Ta'puewei wi'gatign
ta'n Poligap ewi'gmuatl
Timotial
Gegnugwataqan ugjit ula wi'gatign
Geitoq pugjig np'tew aq getu migwimatl Timotial ta'n teli gsalatl aq ta'n teli a'sutmessewatl. Getu' ajipjulatl ge's me' eig ula ugs'tqamug glaman siaw ml'gi lugowatal Gjinisgaml Gisitegelitl. Getu' gisa'latl Timotial ml'gi gtlams'tasin aq gisipugu'tmn ta'n goqwei tliatew.
Ewi'taji Timoti uggwitl aq ugumitl ta'n elt melgi gtlams'tasiliji aq melgipugu'tmliji.
Migwimatl Timotial siaw e'wmn na ml'gigno'ti ta'n Gisiteget ignmuapnn ta'n tujiw Poligap iga'toqopn ugpitnn Timoti un'jig.
Alt telua'tijig majulgwala'titl Westaulgl gatu mn'tu gis gisa'laji jigs'tuanew ta'n tel puatg. Pa na wijei aq loqte'gnigtug nasto'guti'tij.
Poligap telimatl Timotial, “Jigla'si ta'n te's'gl goqwe'l ignmasgl winjiggl angita'suaqann ta'n maljewe'jg geggunmi'titl.”
Pewatg Timoti gina'muaji na gelu'lg agnutmaqan je tlia mimajuinu'g mo getu jigs'tmi'tij aq telimatl, “Amujpa ango'tmn ta'nig egsu gina'mua'tijig.”
Poligap geitoq pugjig np'tew gatu msntew ugtapangitueweim ugjit ugtlgowaqan ta'n gaqa'toq aq ta'n tel mimajit ta'n teli gtlams'tuatl Gjinisgaml aq ta'n telgita'sin.
Migwimatl Timotial, ‘Mo tela'taqatigw ginu ta'n tel puatmug gatu tla'taqati'gw ta'n Gjinisgam Gisiteget tel pualugsi'gw. Na tujiw iapjiw mimajultitesnu wa'so'q maw negm.
Gis siawpugu'tmug je tlia gitnm'ti'gw mawi ilsutaqatitesnu maw negm.
Ta'n goqwei ewi'gas'g ula wi'gatignigtug
Poligap wel'ta'sualatl Timotial (1.1-2)
Mut ntaqite'tmu ta'n tel tlimj igtigig ta'n teli gtlams'tasin Gjisaqamaw Gisiteget (1.3-18)
Ul'te'te'n gitnman ugjit Westaulg pa wijei aq nige' wel gina'muj sma'gnis (2.1-26)
Ugtejgewe'l na'gwegl ta'n tloltjig mimajuinu'g (3.1-9)
Siawi gtlams'tm ta'n goqwei gis gina'masin (3.10–4.8)
Ta'n goqwe'l Poligap pewalatl Timotial tla'tegen (4.9-18)
Ugtejgewe'l glusuaqann (4.19-22)
1
1-2 Ni'n Poligap pemgopa'si aq ap ewi'gmul Timoti. Mawi gsalul pa wijei aq 'ngwisuin. Gjinisgam Gisiteget megenip apostale'witewin ugjit Se'suguli. Elgimip ugjit mimajuinu'g tliman, “Iapjiwewei mimajuaqan geggunmu'g ta'n teli gtlams'tasulti'gw Se'suguli.” Na teli tplumugsi'gup Gjinisgam gujjinu aq Se'suguli Gjisaqamawminu. Etamgig tli ul'telmulinew, ewlitelmulinew, aq ignmulinew uggelu'lgmuow aq wantaqo'ti 'ggamlamung.
Ni'n Poligap miwatmaq Gjinisgam ugjit Timoti
Miwatmaq Gjinisgam ta'n tel lugo'g aq teli emtoqwalg pa wijei aq nujjinaqi'g aq pas'g getu tetapua'l'g ta'n tel mimaji. Miwatmaq ta'n teli angitelmul ta'n te's a'sutmai, tepgig aq na'gweg. Na we'gwi 'gtu nmu'l, etna na ugjit ulgwijintes nemulnan. Migwite'tm ta'n teli ewlgwijinu't'p ta'n tujiw maja'sianeg. Migwite'tm ta'n teli gtlams'tasin pa wijei aq gugumij Lois aq ggij Iunis. Geitu me' wijei teli gtlams'tasin 'st'ge' negmow. Etna na ugjit migwimul siawegetu na ignmatimgewei ta'n Gjinisgam ignmasg'p ta'n tujiw iga'tuaneg npitnn gun'jig. Gjinisgam weji ignmugsigupnn Wejuli Nisgaml, glaman ma jipasulti'gw mimajuinu'g. Awna Wejuli Nisgam ignmugsi'gw ml'gigno'ti aq gisa'lugsi'gw 'gsalanenu igtigig aq gisa'lugsi'gw ilgwensultinenu glaman gegnu pmita'nenu.
Mut ntaqite'tmu ta'n tel tlimj igtigig ta'n teli gtlams'tasin Gjisaqamawminu, aq mut 'ntaqite'tmu tliman igtigig ni'n gitap je tlia nige' pisian laplusang. Nige' pisi ugjit ta'n teli gtlams'tasi Se'suguli. Gisgaje'ie'n tli ulmaje'n 'st'ge' ni'n ugjit Gjisaqamawminu. Ml'gignewa'lultew ta'n teli ulmaje'n. Negm megenugsi'gup ugjit assumugsinenu aq ugs'tawugsinenu. Megnugsi'gup mu na ta'n goqwei gis tla'taqati'gup gatu awna ta'n teli ul'telmugsi'gup. Wet sapu tl lugwet Se'suguli ta'n weji np'g'pnaq ugjit gilew. Gisita'sip na tla'tegen gesgmnaq ugs'tqamu el'tas'gtnugweg. 10 Gatu nige' gis musga'tugsi'gup ta'n gisite'tg'p. Petgimateg Se'suguli, Nujiugs'tawi'welitl, ugjit 'nplin. Gatu ta'n tujiw Se'suguli nepg'p na tujiw minunsip, musga'tugsi'gw mo na'te'l etl gaqianug. Na pegisitugsi'gup gelu'lg agnutmaqan. Musga'tugsi'gw gisi msntesnu iapjiwewei mimajuaqan wa'so'q ta'n mo eigtnug wen gisi npmn. Gelu'lg glusuaqan na.
11 Gjinisgam gisi iga'lip ugjit apostale'witewin aq nujigina'muen, ugjit tliman igtigig gelu'lg agnutmaqan. 12 Etna na ugjit me' etli gitnmai ula laplusang. Mu 'ntaqite'tmu muta geji'g Se'suguli ta'n elita'siap. Geitu 'lpa ango'ttew ta'n goqwei ignmaqap aq na 'lgowaqan ta'n ignmuip glapis na na'gweg ta'n tujiw apaja'sij. 13 Gugune'n 'gtangita'suaqanmg teliaqewei ta'n gegina'mulap aq majulgwate'n aq 'gtlams'tasi Se'suguliewigtug aq siawi gsal Gjinisgam aq ugtmimajuinumg. 14 Gjinisgam ignmasg'p ugteliaqeweim ugjit tliman igtigig. Ango'te'n ugjit mo wen gawasga'tun. Wejuli Nisgam ta'n 'gtinneg eig, apoqonmultew ta'n teli ango'tmn.
15 Geitu'n 'ms't ta'nig getlams'tmu'tijig weita'pnig E'siaewa'gig naqalipnig, maw ji'nmug teluisijig Paijelus aq Elmongenis. 16 Gjisaqamaw etamg ewlitelman na ji'nm Onesipolus aq wiguow. Gaqaisg welgwija'lip aq mo netaqitelmigw tlia laplusang pisi. 17 Ta'n gase'g pegisingeg Lo'mg na menaqqajewei poqji gwiluip glapis we'ji'teg. 18 Weli gji'tun ta'n teli uli apoqonmuip ta'n tujiw eimaneg na 'gjigan Epesus. Gjisaqamaw etamg pajiji ewlitelman na na'gweg ta'n Se'suguli apaja'sij.