12
Na e'pit ta'n getu' un'janitew aq jipijgam
Na pajiji paqalaiwit muta nemi'g e'pit musigisg'tug. A'su'na'q na'gu'selitl aq gaqamit tepgun'setigtug. A'gusn nasg'g ta'n eimu'tijig newtisgegsijig jel ta'pu gloqowejg. Tele'g aq apugjig un'janitew. Metuipnet aq atgitemit.
Na igtig ta'n sigti paqalaiwit nemi'g musigisg'tug. Negm na mesgilg jipijgam. Megwe'g aq lluigneg te'satpa't. Te's un'ji nasg'g elege'witewatp. Geggunaji newtisgegsiliji ugsmu'. Na ugsuguni e'w'g mawa'lan suel aqataig gloqowejg aq nitjio'laji ugs'tqamug. Na tujiw eliet aq gaqamit nigantug na e'pilitl ta'n gisgaje'litl un'janilitl. Getu' malqomatl gopisunn ta'n teli nqase'g ugs'tqamuilij. Na e'pit ugs'tqamua'latl lpa'tujl. Ula lpa'tuj gaqigwetew, e'wtew gasawo'qewei pugumaqan aq assuttew ta'n telgi'g ugs'tqamu. Na jipijgam mo gis malqomagul na mijua'ji'jl muta smtug ela'lut Nisgameg aq na elege'witewei mutputi ta'n pemgopilitl Nisgaml. Na e'pit wesmugwat paqtaqamigtug aq wesgowa'sit ta'n Gjinisgam gisgaja'toqop. Na'te'l tli angweiwatal pituiptnnaqan jel ta'pu gasgiptnnaqann jel asugom te'sisgegiguna'qal.
Na tujiw matntimg poqjiaq wa'so'q. Na ansale'wit ta'n teluisit Mise'l aq unaqapemg ta'n ansale'witewiliji matna'titl jipijgaml aq unaqapemg. Jipijgaml aq unaqapemg wissuignema'titl. Jipijgaml aq unaqapemg mo nugu wesgowita'gwig wa'so'q. Tewaqtetesgujig wa'so'q. El nistesgujig ugs'tqamug. Ula mesgilg jipijgam, lpa negm na mtesgm ta'n gi's sa'q elue'wa'laji pugwenniji mimajuinu' ugs'tqamug. Teluisit Gjimn'tu gisna Nujilue'wa'teget.
10 Na tujiw nutaq nat wen gesigawwet wa'so'q. Teluet, “Nige' Gjinisgam ugs'tawiata ugmimajuinumg. Gaqi wissuigno'teget aq iapjiw elege'witewitew. Nujiugs'tawi'wet ne'gaw geggung ml'gigno'ti aq ne'gaw ilgwenaji mimajuinu' ms't tami ugs'tqamug. Ms't ula teliaq muta Gjimn'tu gis ejigltesgut wa'so'q. Te'sigisg'geg eliepnn Nisgameg aq pisui ilsutmuapni nitapina ta'n getlams'tua'titl Gjinisgaml st'ge' ginu gatu ma' nugu Gjimn'tu tla'tegegw. 11 Nitapinaq wissuignema'titl Gjimn'tu'l muta na negm ta'n teluisit Gjinisgam ugjijgluewji'jml gis wissuignemapnn ta'n tujiw etl gunieteg gujjieweigtug. Nitapinaq elg wissuignema'titl Gjimn'tu ta'n tujiw teluejig na gis tepiaq ta'n Se'sus gis tela'tegep ugjit ugs'tawianew. We'gaw wel'te'tmi'tij npu'tinew ugjit teliaqewei. 12 Ul'ta'sultigw ta'n te'sioq eimu'tioq wa'so'q. Me' gatu mawi mtue'tew ugjit gilew tleiawultijig ta'n telgi'g ugs'tqamu muta Gjimn'tu eig ta'n eimu'tioq. Ma'muni uggwaig muta geitoq mo 'pgije'nug tla'tegen ta'n goqwei tel puatg.”
13 Ta'n tujiw jipijgam geitoq jigltesgut ugs'tqamug, na poqt'tesguatl na e'pilitl ta'n gisi gugunapnn lpa'tujl. 14 Na e'pit ignmut mesginniji unisqi'g st'ge' mesgilg gitpu. Wet jigl sumugwat ta'n jipijgam eig aq elaqsing ta'n usgowa'sitew paqtaqamigtug. Na'te'l tli angweiwaten newtipunqeg, jel tapuipunqeg jel aqatipunqeg. 15 Ge's na e'pit wesmugwat, na jipijgam elusgatg samqwan pa wijei aq sipu. Ula sipu pemitg ta'n e'pit pemiet. Na jipijgam pewalatl tli npmin e'pilitl samqwanigtug. 16 Na maqamigew pans'g aq apoqonmuatl na e'pilitl. Ms't samqwan ta'n jipijgam elusgatg pijijuitg na elmalqeigtug. 17 Lpa jipijgam ma'muni uggwaiugtuatl na e'pilitl aq naji matnaji e'pilitl un'jang. Jipijgam wegaiugtuaji ms't ta'n majulgwatmi'titl Gjinisgam ugt'tplutaqanml aq ta'n getlams'tua'titl Se'susal. 18 Na jipijgam pe'l naqa'sit aq gaqama'sit jajigtug samqwan.