lpa mut 'lgowaqanasiw ta'n goqwei mo tali ugtapsuninugul ta'n mimajuinu'g tela'taqatijig ta'n tleiawigl oqonitpa'qigtug. Mut wit toqwa'lanew awna musga'tug ta'n goqwe'l tela'taqatijig winjiggl na. ( 12 'Lpa na 'ntaqo'qon we'gaw wesgutmn ta'n goqwei gim tla'taqati'tij.) 13 Ta'n tujiw 'ms't goqwei gaq tua'tas'g wasetegigtug, na tujiw ta'n giasgiwewei telo'lti'tij neia's'gt'tew. 14 'Ms't goqwei gaq neia's'gt'tew giasgiwewei Gjinisgam ugwasetegmg. Etna na ugjit wet tluejig,
“Tugwia gi'l ta'n nepan,
apaji mimaji gi'l ta'n nepmn,
aq na tujiw Se'suguli ugwasetegm lasenmultew
aq ignmultew pilei mimajuaqan.”
15 Na glaman gigjo'te'n ta'n tel mimajin. Mut tl mimajiw 'st'ge' ta'n wen mo nestue'iug awna tle'ie'n 'st'ge' mimajuinu ta'n nestue'g muta Gjinisgam geji't. 16 Apji ula'tega ta'n tel we'gusipgwatun glaman 'gji'jultaq ta'n teli gtlams'tasin muta tetuji elue'ultijig mimajuinu'g nige' na'gwegl. 17 Mut tl lue'walsiw, pas'g smtug ugjo'te'n gisi gji'tun ta'n Gjinisgam tel pual'sg tla'tegen.
18 Mut musguajueiw esamqwaw moqopa'q aq mut 'gtigiew, muta gaq suisga'tultew 'gmimajuaqanm, gatu awna ignmu Wejuli Nisgam ta'n 'gtinneg eig ilgwennulin. 19 Ta'n tujiw glultultioq usgutmug ta'n goqwei Nisgamewei. Apjiw miwatmug Gjinisgam 'ggamlamunuaq. 'Gtapegiatmug a'sutmaqane'l 'gtapegiaqan wejiaqal Gjinisgam ugtwi'gatigng. Emtoqwalug aq miwatmug Se'sus 'gtapegiaqanigtug. Aq tli'ntu'tigw ta'n Wejuli Nisgam ignmugsioq 'gjijaqamijuaq. 20 Apjiw miwatmug Gjinisgam gujjinu ugjit ta'n te's'g goqwei Se'suguli ugwisunmg, muta negm ta'n iganpugutugsi'gw.
Ji'nmug aq ugte'pitemuaq
21 Gepmiteltultigw 'st'ge' ta'n tel gepmitelmoq Se'suguli.
22 E'pittut gepmitelmug ingute'jin amujpa na gepmitelm't 'gji'nmum 'st'ge' ta'n tel gepmitelm't Se'suguli. 23 Muta ji'nm iganpugutuatl ugte'piteml pa na wijei Se'suguli iganpugutuaji ugtmimajuinumg. Se'suguli gisi ugs'tawiapni 'ms't ta'n te'siliji ta'ni getlams'tasultiliji. Negmow pa wijei aq negm wa'qi ula ugs'tqamug. 24 Ta'nig getlams'tasultijig gepmitelma'titl Se'sugulial pa na wijei e'pite'ultioq ingute'jin amujpa gepmitelm't 'gji'nmum ta'n tel mila'tegen.
25 Ji'nmutut ingute'jin amujpa 'gsalu 'gte'pitem aq ule'w pa na wijei aq Se'suguli teli gsalaj aq ule'waj ugtmimajuinumg aq weji np'g'pnaq ugjit negmow. 26 Se'suguli wet tla'teget ugjit gisa'lanew ugtmimajuinumg sape'ultinew. Ugglusuaqanml gisi waqama'tuaji uggamlamunuaq. Ejigla'toqol ugtlue'utiwal pa na wijei aq gesispa'tuaji samqwanigtug. 27 Na wet tla'teget ugjit iga'tuanew ugtmimajuinumg ugjit negm. Gepmite'tasultijig aq mo goqwei we'jitugsinew amsalteg ugtinnewaq glaman ugjit negm uli angamgusultinew, sape'ultinew aq mo goqwei we'jitugsinew amsalteg ugtinnewaq. Na. 28 Ji'nmutut, ingute'jin, amujpa na gesalt 'gte'pitem aq weleiat pa wijei aq gi'l ta'n teli gsalsin ga'qi. Ji'nm ta'n weleiatl ugte'piteml weleiasit negm. ( 29 'Lpa mimajuinu mo eliaptmug wa'qi awna mimajuinu wel smsit, aq ango'tg. Elt pa na wijei Se'suguli teli angweiwaj ugtmimajuinumg. 30 Na weli gji'tu'g muta ginu na ugtmimajuinumg aq tleiaulti'gw wa'qi.) 31 Etna na ula telueg gelu'lg wi'gatign. “Ji'nm naqalaji ujjl aq uggwitl aq toqwa'tijig ugte'piteml. Na tujiw ula tapusijig nige' newgte'jig.” 32 Na ula mesgi'g teliaqewei ewi'gas'g Gjinisgam ugtwi'gatigng. Gatu ni'n teluei ula glusuaqann maw wesgumajig Se'suguli aq ta'nig getlams'tasultijig. 33 Gatu getloqo wesgumugsioq ji'nmug aq e'pijig. Ji'nmutut ingute'jin amujpa na weleiat 'gte'pitem 'st'ge' gi'l ta'n tel weleiasin. Aq Epittut, ingute'jin, amujpa na gepmitelm't 'gji'nmuma.