6
Pues te'i. Yanoo' a q'uexbil mozo a walacoo' u tz'ocsic a Jesusu. Tanoo' u c'ümic a yaj ichil u meyaja, pero yanoo' ilic u tz'ocsic u yanil u yumil. Wa ca' u betoo' ti baalo'o, ma' tu maclant'anbül u c'aba' a Dioso, ma'ax yoc'ol u pectzil, u men c'u' a tanoo' u betic a hermanojo.* Le'ec aj q'uexa'an mozojoo' abe'e, ma' u men hermano ilic u yumil ca' u p'ütoo' u tz'oques u yumili. Yan u betic u meyaj ti top quich'pan u men hermano ilic u yumil. Yajtzil ilic u yumil u men a Dioso. Timoteo, adü ti'ijoo' boon a hermano a t'an abe'e, le'ec in tz'iibtaj to teche. Ca'ansoo' etel a t'an abe'e.*
Pues te'i. Le'ec u t'an ti Noochil a Jesucristojo, jaj. Walac u tojquintic u na'at a cristiano jabix ti u c'ati a Dioso. C'u' betiqui, yan a mac walac u ca'ansaj etel a t'an a jumpaaya. Ma' quet u tucul etel u tucul a Jesucristojo. Ala'aji, tan u betic jabix mas yan u na'ata. Ma'ax c'u' u yeel. Jadi' u c'ati u p'ujes a mac etel t'an yoc'ol t'an. Etel a t'an abe'e, walac u caal a xüc-oolili, a tz'iiquili, a p'a'asbülü. Baalo' tu caal a c'ac'as tucul yoc'ol u yetcristianojil.* Tan ti tan u yaaltic u tojquinte a mac a winic a jabix abe' a c'as u tuculu. Bini q'uin ti'i ti baalo'. Ma' ta'achoo' u ca' tz'eec tu yool a jaja. Jadi' chen u c'atoo' naal yoc'ol u t'an a Dioso, mentücü, walacoo' u beel tu yaamoo' a hermanojo. Ma' a beel tu pach a winic a jabix abe'e.*
Pues te'i. Le'ec c'u' a c'abeete, que'en ti wool tu pach a Dioso, y ma' tan ti jaq'uintic c'u' a yan yoc'olcaba.* Ma'ax c'u' a yan to'on ti yanajo'ono, y ma'ax c'u' a bel ti ca'a ti benes tiqui pach ti quimico'ono.* Wa yan ti janal wa yan ti noc', chuculo'on ti'i a tz'etz'eeque.* C'u' betiqui, le'ec mac a tan u c'atiintic ca' ayic'alaca, bel u cu c'üm-oolte u bete' a c'as ti'i ca' yanac u taq'uin. Ichil a c'as a tan u betiqui, bel ilic u ca'a ti c'axül ichil u sip'il. C'ascunbul u ca'a u na'at u men a c'as abe'e. Pachili, p'aatül u ca'a ti c'ac'as winic. Pulbul u ca'a ichil a c'asili.* 10 Etel u jaq'uinbil a taq'uini, walac u yantal tulacal a ba'al a c'asa. Yan mac u tz'ocsajoo' a Jesus biq'uin ado'o. Pachili, u tz'ajoo' tu yool a taq'uini. U p'ütajoo' u tz'oques a Jesusu. Ichil u betic abe'e, u tz'ajoo' u bajil ichil a yaj ti yaaba.*
Tz'a a wool ti'i u t'an a Dioso.
11 Pues te'i. Timoteo, tan a betic u meyaj a Dioso. Ma' a beel a bete' ma'ax jun p'eel a c'asil a jabix abe'e. Jadi' a toj a ca' a bete'e. Jumbelac a tucul etel a Dioso. Tz'oques a Dios tu jajili. Yacuntoo' a wetcristianojil tu jajil. Muc'yajte a c'ümü' c'u' a tan a c'ümiqui. Ma' a tz'eec ta wool abe'e.* 12 Tz'a a wool a tz'oques a Dioso. Ma' a beel a p'ütü' a cuxtal a yan ti ca'an a tz'abi tech u men a Dioso. A wadaj tulacal a wool tu taanoo' a yaaba, ti walac a tz'ocsic ti Noochil tulacal a wool.* 13 Le'ec a Dioso, tan u tz'eec u cuxtal tulacal a ba'al a yana. Le'ec a Jesucristojo, u yadaj u jajil a t'an ti'i aj Poncio Pilatojo. Tu taan a Dioso, y tu taan a Jesucristojo, tan in wadic tech.* 14 Timoteo, tz'oques u t'an a Dioso. Ma' a beel a bete' a c'asa, ti'i ma' a c'axül ichil a sip'il. Baalo' ca' a bete' asto u c'ochol u q'uinil u yemel wa'ye' ti Noochil a Jesucristojo.* 15 Tz'abi u q'uinil u yemel u men a Dioso. Qui' u yool jumpul a Dioso. Jadi' ala'aji, walac u tücaa'tic tulacal jabix u c'atiji. Le'ec ala'aji, u noochiloo' a reye, y u noochiloo' a boon a noochoo' u meyaja.* 16 Jadi' a Dioso, ma' yan q'uin u quimil. Top naach u sac u sasilil u cuuchil. Ma'ax mac u paatal u nütz'ü' u men u sac. Ma' yan mac cristianojil u yilaj a Dioso. Ma'ax bel u ca'a ilbil u menoo' a cristianojo. Yan ti tz'ocsic u yanil a Dioso. Ma' tu jobol u muc' u t'ucaa'. Tulacal abe'e, jaj.*
17 Pues te'i. Uxtun a ayic'ala, yan ti'i ti yaab a ba'al yoc'olcaba. Adü ti'ijoo' ti ma' u tz'eec u bajil jabix top yaab u yeele. Adü ti'ijoo' ti ma' u tz'eecoo' u yool tu pach u ayic'alil. Walac u jobol u ayic'alil a maca. Adü ti'ijoo' a ayic'ala, ca' u tz'a'oo' u yool tu pach a Dios a cuxa'ana. Le'ec a Dioso, walac u tz'eec to'on ti yaab tulacal a ba'ala, ti'i ca' qui'ac ti wool. 18 Adü ti'ijoo' a ayic'ala, ca' u betoo' a qui'i. Yan u beticoo' u qui'il ti yaab. Yan u yaanticoo' a otzil etel c'u' a yan ti'ijoo'o. 19 Ca' u betoo' ti baalo'o, bel u ca'a usq'uinbil u jel ich qui'il le'ec ca' c'ochoc u q'uinili. Ti baalo' le'ecoo' a ayic'ala, beloo' u cu c'ümü' a jajil cuxtala.
U yada' u tze'ecbeeb aj Timoteojo.
20 Pues te'i. Timoteo, cününte a bajil etel a c'u' a tz'abi tech ca' a bete'e. Ma' a mansic a q'uin a wu'yi a tzicbal a ma' yan u c'abeetil ti'i a Dioso. Ma'ax a wu'yic u t'anoo' a top patala, le'ec a ma' ta'achoo' u tz'ocsic ti jaj u t'an a Dioso. Le'ecoo' ala'oo'o, yaab u patalil, pero ma' ti'i a Diosi.* 21 Yan a cajoo' u tz'oques u t'anoo'. Etel abe'e, u p'ütajoo' u tz'ocsic a Jesusu.
Pues te'i. Timoteo, in c'ati ilic a Dioso, ca' u yaanteech. Wa'ye' jobi in t'an.
* 6:1 Tit 2:9; Gn 13:8,9; 2 S 12:14; Is 52:5 * 6:2 Col 4:1 * 6:4 1 Co 8:2 * 6:5 2 Ti 3:8; Tit 1:11; Ro 16:7 * 6:6 Sal 37:16 * 6:7 Job 1:21; Sal 49:17 * 6:8 Gn 28:20 * 6:9 Pr 15:27 * 6:10 Ex 23:8 * 6:11 Dt 33:1 * 6:12 2 Ti 4:7; Fil 3:12; He 13:23 * 6:13 Jn 5:21; Rev 1:5 * 6:14 1 Ta 3:13 * 6:15 1 Ti 1:11; Rev 17:14 * 6:16 Jn 5:26; Ex 33:20; Dt 4:12; Jn 1:18; Ef 3:21; Rev 7:12 * 6:20 Hch 17:18-21; Ro 1:22; 1 Co 2:6; 1 Co 3:19