2
Ma' a joc'sic a bajil tu c'ü' a Dioso.
Pues te'i. Mas nooch u yanil a Cristo tuwichoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana, mentücü, yan ti mas tz'eec ti wool ti cünü' u t'an a Cristo ti wu'yaj ti'i ma' ti p'ütic abe'e.* Le'ec u pectzil a Dios a aalbi u menoo' u yaj xa'num ti ca'ana, yan u muc'. Tulacal a boon a mac a ma' u tz'ocsajoo' u t'an ala'oo'o, tz'aboo' ichil u sip'il ti toj. Uxtun a Cristojo, mas nooch u yanil tuwichoo', mentücü, mas jede'ec u tz'abül ti sip'il wa ca' ti bete' jabix ma'ax c'u' aj beel a noxi' meyaj u betaj to'on ti'i ca' sa'albüco'on. Payanbej a Noochtzili, u yadaj to'on biqui ca' sa'albüco'on. Pachili, le'ec boon tuul u yubajoo' u t'an, cajoo' u mas t'it'i u pectzil.* Le'ec a Dioso, u sa'tesajoo' u yool a cristiano etel boon a milagro u betaj. Etel ilic u Püsüc'al u tz'aj a jujumpaay u wich u patalil ti'i a jujun tuulo'on jabix ilic u c'ati a Dioso. U betaj tulacal abe'e, ti'i ca' chiclac ti jaj u t'an a Cristo yoc'ol biqui ca' sa'albüco'on.*
Chucul cristiano ilic a Jesucristojo.
Pues te'i. Le'ec a tumul yoc'olcab a bel to u ca'a betabül a tan ti tzicbaltiqui, ma' tz'abi tu c'ü'oo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ani. Baala' u yadaj a jun tuul ti'i a Dios yoc'ol abe'e: —¿C'u' u wich a winic ca' a tucleje? ¿Wa xan c'u' ca'a ca' a cününte a yanaji yoc'olcaba?* A tz'aj ala'i ti chema' quet u patalil etel a waj xa'num ti ca'an. A tz'aj u yanil y u patalil. A tz'aj ti'i ca' u bete' a meyaj. A tz'aj ca' u laj tücaa'te tulacal,— cu t'an a jun tuul abe' ti'i a Dioso. Le'ec a Dioso, le'ec ca' u tz'aj ca' u laj tücaa'te tulacala, ma'ax c'u' a wa ma' u tz'aj tu c'ü'ü. C'u' betic aleebe, ma'ax to u c'ubu' tulacal tu c'ü'. Tucle biqui u c'ümaj a Jesusu. Ala'aji, betabi ilic ti chema' quet u patalil etel u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Pachili, tz'abi ti yaab u yanil u patalil u men Dios u men a yaj u c'ümaj le'ec ti quimsabi. Le'ec a Dioso, u ch'a'aj ti wotzilil, mentücü, quimi a Cristo tiqui woc'lal. 10 Tulacal a c'u' a yana, betabi ti'i ca' culac cuchi ti'i a Dioso. Le'ec ilic tan u cününtic tulacal. Le'ec ilic ala'aji, bel u cu bensoo' tulacal u mejen tu cuenta. Le'ec u yaj ch'a'bej ti sa'ala, le'ec a Cristojo. Toj tu wich a Dios ca' u c'ümaj a yaj in wadaj to ti'i ca' ococ tu yaj sa'alil tu jajil.* 11 Le'ec a Cristo aj sa'tesaj sip'ili, eteloo' a mac a tanoo' u sa'tesabül u sip'ili, jun tuul ilicoo' u Tat. U men jun tuul ilicoo' u Tata, ma' sudac a Cristo ca' u yadü' ti itz'inoo' tu bajil.* 12 Baala' ti tz'iiba'an yoc'ol c'u' u yadaj a Cristo ti'i a Tattzili: —Bel in quin wadü' biqui yanilech ti'ijoo' in witz'in. Bel in quin c'üyü' a qui'il tu yaamoo' ala'oo',— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana.* 13 Baala' ilic a tz'iiba'an yoc'ol a Cristojo: —Bel in quin tz'aa' in wool tu pach a Dioso,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an te'iji. Ulaac' tucaye' a tz'iiba'an yoc'ol ala'aji: —Wa'ye' ilic que'enen, in wet'ocoo' u mejen a Dioso. C'ubboo' ala'oo' tin c'ü' u men a Dioso,— cu t'an a t'an abe' a tz'iiba'ana.* 14 Ino'ono, u mejeno'on a Dioso, pero cristianojo'on ilic xan, mentücü, su'ti ti cristianojil ilic a Cristojo. Baalo' ti quimi yoc'ol ca' u jobes mac a walac u tz'eec a quimili, le'ec a quisini. 15 Le'ec mac a saac ti'i a quimili, que'en jabix tu c'ü' a saaquil abe'e, le'ec boon q'uin cuxa'an wa'ye' yoc'olcab. Su'ti ilic ti cristianojil a Cristo ti'i ca' u joc'so'on ichil a saaquil abe'e.* 16 Udi wa'ye' a Cristojo, pero ma' ti'i u sa'alticaloo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ani. Udi ti'i u sa'alticaloo' u mamoo' aj Abrahama. U mamo'on ilic aj Abraham ino'ono, u men quet a walac ti tz'ocsic. 17 Ti'i ca' u sa'alto'on ti baalo', yanaji u su'tul ti cristianojil tu jajil. Ti baalo' oqui ti u noochil u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso. U yeeltaj tu jajil biqui a cristianojili, mentücü, jede'ec u paatal u ch'a'ic ti wotzilili. Jede'ec ilic u paatal u betic u meyaj ti chucul le'ec ti tan u betic u meyaj a Dioso. Su'ti ti cristianojil ti'i ca' u sa'tes ti sip'il. 18 Le'ec ilic ala'aji, u c'ümaj a yaja. Yaaltabi emsabül u yool ti'i cuchi ca' u bete' a c'as wa'ye' yoc'olcab, mentücü, jede'ec u paatal u yaantico'on boono'on a tan u yaaltabül emsabül ti woolo.
* 2:1 Hab 1:6; Hab 2:16 * 2:3 Is 45:17; Lc 1:69 * 2:4 1 Co 12:4,11; Ef 4:8,11 * 2:6 Job 7:17,18; Job 15:14; Sal 8:4 * 2:10 Pr 16:4; Is 43:21; Lc 24:46; Mt 3:14; He 6:20; He 12:2 * 2:11 Mt 28:10; Jn 20:17; Ro 8:29 * 2:12 Sal 22:22 * 2:13 Sal 18:2; Is 12:2; Is 8:18; Jn 10:29 * 2:15 Sal 33:19; Lc 1:74; Ro 8:7