12
Ca' ti tucle a Jesusu.
Pues te'i. Yaab tuul in tzicbaltaj to te'exe. Chica'an to'on ti u c'ümajoo' a qui' u men u tz'ajoo' u yool tu pach a Dioso. Yan ilic ti tz'ocsic a Dios ino'ono. Le'ec ti tan ti tz'ocsic a Dios tu jajili, yan ti betic jabix a mac a tan u yalca' yoc'ol ca' c'ochoc u c'ümü' u naal. Yan ti p'ütic c'u' tan u wet'ico'on. Ti baalo'o, bel ti ca'a ti mas tz'oques a Dios jabix ilic a tan u yalca'a, u p'ütaj u cuch. Yan ilic ti p'ütic a sip'il a top suco'on ti bete'e. Jabix ilic ti walacoo' u yalca' y ma' tu tuc'uloo' u yool asto ti u jobeebe, baalo' ilic yan ti tz'ocsic a Dioso. Jabix ilic ti tan u cha'antic tuba u c'ochol a tan u yalca'a, baalo' ilic ca' ti tz'aa' ti wool ti'i a Jesusu. Etel ala'aji, caji biqui ca' ti tz'aa' ti wool ti'i a Dioso. U men ilic ala'aji, tu jobeebe, que'en ti wool tu pach a Dios tu jajil. Tucle'ex a Jesusu. Top u c'ati u c'ümü' a qui'-oolal a bel u ca'a tz'abül ti'iji, mentücü, u muc'yajtaj a quimsabül tuwich u cruzili. U betaj jabix ma'ax c'u' ti'i a sudaquil ichil a quimil abe'e. Aleebe tinlaji tu yaj toj c'ü' tu yaj seeb a Dios u men nooch u yanil.*
Pues te'i. Tucle'ex boon u yaabil a yaj u muc'yajtaj a Jesus a betabi ti'i u men a yanoo' u sip'ili. Ca' a tucle'ex abe'e, ma' tu tuc'ule'ex a wool ma'ax ta ca'nüle'ex a tz'oques ala'aji.* Tane'ex a muc'yajtic ti'i ma' u yemsabüle'ex a wool a cüxtique'ex a sip'il. C'u' betiqui, ma'ax to a muc'yajte'ex abe' ti manal tu pacha. ¿Tubbi wa te'ex tuba tz'iiba'an ti mejentzile'ex? —In mejen, ma' a betic jabix ma'ax c'u'i tech u tze'ec a Noochtzili. Ma'ax u tuc'ul a wool ti tan u tz'eec tech a yaj ti'i ca' tojac a na'at.* A Noochtzili, walac u tze'ectic a yaj u yubiji. Walac u betic a yaj ti'i ca' tojac u na'at boon u mejene, le'ecoo' a c'üma'ana,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana.* Yan a muc'yajtique'ex a tze'ec abe'e, ti'i ca' tojaque'ex a na'at. Le'ec a Dioso, tan u betic to'on abe' u men u mejeno'on. Tulacal a tz'ubu, walac u tze'ecbel u men u tat. Wa cuchi p'atale'ex ti ma' tane'ex a tze'ecbel jabixoo' u chucaana, jabixe'ex cuchi aj molbil tz'ubu. Ma' cuchi u mejene'ex a Diosi.* Le'ec ti tat yoc'olcaba, u tze'ectajo'on. Ti tz'ocsaj u yanil. ¿Ma' wa jede'ec ti mas tz'ocsic ti Tat ti ca'an ti'i ca' cuxlaco'on? 10 Le'ec ti tat yoc'olcaba, u tze'ectajo'on tz'etz'eec ilic q'uin jabix biqui ti qui' tu wichi. C'u' betic a Dioso, walac u tze'ectico'on ti'i ca' tojac ti na'at ti'i ca' quetac ti na'at etel.* 11 Le'ec ti tan u tze'ecbel a maca, ma' qui' u yubi. Yaj u yool. Le'ec a tan u yubic a tze'ecbele, mas pachili, jetz'a'an u yool. Toj u na'at.* 12 U men baalo' ti yan etel a tze'ecbele, tz'aje'ex u chichil a wool jabix cuchi tane'ex a tz'eec u muc' a c'ü' u muc' a woc.* 13 Bense'ex a bajil ti toj a na'at jabix cuchi tane'ex a betic a bej a tojo. Wa ma' a betique'ex ti baalo'o, jede'eque'ex a cho'ic a hermano a ma' chich u yoolo. Ala'aji, jabix a ch'etec u yoc a ma' qui' u ximbala. Ma' qui' ca' ti cha'oo' u yajtal. Yan ti waanticoo'.* 14 Tz'aje'ex a wool ti cuntal ti qui' etel tulacal mac. Tz'aje'ex ilic a wool ti'i ca' tojaque'ex a na'at. Le'ec a ma' toj u na'ata, ma' tu yilic a Noochtzili. 15 Cününte'ex a bajil. Ma' a cha'ique'ex u p'aatül ma'ax jun tuul. Ti baalo'o, jede'ec u c'ümic a cuxtal etel Dios ala'aji. Ma' a cha'ique'ex ca' yanac ta yaame'ex a na'at a c'asa. Abe'e, sabeensil. Walac u tz'eec jabix ma' qui'e'ex ta bajil. Jede'ec u c'ascuntic a yaaba. 16 Cününte'ex a bajil ti qui' ti'i ma'ax mac ta yaame'ex ca' u bete' a cüjtal etel a ca'ax macaca. Ma'ax u betic ti ma' tan u tz'ocsic u yanil a Dioso. Baalo' u betaj aj Esau. U men sucu'untzil ala'aji, le'ec a c'u' tac ti'i u tat ti quimiqui, mas yaab a bel u ca'a tz'abül ti'iji. C'u' betiqui, u betaj jabix ma'ax c'u' ti'iji. U conaj yoc'ol jun p'eel janal.* 17 Inche'exe, a weele'ex. Le'ec ti c'ochi u q'uinil u c'ümic abe'e, ma' paataji u c'ümic ca'ax cuchi u yaaltaj u jele' u tucul. Ca'ax cuchi oc'ol u ca'a ti tan u yaaltic, ma' ilic u c'ümaj abe'e.*
18 Pues te'i. Le'ec ca' a c'ümaje'ex u t'an a Dioso, ma' a c'ümaje'ex jabix ca' u c'ümajoo' aj Israeli. Ala'oo'o, u c'ümajoo' ti nütz'a'anoo' ti a witz tuba jede'ecoo' cuchi u nac'ülü. Ma' a wilaje'ex a c'aac' a top qui' u chuul jabix u yilajoo'o. Ma'ax a wilaje'ex a ac'ü' a top mani tu pach u ac'ü'ili, ma'ax a chichich iq'ui.* 19 Ma'ax a wu'yaje'ex u peec a corneta le'ec ca' a c'ümaje'ex u t'an a Dioso. Ma'ax a wu'yaje'ex a t'an jabix u yubajoo' aj Israel ti aalbi ti'ijoo' a leye. Jac'oo' u yool ala'oo', mentücü, u yadajoo' ti ma' u mas t'an a Dios eteloo' ti chica'an u t'an.* 20 Ala'oo'o, ma' paatajoo' u muc'yajte u chichil a ley a tz'abi ti'ijoo'o. —Ca'ax baalche' ca' c'ochoc ti a witzi, yan u p'up'uchch'inbil etel tunich ti'i ca' quimic,— cu t'an a Dioso. 21 Top sabeensil u yilbil. —Tz'ütz'ülnaquen u men in saaquil,— cu t'an aj Moisese. 22 Ma' ti c'ümaj ti baalo' ino'ono. Le'ec ca' ti c'ümaj a Cristojo, p'aati to'on jabix naatz'o'on tun tu tzeel a witz u c'aba' Sion. P'aati to'on jabix naatz'o'on tun ti u caal a Dios a cuxa'ana, le'ec a Jerusalen a que'en ti ca'ana. P'aati to'on jabix naatz'o'on tun tuba much'a'anoo' ti fiesta u yaj xa'num a Dios ti ca'an a ma' yan biqui u xocbol u men u yaabil.* 23 Oco'on tu yaamoo' u yaabil u mejen a Dioso, le'ec a tz'iiba'anoo' u c'aba' ich ca'an. Qui'ajo'on etel a Dioso, le'ec mac a bel u cu tz'aa'oo' ichil u sip'il a tulacala. Culajo'on jun muuch'o'on etel ilic a c'üma'anoo' a quimenoo' a tojajoo' u na'at jumpulu.* 24 Ti c'üm-ooltaj a Jesusu, le'ec a walac u mansic to'on u tumul t'an a Dioso. Ti c'üm-ooltaj c'u' u betaj a Cristo tiqui woc'lal. Le'ec ti quimi aj Abele, uchi u t'an u q'uiq'uel etel Dios yoc'ol ca' usq'uinbic u jel, pero ma' baalo' etel a Cristoji. Quimi ala'i ti'i ca' sa'tesabüc ti sip'il.
Sabeensil ti ma' a tz'ocsique'ex a Dioso.
25 Pues te'i. Cününte'ex a bajil ti'i ma' a betique'ex ti ma' a wu'yique'ex u t'an a Dioso. Le'ec aj Moisese, winic u tat. U yadaj u t'an a Dios ti'ijoo' u yetcaal aj Israele. Ma' u tz'ajoo' tu yool, mentücü, ma' u joc'sajoo' u bajil ichil u sip'il. C'u' betic ino'ono, ti ca'an tali mac u yadaj to'on u pectzil a Dioso. Wa ca' ti culpachte ala'aji, mas ma' tu paatal ti joc'sic ti bajil ichil ti sip'il ino'ono.* 26 Le'ec ti uchi u t'an a Dios ti a q'uin abe'e, uchi u liijbaj a yoc'olcab u men u t'an. C'u' betic aleebe, baala' a t'an u tz'aja: —Bel in quin yuuc'te a yoc'olcab jun sut to tucaye'e. C'u' betiqui, ma' jadi' a yoc'olcab a bel in quin yuuc'teji. Bel ilic in quin yuuc'te tulacal a c'u' a yan tuwich a ca'ana,— cu t'an a Dioso.* 27 Le'ec ca' u yadaj a t'an ada'a —jun sut to tucaye'e,— tan u ye'ic ti bel u ca'a joc'sabül c'u' a walac u yuuc'baj. Ti baalo'o, le'ec a c'u' a p'aatül u ca'aja, le'ec a ma' yan q'uin u yuuc'u.* 28 Yan ti wadic a bo'tic ti'i a Dioso, u men bel ti ca'a ti c'üm'ü' ti cuuchil le'ec a ma' yan q'uin u yuuc'. U men bel ti ca'a ti c'ümü' abe'e, co'ne'ex ti c'ajes a Dios ti toj. Yan ti tz'ocsic u yanil a Dioso. Yan ilic ti saactic a sip'ili, 29 u men le'ec a Dioso, jabix a c'aac' a bel u cu chuwu' tulacal a ma' qui'i.
* 12:2 Is 8:17; Zac 12:10; 2 Co 3:18; Lc 24:26; Fil 2:8; 1 P 1:11; Sal 110:1; He 1:3; He 8:1 * 12:3 Jn 15:20; Ga 6:9 * 12:5 Job 5:17 * 12:6 Sal 94:12; Stg 1:12 * 12:8 Sal 73:14 * 12:10 Lv 19:2 * 12:11 Stg 3:18 * 12:12 Job 4:3,4 * 12:13 Ga 6:1 * 12:16 Gn 25:33 * 12:17 Gn 27:34 * 12:18 Ex 19:12; Ex 20:18; Dt 5:11; Ro 6:14; Ro 8:15; 2 Ti 1:7 * 12:19 Ex 20:19; Dt 5:24; Dt 18:16 * 12:22 Ga 4:26; Fil 3:20; Sal 68:17 * 12:23 Fil 3:12 * 12:25 Nm 16 * 12:26 Ex 19:18; Hag 2:6 * 12:27 Sal 102:26; Mt 24:35