4
Se'sus aq na Samaliaewi'sgw
Na Palasiaq nutma'tijig me' pugwelgig el'ta'liji Se'suseg je mu Sa'neg ugjit sign'tugsinew aq majulgwalanew. ( Pas'g Se'sus negm mo sign'tuagupnig gatu unaqapemg sign'tua'tiji.) Na ta'n tujiw Se'sus geitoq, naqt'g Jutiaewa'gig aq pemi apaja'sit Galaliewa'gig maw unaqapemg. Amujpa wet saputa'sit Samaliaewa'gig ta'n tel liej na'te'l.
Na pegising na gutanji'j teluisig, Saigal, Samaliaewa'gig. Mo piami amasenug na iga'taqan ta'n Je'gop ignmuapnn uggwisl So'sepaq. Na Je'gop ugtnqano'patim na'te'l eteg. Na Se'sus weji gispnet ta'n tel pegiji pmiej ta'n wejiet. Na gigjiw epa'sit nqano'pati. Na'tami mewlia'gwet. Etna na ula Smaliaewi'sgw pegising, naji nqana'pet. Se'sus na etawaqtmat, “Tatuji ulm'tun, ge' samqo'tliji'ji.” ( Unaqapemg gis el'ta'pni gutang apgwatelmanew mijipjewei.)
Na ula Samaliaewi'sgw paqalaig. Asitematl, “Gi'l na Lesui'pewin aq ni'n Samaliaewi'sgw. Tal gis glutmuin ni'n samqwan?” (Lesui'paq penoqite'lma'tiji Samaliaewaq aq mo e'wa'tigul wije'l eptaqang ta'n Samaliaewaq e'wa'tiji.)
10 Na Se'sus asitematl, “Pa na gji'tun ta'n goqwei Gjinisgam ignmultew aq ta'n weni ni'n pipanimul samqwan, na gi'l pipanimin aq ignmuligapnn samqwan ta'n iapjiw mimajulultew.”
11 Na e'pit teluet, “Saqamaw, je mu gi'l lataqsun aq na 'nqano'pati temig. Tami ugja'lates lataqsun ugjit ula samqwan ta'n iapjiw mimaju'litew? 12 Ninen nujjinenaq Je'gopal sa'q ignmugsieg'p ula 'nqano'pati. Negm aq un'jang aq ugtue'mg i' tl samqo'tlipni na'te'l. Mu ta gi'l tel'ta'siwn me' espe'n je mu Je'gopal?”
13 Se'sus na teli asitematl, “'Ms't wen esamqwat ula samqwan ap 'gtu samqwatew. 14 Gatu ta'n wen esamqwat ta'n ni'n ignmua's ap ma nugu 'gtu' samqwawgw. Ula samqwan ta'n ni'n ignmua's tqapo'q i'gt'tew. Ignmagutew samqwan ta'n iapjiw mimajulultew.”
15 Ula e'pit etamatl, “Saqamaw, ge' ignmui ula samqwan glaman ma nugu 'gtu' samqwaw gisna ma nugu ula tet jugu'ew aq ugja'tu samqwan.”
16 Se'sus telimatl, “Ge' wigum gji'nmum aq apaja'si ula tet.”
17 E'pit teluet, “Pas'g na ni'n mo nji'nmumiw.”
Se'sus nestuatl aq telimatl, “Teliaq na teluen ta'n tujiw telueneg mo gji'nmumiwn. 18 Gis na'n tepqatmn aq ula ji'nm ta'n toqwatmoq nige' mu na menaqqajewei 'gji'nmum. Na maw tliaq ta'n teluen.”
19 Na e'pit asitapuguet, “Saqamaw, amuj na gi'l iganigjitegewinuin. 20 Nujjinaqi'g Samaliaewaq tli emtoqwala'tipnn Nisgaml ula gm'tnigtug, gatu tal gis gilew Lesui'peultioq telueioq ala Selusalemg na mawgi'g aq na'te'l etli emtoqwalanes Gjinisgam?”
21 Se'sus asitematl, “Saqama'sgw, tetaputest'tew iga'q ta'n tujiw mimajuinu'g mu ula gm'tnigtug gisna Selusalemg tli emtoqwala'tital Gisitegelitl. 22 Gilew, Samaliaewaq, mo gejiawoq ta'n wen emtoqwaloq. Ninen Lesui'peweieg geji'g't ta'n wen emtoqwalg't muta nujiugs'tawi'wet wejiet na Lesui'pewigtug. 23 Gatu na'gweg iga'qt'tew aq getletug gis nige' iga'q ta'n tujiw mimajuinu'g emtoqwala'titl Wegwisilitl Nisgaml teliaqeweigtug. Na Wejuli Nisgam ta'n ugtinnewaq eig ilgwenmuaji aq ignmuaji na ml'gigno'ti, na tla'taqatinew. Etna na negmow Wegwisit Nisgam pua'laji emtoqwalgunew. 24 Pas'g na Wejuli Nisgam gis musga'tuaji mimajuinu'g ta'n tli emtoqwala'titl Gjinisgaml teliaqeweigtug, muta negm wejiet Nisgamewigtug. Gjinisgam ta'n ignmuaji mimajuinu'g ugjijaqamijuaq. Na Wejuli Nisgam ilgwenugsi'gw aq ignmugsi'gw na ml'gigno'ti ugjit tla'taqatinenu.”
25 Na e'pit telimatl, “Geitu Gjinisgam petgimatal na Nujiugs'tawi'welitl ugjit ilgwenan ugtmimajuinumg. 'Pgising tlimugsitesnu 'ms't goqwei.”
26 Se'sus asitematl, “Ni'n na Nujiugs'tawi'wet ta'n etl agnutmul.” 27 Assma na tujiw Se'sus unaqapemg apaita'niji. Na we'gwi ms'gi'g's ta'n tel paqalaiulti'tij ta'n tujiw nemia'titeg etli agnutmajig Samaliaewi'sgwal. Pas'g na mo wen telimagul e'pilitl, “Goqwei puatmn?” gisna mo pipanima'tigul Se'susal, “Goqwei na weji agnutmaioq?”
28 Na e'pit naqalatl ugsamqwano'qoml aq apaja'sit umutgig aq telimaji mimajuinu'g na'te'l, 29 “Jugwita'gw aq nat nmug ji'nm ta'n gis tlimit 'ms't goqwei ta'n tela'tegeiap. Etug jel na ula Nujiugs'tawi'wet.” 30 Na tujiw mimajuinu'g naqtmi'tij gutan aq el'ta'jig Se'suseg.
31 Ta'n teli nqase'g na e'pit naqalateg, unaqapemg munsaiwa'titl Se'susal, “Nujigina'muet, nat goqwei malqottes.”
32 Gatu Se'sus asita'puguet, “Ni'n geggunm mijipjewei ta'n gilew mo geituoq.”
33 Na unaqapemg poqji mawagnutma'tijig, “Etug nat wen 'pgisituatug mijipjewei.”
34 Na tujiw Se'sus telimaji, “Ni'n jigs'taq nujj aq tela'tegen ta'n nujj tel petgimip aq gaqa'tun na ugtlgowaqan ta'n ignmuip tla'tegen. Etna na ula ta'n ulapettes pa wijei aq gelu'lg mijipjewei.”
[Se'sus wesgumaji ta'nig gisgajo'ltijig ugjit 'lgwenugsultinew Nisgamewigtug.]
35 “Gilew tlueioq 'mjit ne'wijig tepgunsejig na mena'taqutten. Gatu telimuloq, uli angaptmug iga'taqan muta gaq gisigwet aq nige' gisi mena'taqutten. Wesgumgig ta'nig gis gisgajo'ltijig ugjit 'lgwenugsultinew Nisgamewigtug. 36 Na mimajuinu'g ta'n mena'taqu'tijig aq na ula poqtatultijig aq mawo'tu'tij ta'n goqwei gisigweg apangitugsultitaq. Pa na wijei mimajuinu'g ta'nig mawo'la'titaq igtigig ugjit 'msnmnew na iapjiwewei mimajuaqan wa'so'q na apangitugsultitaq aq na tujiw ulgwijultitaq. Na tujiw newgte'jit ta'n iga'taqug aq na igtig ta'n mena'taqug, gitg ulgwijintaq. 37 Na ula ta'n i' tluepnig na teliaq, ‘Newgte'jit iga'taqug aq ap igtig mena'taqug.’ 38 Elgimuloq mena'taqu'tinew iga'taqan ta'n menaq etl lugutiwoq. Igtigig etl lugutipnig na'te'l aq welapetmu'tioq ula ugtlgowaqanmuoq. Na gatu ta'n tujiw mimajuinu'g 'lgwenugsultinew Nisgamewigtug, na tujiw ulgwijultitaq maw ginua.”
39 Na ta'n tujiw na e'pit apaja'sit umutgig pugwelgig na gutan getlams'tua'titl Se'susal muta gis tluet, “Telimip 'ms't goqwei ta'n tela'tega'p.” 40 Na toqo tujiw Samaliaewaq naqtmi'tij gutan aq peita'jig Se'suseg. Munsaiwa'titl i'mlin, aq Se'sus eig'p na'te'l tapuguna'q.
41 Me' pugwelgig getlams'tua'titl ugjit ta'n goqwei teluelij. 42 Telima'titl na e'pilitl, “Nige' getlams'tmu'tieg. Mu na pas'g ta'n gi'l gis tluen gatu ninen elt gis nutaqatt aq geitueg na negm Nujiugs'tawi'wet ugjit ta'n te'sijig mimajuinu'g.”
Se'sus nepilatl iganpuguilitl uggwisl
43 Tapuguna'gweg Se'sus naqt'g na'te'l aq eliet Galaliewa'gig. 44 Se'sus gis tluet, “Iganigjitegewinu ma gepmite'lgwi'tigul ugtmimajuinumg.” Mo menuegemg'g umutgig. 45 Ta'n tujiw iga'teg Galaliewa'gig na mimajuinu'g mawi ul'ta'suala'titl muta negmow gis eimu'tipnig Selusalemg ugjit pestie'uti Siawa'timgewei aq nemia'tipnn ta'n tel mila'toqopnn mesgi'gl 'lgowaqan ta'n tel pita'q pestie'uti.
46 Ge's eigeg Galaliewa'gig, 'mjit newgt apaja'sit na gutan teluisig Gena. Na'te'l etl sa'se'wa'toqop samqwan moqopa'qigtug. Galaliewa'gig eig g'pnno'lewei iganpuguit, ta'n uggwisl gesnugwa'litl. Wesgowa'sijig na gutan teluisig Gapelniamg. 47 Ta'n tujiw nutmateg Se'susal gis wejielipnn Jutiaewa'gig glapis Galaliewa'gig, eliet negmeg. Pipanimatl ugjit lien Gapelniamg aq 'npitmuan uggwisl ta'n pemi nplitl. 48 Se'sus telimaji mimajuinu'g, “Ma wen gilew te'sioq 'gtlams'tmun glapis nemitun mesgi'gl 'lgowaqan tela'tegeian aq paqalaiuti'l.”
49 Iganpuguit etawaqtmuatl, “Saqamaw wije'wi gesgmnaq nn'jan nepug.”
50 Se'sus telimatl, “'Ggwis siaw mimajitew. Gisinmietes nige'.” Na ji'nm getlams'tuatl Se'susal aq maja'sit. 51 Na peminmieteg, ugtlugowinumg as'g'jig aq telimjig ula agnutmaqan, “'Gtlpa'tu'jm siaw mimajitew.”
52 Pipanimaji, “Tale'g's ta'n tujiw 'ngwis ila'siteg?” Telima'titl, “Ulagu gis mewlia'gweg ta'n tujiw na epsimgewei ejigla's'geg.” 53 Na tujiw na ji'nm migwite'tg. Etna na wijei ajiet ta'n tujiw Se'susal telimteg, “'Ggwis siaw mimajitew.” Etna na ugjit negm aq 'ms't wi'gmaq getlams'tmu'tijig.
54 Etna na ula tapuewei mesgi'gl 'lgowaqan ta'n Se'sus tela'tegepnn ta'n tujiw naqt'geg Jutiaewa'gig aq elieteg Galaliewa'gig.