21
Se'sus neialsit elui'gneg te'siliji unaqapemg
Ta'n tujiw wegla gis tliaq Se'sus 'mjit newgt neialsit aq unaqapemg nemi'jig gigjiw na qospem teluisig Galali (Taipilias). Na tel neialsit. Na Simon Pie'l, Tuma (ta'n telui'tut, 'Tqope'j), Nataniel ta'n tleiawit na gutan Gena, Galaliewa'gig, Sepeti uggwisg, aq tapusijig igtigig Se'sus unaqapemg mawi ultesgatultieg'p ni'n aq 'nsis Ji'mej. Simon Pie'l telimugsieg, “Naji usgei.”
Telimg'tt, “Wije'ultesnen.” El'ta'ieg aq tepita'ieg ugtuluow. Gatu ta'n tel pita'q wela'gw mo goqwei ne'pa'tueg. Wejgwapniaq, Se'sus gaqamit gigjiw samqwanigtug. Nemi'g'tt ji'nm gaqamit jajigtug qospem gatu mo nenuaqatt ta'n wenij. Sesgwalugsieg, “Nitaptut, Me' tali usg'tioq?”
Na teli asitemg't, “'Lpa mo goqwei ne'pa'tueg.”
Na tujiw teluet, “Iga'lug inaqaneg 'gta'pimuoq 'gtluaq aq pugwelgig 'msnatoqs'p.” Na tela'taqatieg'p aq mo gis tepo'laqatt'p 'nta'piminen 'ntulnaq muta wesam pugwelgig nme'ji'jg.
Na tujiw telimg Pie'l, “Gjisaqamawminu na!” Ta'n tujiw nutgeg na Gjisaqamawilin, Pie'l nasa'latl ugtatla'im (pitu' pija'latl ugpita'qawe'l), paqasi unaqiet aq na'taqama'q. Na esgwieieg siawqatmu'tieg 'ntulnaq, aq na'taqama'l'g't waju'et 'nta'piminen. Mo amasenugup sitmug pas'g na'tami si'st gasgiptnnaqan leppie. Ta'n tujiw gis na'taqamita'ieg, nemitueg nugsaqatal me' pugtewigl aq nme'jig etloqsijig aq pipnaqann. 10 Se'sus telimugsieg, “Jugwa'lug alt nme'jig ta'n gisi msnoqopnig.”
11 Simon Pie'l eliet samqwanigtug aq na'taqama'tejimatl a'pi'l sitmug. Egimaji nme'jig ta'n mesginniji aq newgt gasgiptnnaqan jel na'nisga'q jel si'st te'silitl aq je mo 'nta'piminen sewisgina'sigup. 12 Se'sus teluet, “Jugwita'gw aq egsitpu'gwatalultinej.” Aq mo wen ta'n te'sieg gisite'tmug pipaniman ta'n wenij, muta geji'g'tt'p negm na Gjisaqamawin. 13 Na tujiw Se'sus ela'mugsieg pipnaqan aq nme'ji'jg aq 'ms't mawatalultieg.
14 Na ula si'stewei Se'sus neialsit aq nemi'g'tt ta'n tujiw gisi npliteg aq minunsiteg.
Se'sus aq Pie'l agnutmajig
15 Ta'n tujiw gaq g'satalultieg, Se'sus pipanimatl Simon Pie'lal, “Simon, Sa'n uggwisl, me' 'gjitmi gsalin je mu ula negmow ta'n teli gsalj?”
Asitematl, “E'e, Gjisaqamaw. Geitu'n gesalul.”
Se'sus telimatl, “Ango'tmui 'ntjijgluewji'jmg.” 16 Tapuewei Se'sus pipanimatl, “Simon, Sa'n uggwisl, gesalin?”
Asitematl, “E'e Gjisaqamaw, amuj geitu'n gesalul.”
Se'sus asitematl, “Ilgwenmui 'ntmimajuinumg pa wijei aq ta'n wen gigji angweiwaji ugjijgluewjmg.” 17 Ap si'stewei Se'sus pipanimatl, “Simon Sa'n uggwisl, gesalin?” Pie'l ewlgwijing aq asgaiut'p ta'n tujiw ap Se'sus pipanimateg si'stewei, “Gesalin?” aq telimatl, “Gjisaqamaw geitu'n gi'l 'ms't goqwei. Geitu'n gi'l ta'n teli gsalul!” Se'sus telimatl, “Ango'tmui ntjijgluewjmg.” 18 Ta'n tujiw maljewe'juineg gis tela'tege't'p ta'n teli gsatmu't'p aq elie't'p ta'n tel puatmn gatu ta'n tujiw gisigu'en lasgattes 'gpitnn aq nat wen piluei gl'pilmuatal aq la'lultaq ta'n mo getu liewn. Teliaq telimuloq. ( 19 Se'sus na ula telimapnn ugjit gnua'tuan Pie'lal ta'n tli np'tew ugjit gepmitelman Nisgamal.) Na tujiw Se'sus telimatl, “Majulgwali ni'n.”
Se'sus aq Sa'n
20 Pie'l gigtoqopa'sit aq nemiatl 'gpaqamg igtigl gawasgulapa'sin unaqapeml ta'n Se'sus gesalatl, na negm ta'n elagwasipnn Se'susal ta'n etlatalultieg aq pipanimapnn, “Gjisaqamaw wen 'ntuisgalultew?” 21 Ta'n tujiw Pie'l nemi'teg pipanimatl Se'susal, “Gatu taliatew ugjit negm?”
22 Se'sus asitematl, “Jijuaqa pualg siawa'sin glapis apaja'sian. Mut sespete'tmu! Awna ango'te'n aq majulgwali ni'n!”
23 Ula a'tugwaqan al se'sa's'g ta'nig majulgwala'titl Se'susal, na ula unaqapeml ma 'npligul. Gatu Se'sus mo teluegup ma negm npug. Teluep, “Pualg negm siawa'sin glapis apaja'sian, goqwei ali 'gtu 'gji'tun?”
24 Ni'n na unaqapeml ta'n nemituap ta'n teliaq, aq ewi'gmapnn ula wi'gatignigtug. 'Ms't geitu'g ta'n tel wi'gmapnn, na teliaqap.
Ugtejgewe'l glusuaqann
25 Se'sus pugwelg'pnn ta'n goqwe'l tela'teg'pn. Pa na 'ms't ewi'gas'gsn mo etlite'tmu 'ms't gis gugunas'gtn ula ugs'tqamu. Na 'ms't.