11
Gjinisgam ewlitelmaji Lesui'paq
Pipanigesi, “Etug Gjinisgam mo menuege'gupnig ugtmimajuinumg?” A' na moqwa'. Na menuegeji. Pewalaji aq menuegeji. We'gaw ni'n na Isle'lewi. Wetagutm Aplameg aq wetagutm ta'nig pitu' uji'jl na Penjamina. Gjinisgam mo ejigla'lagusni ugtmimajuinumg ta'nig amgwesewei gisi mgnapni. Geitu'n ta'n Gjinisgam ugtwi'gatign telueg ta'n ewi'gas'g ugjit Ilaijao'q. Etawaqtmuatl Gjinisgaml ugtapulan Lesui'paq. Telimatl Gjinisgaml, “Gjisaqamaw, ni'n pas'g newgte'ji ta'n esgwiei aq getu ne'pa'ijig. Ne'po'tipni'g iganigjitegewinugi'g aq gaq suiste'mi'titeg patgulmesigaqaneg aq gisa'lapni mimajuinu'g mo emtoqwalulin gi'l.” Gatu Gjinisgam na teli asitematl, “Ni'n lluigneg pituiptnnaqanijig mimajuinu'g geggungig ta'n mo eli a'sutma'ti'gw Pe'lal.” Na alt tel'ta'sultipnig Pe'lal nisgamewilitl gatu mu na. Pa na wijei aq nige' me' ta'sieg eimu'tieg Lesui'peultieg ta'n Gjinisgam gisi mgnapni aq ewlitelmaji. Gjinisgam mawi ewlitelmaji. Etna na ugjit negm gisi mgnaji. Mo te'pmi'tij gatu Gjinisgam ewlitelmaji. Mu na ta'n goqwei gis tla'taqati'tis gisna ta'n gisi gtantun gatu awna ta'n Gjinisgam gisi mgnaji mimajuinu'g. Muta Gjinisgam ugtewlite'lgaqan mo wejianug lugowaqanigtug.
Ta'n goqwei gwilmi'tip Lesui'paq mo we'jitu'ti'gw. Getu' tetapua'tinew Gjinisgamewigtug gatu mo gis tla'taqati'gw. Etna na negmow tegle'ji'jg mimajuinu'g ta'n wigumgwi'titl Gjinisgaml. Etna negmow we'jitu'tij. Esgwiejig poqji gepistaqana'tijig aq mo Gjinisgaml nutua'tigul ta'n tujiw wigumgwi'titl. Ta'n Gjinisgam wi'gatign telueg, “Gjinisgam ignmuaji tlo'ltinew ta'n tel puatmi'tij. Mo getu nutmu'ti'gw aq mo getu nemitaqati'gw. Aq me' nige' gisgug mo gis tetapu angita'sulti'gw ta'n goqwe'l Nisgamewe'l.” Aq Ta'pito'q teluet,
“Eli a'sutmai
aq etamg Gjinisgam gise'wan
aq gis gejigiaqewtesgaq
ta'n tujiw pestie'ulti'tij.
Pewalgig nisiattaq aq ugtap'titaq.
10 Eli a'sutmai,
uljaqa ugpugugual 'pqoji 'n'tutaq
aq ma gis nemitaqati'gw
aq gis ulmajo'ltitaq
ta'n teli opla'taqati'tij.”
Na teli a'sutmap Ta'pito'q.
11 Nin, Poligap telimuloq, Na Lesui'paq mo menuegeti'gw ta'n tel'te'tmlij Gjinisgaml gatu me' enmiaq menuege'titaq. Pata'taqatipnig ta'n mo menuege'tigul Se'susal pa na wijei aq pejitaqama'tijig. Gatu nige' ta'n gis tliaq ta'n tel gaqais milapegsultijig mimajuinu'g westa'tijig. Na wej gisa'lataq Lesui'paq tl wisgua'tijig aq me' enmiaq puattaq. 12 Na Lesui'paq ta'n mo menuege'tigul Se'susal igtigig mimajuinu'g gisi msnmi'tij ta'n goqwe'l gelu'lgl. Ta'n tegle'ji'jg Lesui'paq getlams'tasultijig pugwelgig ta'n gaqais milapegsultijig mimajuinu'g gisi gtlams'tasultijig Se'suseg. Me' gatu pajiji gelu'lgl ta'n tujiw Lesui'paq gawasgita'sultitaq aq 'ms't mimajuinu'g 'gtlams'tasultitaq.
Ta'nig mo Lesui'peulti'gw pa na wijei aq 'psetgunji'tl
weja'toq segewigwet olipiemnaqsi
aq nasa'toq iga'taqasit olipiemnaqsi'g
13 Nige' gelululoq gilew ta'n tel milapegsultioq mimajuinuultioq mo Lesui'peultiwoq. Apostale'witewi ugjit gilew. Miwatmaq Gjinisgam ta'n telamu'g lugowaqan gisi ignmuij etl lugwei aq maw me'gite'tm 'ntlugowaqanm. Me' espe'g ula 'lgowaqan ilgwengig igtigig Gjinisgamewigtug. 14 Etug 'ntmimajuinumg gisa'la's wisgua'titaq ta'n igtigig getlams'tmu'tijig gelu'lg agnutmaqan aq na weji ugs'tawianew. 15 Ta'n tujiw Lesui'paq ejiglapasuala'titeg ta'n Gjinisgam gisite'tg, igtigig mimajuinu'g Gjinisgam gisa'laji witapetultinew. Ta'n tujiw Lesui'paq apaji ugsua'laten tetuji ul'ta'sultitaq aq pa na wijei aq apaji mimaju'atitaq Gjinisgamewigtug.
16 Ta'n tujiw gaq pisgo'tas'gl gulumgl toqwa'q na mawi amgwesewei pipnaqan mimajuinu el'toq gulumgewe'l wapejgl. Ta'n tujiw gi'teg, amgwesewei pugwe'ji'jg pipnaqan Gjinisgaml ignmuaj. Pa na wijei aq gaqi ignmuaj aq esgwiaq mijipjewei wejitoq gulumgl gepme'gl. Aq pa na wijei miti's ugjip'sgl Gjinisgam ignmug mawi ignmug ta'n goqwei wejigweg na ugjip'sgl. 17 Lesui'paq pa na wijei aq 'psetgunji'tl iga'taqasit olipiemnaqsi aq gilew ta'n mo Lesui'peultiwoq pa na wijei aq 'psetgunji'tl weja'toq segewigwet olipiemnaqsi. Pa na psetgunji'tl gnisgwastu temsajig iga'taqasit olipiemnaqsi toqosip na pilue'l segewigwet weja'toq 'psetgunji'j gnisgwastu nasa'toq iga'taqasit olipiemnaqsi smtug siawigwet aq weligwet. Gilew nige' ulapetmnew gelu'lg mimajuaqan ta'n Gjinisgam ignmuapnn Lesui'paq. Teli tplumapnn Aplamal aq maw un'jang. 18 Glaman mut penoqitelmug Lesui'paq muta nige' mo getlams'tua'tigul Se'susal aq tepgisita'jig Gjinisgamewigtug. Negmow pa na wijei aq olipiemnaqsi 'psetgunji'tl temsa's'gl. Gatu mut me'ge'w gi'l. 'Psetgun mo apoqonmagul ugjip'sg gatu awna ugjip'sg apoqonmuatl 'psetgun aq ml'gignewa'latl. Aq gi'l pa na wijei aq 'psetgunji'j.
19 Newgte'jit te'sioq etug tluetew, “Gatu Lesui'paq ejiglo'tujig glaman ni'n mawa'liten.” 20 Getletug na. Lesui'paq ta'n mo teli gtlams'tasultigupnn nigtua'lujig Gjinisgamewigtug aq gilew ta'n teli gtlams'tmu'tioq iga'taigl. Gatu mut me'ge'w ta'n goqwei gis tliaq 'gtinneg. Amujpa siawi gtlams'tmu'tioq. Ango'tmug aq uli angweiasultigw. 21 Mo Gjinisgam ewlitelmagupni Lesui'paq ta'nig mo getlams'tua'tigupn aq tepgisita'jig Gjinisgamewigtug. Negmow tleiaultijig aq gilew mo tleiaultiwoq. Aq gi'l tel'ta'sin ewlitelmulten mo siawi gtlams'tasiun? A' na moqwa'! Mo gis tlianug! 22 Ge' angita'sin ta'n tetuji ulm'toq Gjinisgam aq ta'n mo ewlitelmagul ta'n wen mo getlams'tua'tigul. Gjinisgam wetapulatl ta'n wen mo jigs'tug gelu'lg agnutmaqan gatu awna wele'w'sg gi'l ta'n jigs'tat. Gjinisgam siaw jigs'tat aq tla'tegetes ta'n tel puatg negm siaw uleiultew. Gatu mu tla'tegewn aq maw tma'lultew aq jigla'lultew. 23 Lesui'paq ma siaw listua'tigul Gjinisgaml gatu awna 'gtlams'tasultitaq na tujiw Gjinisgam apajo'latan ta'n eimu'tilipnig. Gjinisgam tepiaq telignaj gisi apajo'lataq. 24 Pa na wijei aq 'psetgunji'j gnisgwastu segewigwet olipiemnaqsi ta'n temasgittasit aq nige' siaw nassigweg. Gisi iga'taqasit olipiemnaqsi pa na wijei gilew ta'n mo Lesui'peultiwoq angua'tugsioq maw Se'sugulial. Gatu me' apaji naqamaje't'tew 'psetgunji'j ta'n wejiaq iga'tasit olipiemnaqsi apat naso'tmg na wijei miti'sigtug ta'n weji mn'jo'tigul. Pa na wijei aq Gjinisgam ugtmimajuinumg na Lesui'paq gisi apajo'laji negmeg. Gjinisgam mawa'lugsioq gilew ta'n teli gtlams'tmu'tioq aq gisi apaji mawa'lataq ugtmimajuinumg, 'gtlams'tmu'tinew.
Gjinisgam 'ms't ewlitelmaji
25 Wijigatulti'gw pewaluloq 'gji'tunew ula teliaqewei atejoqol geitas'g. Pa na nige' geitu'gus mo teli ugsualsultigw 'st'ge' natawo'ltigw. Ula teliaqewei telimuloq, “Na 'Nnu'g teluisultijig Lesui'paq melgatpa'tijig gatu ma listua'tigul Gjinisgaml iapjiw. Pas'g etli mtua'taqatiji glapis ula gaqais milapegsultijig mimajuinu'g ta'n 'gtlams'tasultitaq mawo'lanew. Nigtuita'jig aq ta'nig jigs'tua'titl Gjinisgaml el'ta'jig negmeg.” 26 Etna na ta'n teli ugs'ta'titaq Lesui'paq. Etna na ula ta'n teluep Gjinisgam ugtwi'gatignigtug,
“Nujiugs'tawi'wet ugjietew
na 'gjigan Saion.
'Ms't goqwei gaq jigla'tutew elue'uti
ta'n wetapegsultijig Je'gopeg.
27 Etna na ula ta'n goqwei teli tpluma's
ta'n tujiw jiglo'tuaq ugtlue'utiwal.”
28 Na Lesui'paq mo jigs'tmu'ti'gw gelu'lg agnutmaqan. Etna na na'te'l weji pqotamgiaq elue'uti ta'n getana'titl Gjinisgaml. Etna na ula ulapetmugsioq ugjit pas'g gilew mo Lesui'peultiwoq. Gatu Gjinisgam gi's gisi mgnaji negmow Lesui'paq witapeultinew ugjit pitu' nmijgamijuagi'g. Na na'te'l wet nenuaji. 29 Gjinisgam na mo apsgwite'tmugl. Mo getanagwi ta'n tegenig gisi mgnapni aq ta'n goqwei ignmaj mo apaji ugsua'tug. 30 Amgweseweieg gilew ta'n mo Lesui'peultiwoq mo jigs'tawoqop Gjinisgam pa na wijei aq Lesui'paq tel listmu'tijig gatu nige' jigs'tmoq Gjinisgam aq ewlitelmugsioq. 31 Nige' Lesui'paq mo jigs'tua'tigul Gjinisgaml. Pa na wijei aq Gjinisgam teli ewlitelmugsioq na elt ewlitelmuataq Lesui'paq ta'n jigs'tuanew. Nige' gisi ewlitelmujig. 32 Gjinisgam ewlitelmuataq 'ms't mimajuinu'g ta'n jigs'tuanew je tlia nige' ma gisi apoqonmalsulti'gw pun pata'taqatigw aq pa wijei aq laplusang pisultijig.
Miwatmuanej aq emtoqwalanej Gjinisgam
33 Pajiji gelu'lgl ta'n Nisgam ewlitelmugsi'gw.
Tetuji ms'gi'g ugtangita'suaqanm.
Aq me' ne'tata'sit negm aq ginu.
Ma wen gisi gji'jiagul ta'n tel'te'tmlij Nisgaml.
Aq ma wen gis panwijgatmugul ugtawgti'l ta'n elielij.
'Lpa ma wen gisi ns'tuagul Nisgaml ta'n tel lugwelitl.
34 Nisgam ugtwi'gatign telueg,
“Wen gejiatl
Gjisaqamawul ugtangita'suaqanml.
Wen ta'n teli ns'tu'et
tlimatal ta'n tla'tegelital?
35 Wen ta'n gisi ignmuatl
ta'n goqwei apat apangituaten?
36 'Ms't goqwei gisitoqop Gjinisgam.
'Ms't goqwei mawn'g
aq musga's'g ugml'gigno'tim.
Aq mestai assutg ugs'tqamug aq wa'so'q.
Iapjiw gepmitelmanej
aq emtoqwalanej Nisgam.” Na tliaj.