19
Gjinisgam emtoqwalut wa'so'q
Ta'n tujiw ula gis pmiaq'p, na tujiw nutaqig pugwelgig mimajuinu'g gesigawwa'tijig wa'so'q. Teluejig, “Me'gite'lmanej Gisiteget muta negm na westawugsi'gup. Emtoqwalanej aq ignmuanej assumugsinenu. Mawi gepme'g aq mawignat. Iapji tetapua'teget aq tetapu ilsumaj mimajuinu'. Na ilsumatl na netuisgalsilitl ta'n teluisilitl Papilan. Na mimajuinugi'g tleiawultipnig na gjigan winsultipnig aq winsua'la'tipni mimajuinu' ta'n telgi'g ugs'tqamu. Gjinisgam wetapulaji muta ne'pa'tipni uglugowinumg.” Gesigawwa'tijig, “Me'gite'lmanej Gjinisgam. Na mtlutew ta'n wejiaq na gjigan ge's etl nu'gwa'tas'g unaqipeta'tew iapjiw.” Na tapuisgegsijig je ne'w gisigu mawagnutmewinu'g aq ne'wijig mimajultijig ta'n teliangamgusultijig st'ge' wi'sisg nutgul'pa'sultijig aq emtoqwala'titl Gjinisgaml ta'n pemgopilitl elege'witewei ugt'pun. Teluejig, “Me'gite'lmanej Gjinisgam. Na tliaj.”
Gjinisgam ugjijgluewji'jml malie'wilitl
Na nat wen pemgopij elege'witewei ugt'pun teluet, “Ms't te'sioq ta'n elugowoq Gjinisgam amujpa me'gite'lmug nige'. Ms't te'sioq ta'n gepmite'lmugsioq gisna te'sioq ta'n mo gepmite'lmugsiwoq amujpa emtoqwalug nige'.” Na nutaqig pugwelgig mimajuinu'g etlewistu'tijig. Teltoqsultijig st'ge' mesgi'g gapsgw gisna gaqtugwaq. Teluejig, “Emtoqwalanej Gisiteget muta negm na Gjinisgam. Mawignat aq nige' elege'witewit. Ge' ulgwija'sultinej aq ul'ta'sultinej. Emtoqwalanej Gjinisgam muta no'q mawi gepme'g. Nige' iga'q tetaputeg ugjit Gjinisgam ugjijgluewji'jml malie'wilin. Na e'pite's ta'n malie'witew na gisgaje'g. E'pite's ignmut pilei ugtoqon ta'n gesi wape'g.” (Ula gesi wape'g lapli'signei na ta'n te's'g gelu'lg Gjinisgam ugmimajuinumg gis tela'taqatilipni.)
Ansale'wit telimit, “Ula wi'ge'n, wel'ta'sultijig na mimajuinu'g ta'n wigumujig ta'n tami Gjinisgam ugjijgluewji'jml malie'wilin.” Elg telimit, “Ula teliaqewei agnutmaqan ta'n wejiaq Nisgameg.”
10 Nutgul'pa'si nigantug ansale'wit ugjit emtoqwalan gatu telimit, “Mut tla'tegew. Ni'n na pas'g lugowinu st'ge' gi'l maw gitapaq ta'n majulgwatmoq ta'n Se'sus tel gina'muep. Pas'g Gjinisgam emtoqwal.”
Ta'n Se'sus teluep aq tla'tegep na wijei aq niganigjitegewinu'g wesgutmi'tip aq ewi'gmi'tip.
Nat wen ali'pulualatl wape'litl te'sipowl
11 Nemitu na ga'qan ta'n gis panta's'g wa'so'q aq na'te'l wet neia'sit wape'g te'sipow. Negm ta'n teluisit, “Getlamiet” ali'pulualatl te'sipowl. Elg teluisit, “Gi'gwajiet.” Na tetapu ilsumaji mimajuinu' aq gespu't'gl ta'n goqwe'l mo telianugl aq gelu'lgtnugl. 12 Ugpugugul telategl st'ge' sisuei aq nasg'gl pugwelgl elege'witewatpl. Na ugwisunm ewi'gas'g negmeg gatu mo wen geitug ta'n telueg, pas'g negm. 13 Nasguatl mal'tewilitl pitu'gunn. Tel wi'tut, “Gjinisgam ugtwi'gatign.” 14 Ta'n te'sijig sma'gnisg wa'so'q majulgwala'titl. Nasgmi'tij pile'l gesi wape'gl aligal. Na ali'puluala'tiji te'sipowg ta'n wapo'ltiliji. 15 Negm ta'n teluisit, “Getlamiet” geggunatl gi'gl espo'qwasilitl ta'n tewasgmi'litl ugtung. Na e'watal wissuignemanew gaqaisg mimajuinu' tleiawultiliji pilue'l umutgiwal ta'n getangwi'titl aq assumata. E'wtew gasawo'qewei pugumaqan aq tla'lata wegla mimajuinu' st'ge' tla'latal Gjimn'tu muta Gjinisgam ta'n mawignat wegaiugtuaji wegla mimajuinu'. 16 Wisunn ewi'gas'gl ugpitu'gunmg aq ugpita'qawe'mg. Wegla wisunn teluegl, “Nigani elege'wit ugjit ms't elege'wiliji aq Nigani assusit ugjit ms't niganpugultiliji.”
17 Nemi'g igtig ansale'wit wesgitpuguit na'gu'selitl. Sesgwalaji ms't sisipa ta'n alaqsultiliji. Telimaji, “Jugwita'gw aq mawita'gw ta'n Nisgamewei pestie'umg etl gisgaja'tas'g. 18 Gjinisgam gis wissuignemata elege'wiliji, ugsma'gnismg niganpugultilij, maw ugtue'mua. Malqomatoqs'p assusultijig aq assumujig, mimajuinu'g ta'n espo'ltijig aq mimajuinu'g ta'n mu espo'lti'gw muta ms't 'npu'tita.”
19 Na nemi'gig na wi'sis ta'n wet neia'sip samqwanigtug, elege'wijig tleiawultijig ta'n telgi'g ugs'tqamug aq ugsma'gnismua etl mawita'jig. Na etl gisgajo'ltijig ugjit matnanew na newte'jilitl ta'n ali'puluetl wape'litl te'sipowl aq ugsma'gnismg. 20 Na ula wi'sis goqqwa'lut aq maw nujiegsuet niganigjitegewinu ta'n i' tla'tegepnn mesgi'gl paqalaiwaqann ge's na wi'sisl angampnn. Geitu mgite'tmnew nujiegsuet niganigjitegewinu. Negm na ta'puewei wi'sis aq elue'wa'lapni mimajuinu' ta'n gegnugwasultiliji wi'sisuewei gnugwaqan ugtugwejanuaq. Wegla mimajuinu'g emtoqwala'titl na 'nnuoqta'wl ta'n teligilatl st'ge' na wi'sisl. Gitg na wi'sisg goqqwa'lujig aq egwijegemgig na pugtew ta'n etlamgleg iapjiw. Ula pugtew telgi'g st'ge' gta'n ta'n etlamgleg supliewei. 21 Na newte'jit ta'n ali'puluetl wape'litl te'sipowl e'watl gi'gl espo'qwasilitl ta'n ugtung tewasgmi'litl ugjit ne'po't'pnig ms't sma'gnisg aq ms't ta'n wije'waqqwi'tiji na tapusijig wi'sisg. Na sisipg ta'n wigumujig na'te'l malqoma'tiji ms't wen ta'n ne'po'tipnig glapis g'satalultijig.