3
Nat wen gis pipanigesit, “Etug me' Lesui'paq welapesultijig je mu igtigig aq tepawgtig lugwalugsin. Getletug na! Mawi ulapetmi'tij. Amgweseweieg Gjinisgam Lesui'paq ignmuapni nujo'tmlinew gelu'lg agnutmaqan. Na teliaq eimu'tijig Lesui'paq ta'n mo getlams'tasulti'gw aq mo tela'taqati'gw ta'n teli tplumsultipnig. Gatu tal'ta'sin negmow gisa'laji Gjinisgaml mo tla'tegetew ta'n teli tplutg'p? A' na moqwa'. Gjinisgam apjiw tetapu'et. Tla'tegetew ta'n teluet aq mo apsgwa'puguegw. Na. Gji'tutoqs'p Gjinisgam apjiw wesgutg teliaqewei muta negm na Gjinisgam, we'gaw ta'n te'sit mimajuinu egsuet. 'St'ge' ta'n telueg ugtwi'gatign,
Ta'n tujiw gi'l Gjinisgam gelusin
'ms't wen nmu'ltew gi'l teliaq teluen.
Apjiw igan lietes aq ma wen gistesgulug
ta'n pisui ilsutmultew.”
We'gaw alt teluejig mimajuinu'g, “Gjinisgam opla'teget ta'n tujiw wetapulugsi'gw? Ta'n tujiw opla'taqati'gw mimajuinu'g na me' to'q ul nmitutaq ta'n Gjinisgam tel tetapua'teget? Etna na ugjit! Gatu negmow mo tetapua'ti'gw, oplite'tmi'tij. (Apjiw na glusuaqan eig ugjit negmow ta'n teluetij.)” Wegla gi'gaja'suaqan mo tepawgtinugul muta Gjinisgam apjiw gigwaja'teget aq mo opla'tegegw aq 'lpa ilsumataq aq ugtapulataq mimajuinu'g ta'n opla'taqati'tij muta Gjinisgam getlamiet apjiw.
Alt teluejig mimajuinu'g, “Ta'n tujiw opla'taqati'gw gisa'lataq mimajuinu'g ul nmituataq Gjinisgaml uggepmite'lgaqanm aq me' ul nmituataq ta'n tetapu'elij. Na tujiw mo telgitasiw ni'n ilsutasin lue'winu ta'n teli opla'tegei?” Pa na wijei aq tluen, “Opla'taqatinej glaman nat goqwei gelu'lg ugjietew! Me' na gepmitelmatesnu Gjinisgam?” Negmow elue'ultijig aq mo tetapua'taqati'gw. Ta'sijig mimajuinu'g wijei teluepnig na ni'n telueiap. Gatu mo telianug! Gjinisgam negmow ugtapulataq ta'n tel te'pmi'tij.
Mo eimug mimajuinu ta'n apjiw tetapua'toq
Nige' ninen Lesui'peultieg mo piam gelu'sultiweg je mu igtigig ta'n mo Lesui'peulti'gw. 'Lpa na moqwa'! Gis musga'tu na Lesui'paq aq maw igtigig 'ms't ta'n te'si'tij ilgwenmi'tij ta'n teli 'gtu opla'taqati'tij. 10 Gjinisgam ugtwi'gatign telueg,
“Je mu newgte'jit mimajuinu
ta'n tetapu'et ta'n Gjinisgam tel nmiatl.
11 'Lpa mo eimug newgte'jit ta'n nestasij
aq mo getu 'gji'jia'tigul Gjinisgaml.
12 Ta'n te'sijig mimajuinu'g
ejiglita'jig Gjinisgamewigtug
muta ta'n te'sijig mo tetapua'taqati'gw.
Mo eimug wen ta'n gis tla'tegetew
ta'n goqwei gelu'lg je mu newgte'jit.
13 Etlta'gal ugtunual aq anmimtultijig.
Gaq suisga'tu'titl igtigig ta'n tli ulgwijulti'tisoq
aq gugunmi'tis wantaqo'ti.
Winnual e'wmi'titl ta'n mimajuinu asgaiwa'tij.
Elue'wigl glusuaqan e'wmi'titl ta'n teli egsua'ti'tij.
'Lpa glusuaqanigtug naqsi ne'po'ltaq mimajuinu'g
ta'n tel wejgaqamij pa wijei
aq nige' 'mtesgm naqsi ne'pa'n.
14 Apji alm'getmu'tijig
aq ntaqo'qona'latiji mimajuinu'g.
Mil wi'ta'tiji aq asgaiwa'tiji mimajuinu'g.
15 Tl jaqalsuissultaq mimajuinu'g aq ne'po'taq.
16 Gaq suisga'tua'tij igtigig ta'n telo'lti'tij
aq siaw gisa'lataq ulmajo'ltitaq.
17 Pas'g lugowaqana'la'tiji igtigig
aq gisa'lanew welmajo'ltiliji.
Mo eigtnug apoqonmua'tigul igtigl.
18 Mo jipala'tigul Gjinisgaml
aq mo gepmitelma'tigul.” Na.
Na ta'n Gjinisgam gisa'laji mimajuinu'g tetapua'tiliji
19 Na nige' geitu'g 'ms't goqwei 'tplutaqanigtug ewi'gas'g ugjit ta'nig el mimajultijig aq ilsumujig 'tplutaqanigtug. Ewi'gas'g ugjit 'gji'tunew ta'n te'sijig mimajuinu'g ula ugs'tqamug ilsumujig Gjinisgamewigtug glaman ma wen gis taluegw ugjit igalsin muta mesaqan wi'gas'g. 20 Mo eimug mimajuinu gis tetapu'en Gjinisgam ugsisgug ta'n tel majulgwatg 'tplutaqan muta ma gis gaqi majulgwatmug giasgiweweigtug. Ta'n 'tplutaqan tela'tegeg na ula, “Ignmaj mimajuinu'l 'gji'tulin negm gis pata'tegelin.”
21 Mimajuinu'g mo gis gaqi majulgwatmi'tij 'tplutaqan Nisgamewei na to'q Gjinisgam musga'tuaji mimajuinu'g ta'n teli apajo'laji negmeg aq ta'n gisa'laji tetapua'tiliji. Mo wejianugup ta'n gis gnnmi'tij 'tplutaqan. Na iganigjitegewinu'gi'g aq 'tplutaqann wesgutmi'tipnn. 22 Gjinisgam mimajuinu'g gisa'laji tetapua'tinew ugjit negm ta'n teli gtlams'tua'titl Se'sugulial. Gjinisgam na wet tla'teget ugjit ta'n te'sit wen getlams'tasij Se'suguliewigtug. Nige' mo istue'nug ugjit na 'Nnu'g teluisultijig Lesui'paq aq ta'n pas'g wen. 23 Ta'n te'sit mimajuinu gis pata'teget aq mo gegnu pmiegw ta'n tel puatg Gjinisgam, Gjinisgam ta'n pas'g negm gisi ugs'tawiataq. 24 Gjinisgam wel'telmaji mimajuinu'g aq ignmuaji uggelu'lgm. Mo negmow te'pmi'ti'gw aq ma gisi gtantu'ti'gw. Gjinisgam pisuiu ignmuaji. Gisa'laji tetapua'tinew ta'n teli gtlams'tua'titl Se'suguli ta'n teli np'g'p gujjieweigtug ugjit negmow. Gasa'tuapni ugtlue'utiwal ta'n tli ilsumgwi'tisoq aq nige' gtlamia'tilinew. 25 Gjinisgam Gisiteget uggwisl petgimapnn ugs'tqamug ugjit ne'po'qsilin aq gaqigunielipnn. Etna na ugjit mimajuinu'g ugtlue'utiwal weji apigsigta's'gl wet sapu tl lugwet ta'n teli gtlams'tasulti'tij Se'suseg. Gjinisgam petgimapnn uggwisl ugjit musga'tuan mimajuinu'g ta'n tl tetapua'snitaq ugjit negm. Gisna nige' sa'q Gjinisgam pegiji esgmap aq a'sisaptmua'pni mimajuinu'g ugtlue'utiwal. 26 Gatu nige' Gjinisgam mo eliaptmuagul ugtlue'utiwal awna musga'tuaji ta'n tli tetapua'tilita ugjit negm. Na weji musga'toq negm ta'n tel tetapu'ej aq 'ms't wen ta'n teli gtlams'tasilin Se'suseg gisa'latl tetapu'elin.
27 Na toqo tujiw mo eigtnug ta'n mimajuinu ugji ginuetew Gjinisgamewigtug. Muta mimajuinu getlamiet Gjinisgamewigtug ta'n teli gtlams'tasij, mo ta'n tel majulgwatg 'tplutaqan. Etna na ugjit! 28 Gatu nige' na tel nemitun mimajuinu getlamiet Gjinisgamewigtug ta'n teli gtlams'tasij Se'sugulial, mo ta'n tel majulgwatg 'tplutaqan. 29 Gjinisgam na negm ta'n 'Nnu'g teluisultijig Lesui'paq emtoqwala'titl. Negm na Gisitegelitl ta'n emtoqwala'titl igtigig mimajuinu'g. Negmow wijei gis tli lta'taq Gjinisgamewigtug. 30 Pas'g newgte'jit Gjinisgam Gisiteget aq negm wijei tele'waji Lesui'paq aq ta'nig mo Lesui'peulti'gw. Gisa'laji tetapua'titaq ta'nig getlams'tasultiliji Se'suguliewigtug. 31 Tal'ta'sin jigla'tug 'tplutaqan muta getlamia'ti'gw aq tetapua'ti'gw Gjinisgamewigtug ta'n teli gtlams'tasulti'gw Se'sugulieg? A' na moqwa', mo teltenug! Amujpa siaw gugunmug 'tplutaqan. Nige' ginu ta'n getlams'tasulti'gw Se'sugulieg gis tla'taqatitesnu ta'n 'tplutaqan telueg muta Se'sus apoqonmugsi'gw. Melgipuguatu'g 'tplutaqan.