2
Mut pas'g gi'l 'ngutitelsiw awna sespetelm igtigig
Getloqoq na gatu giwnaqajewei Se'suguli eig 'gtinnewaq aq pegwalugsioq mlgitoltinew aq gegnu mimajultinew muta getlams'tasultioq negmeg. Apgnua'lugsioq ta'n teli gsalugsioq, ignmugsioqop Wejuli Nisgaml wijitgweiugsioq. Mawnutultioq muta negm eig 'gtinnewaq. Ewliteltultioq aq mawi gsiteltultioq. Etna na ugjit munsainnoq telo'ltioq pa wijei aq Se'suguli. Ulaal newgti angita'sultigw na teli gsalug igtigig. Sespeteltultigw pa wijei aq Se'suguli teli gsalugsioq. Ul'te'tmug aq mawi ul lugutigw muta getu tla'taqatioq ta'n Gjinisgam tel puatg. Na tujiw pajiji ulgwijintew 'ngamlamun aq gtapegietew 'njijaqamij. Etna na ugjit munsainnoq tele'ioq pa wijei aq Se'suguli aq mut pas'g gi'l lugoqsiw. Mut lugwatmu goqwei pas'g nmugsin glaman gisi ugji unaqqinuetesg. Mut espitelsiw ta'n tele'aj igtigig aq mut tl'ta'siw gi'l me' gelu'sin je mu esgwia'tijig. Etna na ugjit munsainnoq mut pas'g gi'l 'ngutitelsiw aq angweiasiw gatu elt sespeteltultigw aq mawi apoqonmatultigw. Na wijei teli angita'sultigoq ta'n Se'suguli teli angita'sip. Tleie'n aq tla'tega ta'n Se'suguli gis tla'tegep. Gesgmnaq ugs'tqamu gisita's'gtnugweg:
Se'suguli gis eig'p
aq wijei Nisgamewit 'st'ge' ujjl
aq wijei teli espe'gig.
Gatu mo gennmug ta'n goqwe'l negmewe'l.
Gatu awna negm Se'sus
teli ul'te'tg'p naqt'g ugt'pung wa'so'q
ta'n mawi espe'g aq 'ms't sitatug iga'toqopneg
aq lugowinualsip ugjit ujjl
aq mimajuinualsip.
Tel neps'tgwa'sit aq ji'nmuit ula ugs'tqamug.
Naqt'g ugt'pung wa'so'q
ta'n mawi espe'g,
aq gaq jigs'tuapnn ujjl
we'gaw ta'n teli np'g'p
aq ne'po'teg gujjieweigtug.
Etna na ugjit Gjinisgam weji unaqa'lapnn
ta'n mawi espe'g wa'so'q
aq ap ignmuaj ugt'pung ta'n mawi espe'g
aq wisun ta'n maw gepme'g
je mu ta'n pas'g wen ugwisunmg.
10 Etna na ugjit
'ms't wen el nutgul'pa'sital
aq emtoqwalatal Se'susal.
'Ms't wen ta'n eimu'tijig
wa'so'q aq ugs'tqamug,
aq ta'nig gis nepu'tipnig
aq ta'n mn'tu'l majulgwala'tipnn,
'ms't wen amujpa gepmitelmatal
Se'sugulial na Westaulg.
11 Aq 'ms't wen tluetew mimajuinuigtug,
“Se'suguli, gi'l na Gjisaqamawin
aq mestai assutegen.”
Ula gepmitelma'tital Gisitegelitl, Se'sus ujjl. Na.
Amujpa gegnu pmita'ioq glaman alata'sultioq
ta'n eimu'ti'tij pa wijei aq gloqowejg
wasoqoltijig musigisgetug
12 Nigmatut, ta'n mawi gsaluloq, apjiw jigs'tuioqop ni'n ta'n tujiw wijitgwe'no'q aq me' naji glu'lgt'tew ma'mun jigs'tuioq ta'n tujiw mu wijitgweiuloq. Na teliaq aq amujpa na weli ango'tmoq ta'n i' tlimuloqop. Westaugsioqop Gjinisgam, toqo attignita'igw glaman ula musga's'g ta'n tel mimajultioq te'sigisgug. Mut awan'ta'sultinew menaqana'tioq, me' apji lita'sultigw Gjinisgamewigtug aq me' ul lugowug negm glaman gepmitelmugsitoqs'p. 13 Gjinisgam etl lugwet 'gtinnewaq aq gisa'lugsioq ugjit jigs'tmnew aq ul'te'tmnew ta'n negm tel puatg aq gisa'lugsioq gis tla'taqatioq.
14 Ta'n tel gaqaisg mila'taqatioq mut musgu'ta'tinew gisna gi'gaita'new, 15 glaman waqame'gl 'ggamlamunual, aq ma opla'taqatiwoq aq ma amsalteg we'jitugsiwoq. Gilew na Gjinisgam un'jang, ta'n gigwajia'tioq. Eimu'tioq ugs'tqamug ta'n mimajuinu'g mo gelu'sulti'gw aq i' opla'taqatijig aq mawi gtantaqatijig aq mawi waqjuigultijig. Gatu gilew amujpa gegnu pmita'ioq glaman alata'sultioq ta'n eimu'ti'tij negmow pa wijei aq gloqowejg wasoqoltijig musigisgetug tepgig. 16 Amujpa telimjig na gelu'lg agnutmaqan ta'n gisi ugs'tawi'gutaq. Pa na tela'taqatioqos na weji me'gitelmuloq ta'n tujiw Se'suguli 'pgising. Musga's'gt'tew ta'n tel we'gusipgwatu 'ntlgowaqan mo pisuiw attigna'siwap.
17 Apoqonmuloqop ta'n teli gtlams'tasultioq Gjinisgamewigtug aq nige' gilew iga'tuoq 'gmimajuaqanmual elugowoq Gjinisgam. Ula ta'n tela'taqatioq pa na wijei aq nat goqwei pegisituoq aq iga'tuoq patgulmesigaqanigtug ugjit ignmanew Gjinisgam. Pa na nige' ne'pa'imgs. Pa na wijei aq angua's'g ta'n goqwei gelu'lg ugjit ta'n gi's gisi ignmoq Gjinisgam aq me' glu'lgt'tew. Pa na tliatew wel'ta'si aq puatmuloq gilew ul'ta'sultinew. 18 Pa na wijei amujpa na gilew wel'ta'sultioq aq pegwatuioq ul'ta'sin aq mawi ul'ta'sultitesnu. Na.
Timoti aq Epaplotaitus
19 Gjisaqamaw Se'sus tli ul'te'tg ma 'pgije'nug getu 'lgima's Timoti ta'n eimu'tioq. Na tujiw gisi ulgwijintes ta'n tujiw nutmaian ta'n gilew telo'ltioq. 20 Negm na pas'g newgte'jit ta'n wijei telgwijin 'st'ge' ni'n aq 'gjitm sespetelmugsioq gilew. 21 'Ms't wen igtig pas'g newgtitelsit aq sespetelsit. Mo tali el'telmaqul ta'n gis tl lugowatal Se'sugulial. 22 Gilew geituoq Timoti ta'n i' tl lugwep aq ugtlugowaqan tepawgtig. 'St'ge' mijua'ji'j tel wit tlugweti'tij ujjl na negm wit lugwe'ieg'p ni'n ugjit na gelu'lg agnutmaqan, glaman me' pugwelietaq ta'nig getlams'tasultijig aq je me'. 23 Getu' 'lgimg ta'n eimu'tioq ta'n teli nqase'g gis tla'tegeian. Ta'n tujiw gisi gji'tuan ta'n goqwei tla's'gt'tew ugjit ni'n smtug 'lgima's. 24 Aq elt ni'n getu liei ta'n eimu'tioq ta'n teli nqase'g gis lia's, Gjisaqamaw, negm tli ul'te'tg.
25 Ta'n tujiw gisita'sianeg, na tujiw gisite'tm 'lgiman na ji'nm teluisit Epaplotaitus gilew ta'n eimu'tioq. Negm na 'gjignaminu Gjinisgamewigtug muta wijei teli gtlams'tg Se'suguliewigtug. Gis toqo lugweieg'p aq tapusieg'p matng'tt'p mn'tu ugjit Gjinisgam. Mo gis jugwita'woq glaman elgimoqop ugjit apoqonmuin, 'gt'punuow wesua'tugsioq. 26 Na we'gwi 'gtu nemugsioq 'ms't ta'n te'sioq, ma'muni asgaiaj ta'n tujiw nutma'tioqop ta'n teli gsnugwap. 27 Getletug tetuji ma'muni gsnugwaj aq maw suel nepg'p, pas'g Gjinisgam ewlitelmatl aq mo pas'g negm gatu elt ni'n ewlitelmip aq pe'gw ta'n telgi'g'p ulmaita'suaqan. 28 Ap me' nige' aji munsai ta'n teli 'lgimg gilew ta'n eimu'tioq, glaman nige' ap ul'ta'sultitoqs'p ta'n tujiw ap nemioq negm, aq ni'n ta'n teli ulmaita'si gaq jigla's'g. 29 Wel'ta'sualg't Epaplotaitus muta maw wijei teli gtlams'tasit Gjisaqamawigtug 'st'ge' ginu aq ul'ta'sultigw. Gepmitelmug na telamugsultijig mimajuinu'g. 30 Muta iga'toqop ugmimajuaqanm aq suel nepg'p ta'n tel lugowaj ugjit Se'suguli. Na 'ms't tela'tegep glaman negm apoqonmuitew ta'n tujiw gilew mo gis apoqonmuiwoq.