5
Pues te'i. Ma'ax c'u' aj beel te'ex ca' in tz'iibte te'ex yoc'ol u q'uinil wa u yorajil u yuchul a ba'al abe'e.* Inche'exe, a weele'ex ti qui'. Bel u ca'a ti c'ochol u q'uinil u yudel a Noochtzil le'ec ti ma' tan u paac'bül jabix jun tuul aj xuuch' a tan u c'ochol ti ac'ü'ü.* Le'ec ti tan u yadic a cristiano ti laj cününa'an tulacala, chen jetz'a'an-oolil a yana, chen u yubicoo'o, yan a c'as yoc'oloo'. Tu seebal caal u ca'a jabix u caal u c'uxuquil jun tuul a nooch'up ti watac u yantal u yala. Ma' yan biqui u puutz'ul.* C'u' betiqui, hermanoje'ex, ma' que'ene'ex a wool ichil a ac'ü' jabix a mac a ma' u yeele. Ma' tu sa'tüle'ex a wool ti c'ochoc a q'uin abe'e, jabix u c'ochol aj xuuch'u.* U men a weele'ex abe'e, que'ene'ex ichil a sasili, jabix que'ene'ex taan q'uin. Ma' muctzil te'ex wa jabix que'ene'ex ich ac'ü' ma'ax wa jabix que'ene'ex ich ac'ü'il xan.* Ma' qui' ca' sa'tüc ti wool jabixoo' a ma' ta'achoo' u tz'ocsaja. Mas qui' p'ixa'anac ti wich y tanac ti bensic a tojo, ma' jabix a mac a tan u caalülü. Le'ec a ma' p'ixa'an u wichi, jabix tan u wüyül ti ac'ü'ü. Le'ec a ma' tan u betic a tojo, que'en to ichil a ac'ü' a jabix a cüla'ana.* C'u' betic ino'ono, que'eno'on jabix taan q'uin, mentücü, ma' qui' wa ma' toj a tan ti betiqui, bete cuenta ma' tan ti caalül. Yan ti tz'ocsic a Dioso, y ca' ti yacuntoo' ti wetcristianojil. Tanil ti betic a baalo'o, tan u cününbül ti püsüc'al bete cuenta jabix yan a fierro tiqui taan. Noja'an ti wool ti'i a Dioso, ca' sa'albüco'on. Tanil ti betic a baalo'o, tan u cününbül ti tucul bete cuenta jabix yan a p'ooc fierro tiqui pol.* Yeetbo'on u men Dios ma' ti'i ca' xico'on ichil a c'asili. U yeetajo'on ti'i ca' sa'albüco'on u men ti Noochil a Jesucristojo.* 10 Quimi ala'aji tiqui woc'lal, mentücü, ca'ax cuxa'ano'on ca'ax quimeno'on bel ti ca'a ti cuxtal tu tzeel ala'aji. 11 Baalo' ti yan, mentücü, jetz'cunte'ex a wool ta bajile'ex. Chichcunte'ex a wool ta bajile'ex jabix ilic a tane'ex a betiqui.
Tan u tze'ecbeloo' a hermano u men aj Pablojo.
12 Pues te'i. Tan in wadic te'ex hermanoje'ex. Tz'aje'ex a tzic ti'ijoo' mac a tanoo' u meyaj ta yaame'exe. Tanoo' u cününtique'ex u men ti'ije'ex Dios. Tanoo' ilic u ca'ansique'ex.* 13 Yan a tz'ocsique'ex u yaniloo'. Yacunte'exoo' ti qui' etel a meyaj a tz'abi ti'ijoo'o. Jetz'a'anaque'ex a wool ta bajile'ex. 14 Tan ti wadic te'ex tulacale'ex hermanoje'ex. Tze'ecte'ex a sacana. Chichcunte'ex u yool a ma' chichoo' u yoolo. Aante'exoo' boon a ma' yanoo' u muc' ti tz'ocsaja. Muc'yajte'exoo' tulacaloo' ala'oo'o. 15 Ma' a cha'ique'ex ma'ax mac ta yaame'ex ca' u yusq'uinte u jel a ma'ax mac ich c'asil. Tulacal a q'uini, tz'aje'ex a wool a bete'ex a qui' ta bajile'ex y ti'i tulacaloo' a maca.* 16 Tulacal a q'uini, qui'aque'ex a wool.* 17 Tanaque'ex a t'an etel Dios ti q'uin ti ac'ü'. 18 Yane'ex a tz'eec a bo'tic yoc'ol tulacal a ba'ala. Qui' tu wich Dios ca' a bete'ex abe'e, boone'ex a que'ene'ex a wool tu pach a Jesucristojo. 19 Ma' a wet'ique'ex u meyaj u Püsüc'al a Dioso.* 20 Ma' a motzintique'ex u tzicbalbül u t'an a Dioso.* 21 Ile'ex ta wichil y u'ye'ex ta xiquinil yoc'ol ca' chiclac biqui'il a tojo. C'üme'ex c'u' a qui'i.* 22 Ma' a beele'ex a cüxte'ex a ma'ax c'u' ti sip'ilili.* 23 Le'ec a Dioso, walac u jetz'cuntic u yool a maca. In c'ati ca' u tz'aa' te'ex ti ma' u yantal a sip'ile'exe. Le'ec a püsüc'ale'ex, a woole'ex y a büq'uele'exe, in c'ati ca' cününbüc ti ma' ca' yan u c'asil ti ca' emec ti Noochil a Jesucristojo.* 24 Le'ec a Dioso, u yeetaje'ex. Ma' ta'ach u tus. Bel u ca'a u bete' tulacal a c'u' u yadaja.*
Aalbi a qui' ti'ijoo' a hermanojo.
25 Pues te'i. Hermanoje'ex, c'ajse'ex a Dios tiqui woc'ol ino'ono. 26 Chiitoo' tulacal a hermano jabix ti suque'ex a bete'e. 27 Etel u yanil a Noochtzili, tan in wadic te'ex ca' xocboc a carta ada'a, ti'i tulacaloo' a hermanojo.* 28 In c'ati ti Noochil a Jesucristo ca' u yaante'ex. Wa'ye' jobi in t'an.
* 5:1 Mt 24:3 * 5:2 Mt 25:13; Lc 12:39; Rev 3:3; Rev 16:15 * 5:3 Is 13:6; Is 30:13; Hch 13:41 * 5:4 1 Jn 2:8 * 5:5 Ef 5:8 * 5:7 Lc 21:34; Hch 2:15 * 5:8 Is 59:17; Ef 6:14 * 5:9 Ro 9:22; 1 P 2:8; 2 Ti 2:19 * 5:12 Fil 2:29; 1 Ti 5:17; He 13:7 * 5:15 Lv 19:18; Pr 20:22; Ga 6:10 * 5:16 Lc 18:1 * 5:19 Ef 4:30; 1 Ti 4:14 * 5:20 1 Co 14:1 * 5:21 1 Jn 4:1 * 5:22 Ex 23:7; Is 33:15; Mt 17:26; Ro 12:17; 1 Co 8:13 * 5:23 Fil 4:9; 1 Co 1:8 * 5:24 1 Co 10:13 * 5:27 2 Ta 3:14