Na wi'gatign
ta'n Ju't ewi'g'g'p
Gegnugwataqan ugjit ula wi'gatign
Ju't ewi'g'g'p ula wi'gatign aq telimugsi'gw alua'lanew egsugina'mua'tijig. Teluejig to'q getlams'tasultijig Se'suseg. Mo tetapua'taqati'gw aq Nisgam ugtapulata. Telimugsi'gw mo majulgwalanew aq mo telo'ltiggw st'ge' negmow. Awna pewalugsi'gw atigneta'nenu ugjit Nisgam.
Ta'n goqwei ewi'gas'g ula wi'gatignigtug
Ju't teluet ewi'g'g ula wi'gatign ugjit Nisgam ugmimajuinumg (1-2)
Egsugina'mua'tijig (3-16)
Ju't telimaji ta'ni getlams'tasultiliji migwite'tmnew ta'n te's'g goqwei gis gina'masultiliji aq siaw lugowtl Nisgam (17-23)
A'sutmaqan getlams'tasultijig gis e'wmi'tita (24-25)
1
Ni'n na Ju't. Pemgopa'si aq ewi'gmuloq gilew ta'n Gjinisgam ugmimajuinumg. Gjinisgam na gujjinu iapji gsalugsioq aq Se'sus iapji angweiugsioq. Elugwewg Se'sus Westawulg. Ji'mej aq ni'n wijig'tieg.
Etamg Gjinisgam ma'muni ewlite'lmulinew aq ignmulinew wantaqo'ti 'ggamlamunuaq aq ma'muni gsalugsinew.
Mimajuinu'g ta'n teli egsugina'mua'tijig
Nitaptut, getu' wi'gmuloq ugjit tlimulinew ta'n Gjinisgam teli ugs'tawugsi'gup aq ta'n teli gtlams'tmug. Gatu tmg munsaiuloq ml'gi lugowanew Gjinisgam aq na teliaqewei agnutmaqan. Igatmug ula gelu'lg agnutmaqan aq apji uli usgutmug. Gjinisgam gisi ignmuapni ms't ugmimajuinumg. Ula amuj tla'taqatigw muta ta'sijig mimajuinu'g ta'n mu getlams'tmi'ti'gw st'ge' ginu tego'tmu'tijig ta'n mawi tgo'tmu'ti'gw. Mo wen gejiagwi wegla na nuji egsugina'mua'tijig. Tel'te'lma'titl Gjinisgaml ul'te'lmanew aq apigsigtmuanew muta welm'tulitl. Na siaw winsultijig aq siaw sespo'taqatijig. Mo menuega'tigul Gjiassusilitl na Gjisaqamawl teluisilitl Se'sus Westawulg aq mo getlams'tmi'tij negm na Gjisaqamaw ugjit ms't ginu. Gi's sa'q Gjinisgam teluep, mimajuinu'g ta'n tel tla'taqatijig st'ge' negmow ugtap'titaq. Ula ewi'gas'g Gjinisgam ugtwi'gatignigtug.
Geitu gi's gina'mugsioq ta'n Gjinisgam tela'lapni Lesui'pa ge's eimu'tipnig paqtaqamigtug. Gatu migwite'lmuloq ta'n wet tua'lapni Ijipte'gatig, na tel'gne'g ge's eimu'titeg paqtaqamigtug Gjinisgam gisa'lapni 'npu'tinew negla ta'n mo getlams'tasultiligupni. Elg migwite'lmoq ta'n Gjinisgam tela'lapni ansale'witgi' ta'n puna'tu'tili'tipnn ugt'punual wa'so'q. Na mo welgwijultigupnig e'wmu'tinew ml'gigno'ti ta'n Gjinisgaml gis ignmaji aq pun lugowa'tipnn. Na tujiw Gjinisgam gelpilapni pisqa'taqanapi'gtug aq pija'lapni laplusang ta'n etl oqonitpa'q. Ma' apgwa'lugwig glapis na gepme'g na'gwegl iga'qt'tal ta'n tujiw Gjinisgam ilsumata. Migwite'lmuloq ta'n telalsultipnig na mimajuinugi'g tleiawultipnig Satm aq Gamola aq igtigl gjigann gmetug. Na pata'taqatipnig aq sespo'taqatipnig. E'pijig sespe'wa'tipni igtigi e'piliji aq ji'nmug sespe'wa'tipni igtigi ji'nmu. Ta'n goqwei Gjinisgam tela'lapni na musga'toq ta'n tla'latal ta'n getu wenn wijei goqwe'l tela'tegelitl. Ms't wen ta'n tela'teget st'ge' negla mimajuinugi'g ilsumut pija'lan ta'n mo naqa'suenug pugtew.
Na nujiegsugina'mua'tijig tela'taqatijig st'ge' ta'n pewituti'tij. Sespo'taqatijig aq mo ignmua'tigul Gjinisgaml assumgunew. Pisuite'lma'tiji na mimajuinu' ta'n Gjinisgaml gesite'lm'ji. Ta'n tujiw Mowiso'q nepgaq na tujiw gjiansale'wit ta'n teluisit Mise'l mo elsutmuagupnn na Gjimn'tu'l ge's etl gi'gaja'ti'titeg ta'n wen msnatal Mowisal. Mo tepite'tmugup ilsuman Mn'tu'l gatu awna telimapnn, “Gisiteget ilsumultew.” 10 Gatu na nujiegsugina'mua'tijig pisuite'tmi'tij ta'n getu goqwei mo nestasulti'gw. Na telita'sultijig st'ge' wi'sisg muta tela'taqatijig ms't st'ge' ta'n tel puatmi'tij. Ge's telo'lti'tij na tujiw ma'muni pata'taqatijig. Na me' enmiaq gaq seioqwia'titaq aq nepmu'titaq. 11 Ma'muni mtue'tew ugjit negmow. Wijei gis pata'taqatijig st'ge' ta'n Ge'no'q pata'tegep aq ma'muni puatmi'tij suliewei st'ge' Pe'lamo'q tel puatg'p. Na pata'taqatijig ugjit apangituewei st'ge' Pe'lamo'q tela'tegep. Mo pewala'tigul Gjinisgaml ilgwenmanew st'ge' Golao'q teli alua'lapnn Gjinisgaml. Na tel'gne'g'p Gjinisgam gisa'lapnn Golaal npmn. Na wijei tla'laten ugjit wegla egsugina'mua'tijig. 12 Ta'n tujiw mawatalultioq a'sutuo'guomg, na egsugina'mua'tijig peita'jig aq mo goqwei gelu'lg tela'taqati'gw gatu awna gisa'tu'tij amsala'sn aq gisa'lugsioq ntaqo'ltinew. Wesam mijjultijig aq pas'g apoqonmatultijig. Mo apoqonmua'tigul wenn muta negmow pa wijei aq alug ta'n mo wejianug gigpesan. Mo goqwei ignmua'tigul wenn muta na pa wijei aq miti's ta'n mo minigw toqwa'q. Mo geggunmi'ti'gw iapjiwewei mimajuaqan muta negmow pa wijei aq miti'sg ta'n gewta'sijig muta mo minijgul. 13 Pegisitu'tij winsuaqan ta'n getu tami el'ta'tij. Ta'n goqwei tela'taqatijig pa wijei aq tgu'g ta'n tel na'taqamto'gu'titl pisew aq mjegei sitmug. Mo gis elita'sualuoq na egsu gina'mua'tijig ugjit me' goqwei st'ge' mo elita'sualuoq gloqowej ta'n elsing. Pija'lutaq laplusang aq iapjiw i'mu'titaq oqonitpa'qigtug. Ma' iga'lam't glapis na na'gweg iga'q ta'n tujiw Gjinisgam ilsumata.
14 Migwite'lmug na ji'nmaq ta'n teluisipnaq Inaq. Na wetapegsipnaq Ataal gatu Atao'q gi's sa'q wigipnaq ge's mu Inaqo'q ugs'tqamuigweg. Inaqo'q gi's sa'q wigipnaq ge's mu wigulti'gw aq wesgumapni na egsugina'mua'tijig. Teluepnaq, “Gisiteget pgisintew maw pugwenniji ugtansale'witemg. 15 Na tujiw ilsumatal ms't wenn. Gisa'lata lue'winu' ulmajo'ltinew. Ilsumata ugjit ta'n teli pata'taqatipnig aq ta'n tel winsmu'tipnig. Ilsumata ugjit te's'gl winjigl goqwe'l teluepnaq ta'n tujiw wesguma'titeg igtigi aq Gjinisgaml.”
16 Wegla nujiegsugina'mua'tijig wininultijig aq pilsima'tiji igtigi. Newtite'lsultijig aq gesigaw ginuatmi'tij ta'n goqwei gis tela'taqatijig. Ginuala'tiji igtigi muta pewala'tiji tla'taqatinew ta'n pewatmi'tij.
Migwite'tmug ta'n Se'sus unaqapemg tel gegina'mugsigupnig
17 Nitaptut, Gjisaqamaw teluisit Se'sus Westawulg telimapni ugapostale'witemg ta'n goqwei tliatew. Amuj migwite'tmoq ta'n Se'sus unaqapemg telimugsioqopnig. 18 Telimugsioqop, “Wejgu'aqal na'gwegl ta'n tujiw mimajuinu'g maligma'tital Gjinisgaml aq maligma'tiji igtigi. Pas'g 'gtu tla'taqatitaq ta'n goqwe'l pata'taqann aq winjigl.” 19 Na egsugina'mua'tijig gisa'la'tiji mimajuinu' amsalimanew aq nigtua'lanew a'sutuo'guomg. Na pas'g tela'taqatijig ta'n goqwei tel puatmi'tij muta na Wejuli Nisgaml mo wijitgweiagwi.
Apoqonmu igtig lien na gelu'lg awti
20 Nitaptut, iapjiw apoqonmatultigw majulgwalanew Gjinisgam aq siawi gtlams'tmug. Ignmug Wejuli Nisgam ilgwenmugsinew ta'n tujiw a'sutma'tioq. 21 Ta'n tujiw tam pas'g goqwei tela'taqatioq apjiw migwite'tmug ta'n Gjinisgam teli gsalugsioq. Apji lita'sualug Gjisaqamaw teluisit Se'sus Westawulg muta ewlite'lmugsi'gw aq ignmugsi'gw iapjiwewei mimajuaqan.
22 Ewlite'lmug aq ula'lug mimajuinu'g ta'n megtua'titl Gjinisgaml. 23 Naqa'lug igtigig ta'n pemita'jig Mn'tua'gig. Apoqonmug majulgwatmnew na gelu'lg agnutmaqan. Ewlite'lmug igtigig ta'n wini angita'sultijig aq getu' winsultijig. Apoqonmug pun pata'taqatinew, gatu ango'tmug mu tela'taqatiwoq st'ge' negmow. Awna masgeltmug ms't pata'taqan.
Emtoqwalanej Gjinisgam
24 Me'gite'lmanej Gjinisgam muta pas'g negm gisa'lugsi'gw iapjiw majulgwalanenu aq gis naqa'lugsi'gw pata'taqatinenu iapjiw. Pas'g gis la'lugsi'gw wa'so'q ta'n ms't te'si'gw ma'muni ulgwijultitesnu. 25 Nige' emtoqwalanej Gjinisgam muta negm na Nujiugs'tawi'wet. Emtoqwalanej muta 'Gjisaqamaw Se'sus gisi ugs'tawugsi'gw. Emtoqwalanej muta pajiji gepme'g, pajiji mawignat, geggung ms't ml'gigno'ti aq gisi assumaji ms't mimajuinu'. Na gis tele'g'p ge's mu ugs'tqamu gisitoqop, wijei tele'g nige' aq iapjiw siaw tle'tew. Na tliaj.