Tapuewei wi'gatign
ta'n Pie'l ewi'gmuaji
ta'nig getlams'tasultiliji
Gegnugwataqan ugjit ula wi'gatign
Pie'l getu gnua'tuaji Gisiteget ugmimajuinumg, “Amujpa tel mimajulti'gw ugjit tetapua'lanew Gjinisgam Gisiteget aq amujpa genn'g ggamlamunuaq teliaqewe'l ta'n gina'mugsitoqs'p.”
Telimaji, ‘Gis eimu'tijig nujiegsugina'mua'tijig gilew te'sioq aq elt ta'nig telui'tusultijig Gjinisgamewei iganigjitegewinu'g, gatu mo telianug. Wejo'tmi'tij gisa'lugsioq gtlams'tuanew ta'n egsugina'mua'tijig. Getana'titl Westaulgl ta'n weji nplipnn ugjit ugs'ta'utitesnu. Getu' me'ga'sultijig gsulieweim aq getu sespo'taqatijig e'pijig aq gisa'lugsioq mo menaqa majulgwaloq Westaulg. Gisiteget ugtapulataq. Amujpa a'sutmewinu'g gigji majulgwala'titl Westaulgl aq gegnu pmo'ltijig glaman igtigig ta'n mo getlams'tasulti'gw mo wini usguma'titl Westaulgl aq ugteliaqeweim.
Nisgam ml'gigno'ti ignmugsi'gw gigwaji tla'taqati'gw ta'n tel puatg. Amujpa wantaqamigsulti'gw aq wele'iugig igtigig aq wantaqo'ti gugunmu'g ggamlamunuaq. Amujpa gesalu'g Gisiteget aq maw igtigig. Gjisaqamaw apaja'sitew aq mo wen gi's gisi nqa'lagul.
Pie'l teluet, “Nigmatut, mut awan'ta'sultinew ta'n goqwei telimuloq. Nisgamewigtug newgte' na'gweg pa wijei aq pituiptnnaqanipunqeg aq pituiptnnaqanipunqeg pa wijei aq newgte' na'gweg.”
Mo Gjisaqamaw sipgeiug tla'tegetew ta'n teli tplumsip st'ge' ta'sijig mimajuinu'g tel'ta'sultijig, gatu awna ewlitelm'sg aq esgmal'sg aq maw ugjit ms't wen ta'n te'silitl. Pewalatl ms't wenn gawasgita'lin aq jiglita'lin elue'utigtug aq jugwita'lin negmeg muta mo wen pualagul lielin mn'tua'gig.
Ta'n goqwei ewi'gas'g ula wi'gatignigtug
Pie'l poqji ewi'gmuaji a'sutme'winu'g aq etamatl Gjinisgaml ugjit ule'wanew (1.1-2)
Gjinisgam Gisiteget wigumugsi'gw gegnu pmita'nenu (1.3-15)
Pie'l gis nemiatl Westaulgl uggepmite'taqanm ge'guteg gm'tnigtug (1.16-21)
Egsugina'mua'tijig aq ta'nig teluitusultijig iganigjitegewinu'g ugjit Gjinisgam gatu mo telianug (2.1-22)
Gjisaqamaw pugjig apaja'sitew (3.1-18)
1
Ni'n, Simon Pie'l, epa'si aq ap ewi'gmuloq wi'gatign, ugjit gilew ta'n teli gtlams'tasultioq Se'suguliewigtug pa wijei aq ninen. Gjinisgam Gisiteget ta'n emtoqwaloq aq Se'suguli, na nujiugs'tawi'wet, ta'n tel getlamie'tij gisa'lugsioq tli gtlams'tasultinew. 'Gtlams'tuaqanmuow wijei tetuji gelu'lg aq ninen ta'n gis nemi'g'tt Se'sus 'npugugwinaq. Ni'n na Se'suguli ugtlugowinuml aq ugtapostale'witeml. Wel'ta'sualuloq.
Etamgig Gjinisgam aq Se'suguli na Gjisaqamawminu ul'te'lmugsinew aq ignmugsinew uggelu'lgmuow aq wantaqo'ti 'ggamlamunuaq. Aq me' pmi ignmugsitoqs'p ta'n tel nenuoqig gigwajiageweigtug.
Gjinisgam wigumugsi'gw gegnu pmita'nenu
Gjinisgam e'w'g ugml'gigno'tim ignmugsinenu na ml'gigno'ti ugjit gegnu pmita'nenu ta'n tel puatg negm aq tetapua'lug. Na wet tla'teget ta'n tel piam nenug Se'suguli ta'n wigumugsi'gup ugjit gepmitelmugsitesnu wa'so'q maw negm. Na'te'l etli elege'witewit aq me' tetuji gesasit st'ge' na'gu'set. Nige' gisi ignmugsi'gw ta'n goqwe'l maw gelu'lgl aq tepawgtigl glaman me' na gis tlo'ltitoqs'p 'st'ge' negm aq jiglita'toqs'p ta'n te's'gl goqwe'l winjiggl ula ugs'tqamug. Gjinisgam na tela'tegep, aq gisi ignmugsi'gup ta'n teli gtlams'tasultioq. Gatu me' mesgi'g puatmoq, me' aq ta'n teli gtlams'tasultioq. Amujpa melgugtmoq aq e'wmoq na ml'gigno'ti ta'n Gjinisgam ignmugsioq ugjit gegnu pmita'new. Ta'n tel gegnu pmita'ioq amujpa attignita'ioq ugjit angu gegnu'tmasultinew Gjinisgam aq we'jitunew ta'n tel pualugsioq tla'taqatinew.
Ta'n tel nenuoq Gjinisgam elt attignita'gw ugjit angu gina'masultinew ilgwensultinew aq pa'qo'ltinew ta'n teli angita'sultinew aq ta'n telgwijultioq. Ta'n teli ilgwensultioq aq pa'qo'ltioq, amujpa attignita'ioq ugjit angu gina'masultinew gisipugutmnew. Ta'n tel gisipugutmoq, amujpa attignita'ioq ugjit angu gina'masultinew ul'ta'suaqanigtug ignmuoq Gjinisgam ilgwenugsinew. Ta'n teli ignmuoq Gjinisgam ilgwennugsinew, attignita'gw ugjit angu gina'masultinew menaqqajewei teli uleiatultinew ta'nig getlams'tasultijig. Ta'n teli weleiujig ta'nig getlams'tasultijig amujpa attignita'ioq ugjit angu gina'masultinew menaqqajewei 'gsalanew 'ms't ta'n te'sijig.
Ta'n tujiw ula tela'taqatioq aq maw pm siawa'tutoqs'p, na me' ml'gignattoqs'p aq ml'gi gtlams'tasultitoqs'p aq me' pm nenuatoqs'p Se'suguli Gjisaqamawminu aq me' pm tlo'ltitoqs'p ta'n tel puatg aq gisueiugsitoqs'p. Ta'nig ula mo tela'taqati'gw pa na wijei aq ta'nig ma'muni wejuoapultijig 'st'ge' nepapigwo'lti'tij. Mo migwite'tmi'ti'gw ta'n tel gawasgita'sultipnig elue'utigtug aq Gjinisgam ta'n teli apigsigtmuapnig ugtlue'utiwal. Telteg'p mo nugu pata'taqatinew gatu awna telteg gegnu pmalsultinew.
10 Wijigatulti'gw, etna na ugjit attignita'gw aq wegla tla'taqatigw ugjit musga'tuanew igtigig tleiaultioq Gjinisgamewigtug ta'n gisi mgnugsioq aq wigumugsioqop. Wegla siaw tla'taqatigw glaman ma nugu liamsultiwoq ugjit nisia'tinew elue'utigtug. 11 Ta'n tujiw siaw tla'taqatioq, ignmugsitoqs'p ta'n pisgwita'new Gjisaqamaw iapjiwewei ugtelege'wa'gimg. Gjisaqamaw ta'n assumugsi'gw, na Se'suguli nujiugs'tawi'wet. 'Ms't goqwe'l gelu'lgl 'msntoqs'p. Mo goqwei etegigjennug.
12 Etna na ugjit siawi migwimultoqs'p ula ta'n gisi usgutmuloq na teliaqewei ta'n gina'mugsioqop, tlia nige' gis geituoq aq siaw gnnmoq 'ggamlamunuaq. 13 Gisita'siap telteg ge's me' mimaji weglaal siaw migwimulinew glaman tla'taqatitoqs'p, 14 muta geitu apugjig 'np'tes. Gjisaqamaw telimip na tliatew. Gjisaqamaw ta'n assumugsi'gw, negm na Westaulg. 15 Etna na ugjit tla'tega's ta'n tel we'gusipgwatu ugjit gisa'lulinew apji migwite'tmnew ula teliaqewe'l ta'n gina'mugsioqop glaman gnnmoq 'ggamlamunuaq ta'n tujiw gisi npman.
Ugpugugwigtug nemia'tipnn sa'se'wamugwa'siliteg Se'sugulial
16 Mo elita'siweg a'tugwaqann ta'n tel gnua'tuleg ugjit Se'suguli. Wesgumg'tteg aq telimule'g Gjisaqamawminu Se'suguli aq ugml'gigno'timg 'pgisintew. Geitueg ta'n wesgutmeg muta mo pas'g ta'n igtigig agnutmugsieg gatu 'npugugwinaq nemi'g'tt'p aq uggepmitelgaqanm. 17 Eimu'tieg'p gm'tnigtug ta'n tujiw Wegwisit Nisgam gepmitelmateg Se'susal, sa'se'wamugwa'siliteg aq paqtata'siliteg. Gjinisgam nutaqap teluet, “Ula na 'ngwis ta'n mawi gsal aq ta'n maw tetapua'lit.” 18 Ninen nutaqatt'p metewistoq wa'so'q, ta'n tujiw eimu'tie'g maw Se'sus gepme'g gm'tn.
19 Etna na ugjit ml'gi gtlams'tasulti'gw na agnutmaqan ta'n iganigjitegewinu'gi'g teluepnig. Me' glu'lgt'tew jigs'tmoq. Ugglusuaqanml apoqonmugsitoqs'p 'ns'tasultinew ta'n goqwei Nisgamewei. Pa wijei aq elita'sin wasoqonmaqan etlategl ta'n tujiw oqonitpaqiaq pemien glapis na na'gweg wejgwapniaq. Na wijei Se'sus ta'n telui'tut na egsitpu'gewei gloqowej paqtata'sij 'ggamlamunuaq glaman 'ns'tasultitoqs'p ta'n goqwei Nisgamewei. 20 Migwite'tmug ula, “Mo wen gis gnua'tugsiwoq Gjinisgam ugglusuaqanml glapis Wejuli Nisgam eig ugtinneg. Na tujiw Wejuli Nisgam gisi apoqonmuatal aq gnua'tuatal ta'n Gjinisgam tel puatg.” 21 Etna na Wejuli Nisgam ilgwenaji iganigjitegewinu'gi'g ta'n tujiw wesgutmi'titeg agnutmaqan wejiaq Gjinisgamewigtug. Mo pas'g mimajuinu'g gisite'tmi'tigup ta'n tluetaq, gatu awna mimajuinu'g ilgwengwi'tijig Wejuli Nisgaml wesguma'tipnn Gjinisgam ugtagnutmaqanm.