3
1-2  * Tuta kuena ʼinaya nuanuama be ada vayausimi, ta ge ana fata be ada wai ʼimia. Ta wese valemi ge ada noqoli, ʼinega giwalima aʼala weaqimi. E ʼinega taida Timoti avetunea wai sabi ʼitami, ta yaʼa be Sailasa baʼade ʼabaga qiduana Ateni ʼinaya atoa. Taida nana maega Yaubada weaqina afewafewa ʼaidega Keliso Valena ana vetalasimasimana weaqina. Ta ena wai nana ʼiuna mana nuanuama navona iulemi, be wese sabi givefaʼalimi emi vetumaqana Keliso ʼinaya weaqina. * Ta wese wai ʼimia be yaqisa emi vetumaqana nana ge nadawalili tuta vitana ʼidia. Ta niʼa oalamani aqiaqiea itaʼa tovetumaqana vita diavona kana lobedi ta wese kana vebaedi. Ta ona nuaia lova imaʼa maega katoatoa amaduvonemi baʼe vita diavona ina ʼifoqe ʼimia, ta baʼitagana vona nana ana aqiaqi niʼa oʼitea ta ovebaedi.
E baʼe vita diavona weaqidi yanuanua qiduana, ʼinega Timoti yavetunei wai ta emi vetumaqana nahalamania ta valena namiea ʼiguya. Mana giwaligu aʼala Seitani ena sitonovayavo ʼinega nage niʼa odawalili ta ema vetafeʼwa weaqimi daveyani kavokavovo. * Ta Timoti niʼa ʼevivi mai ʼimiega ta valemi aqiaqina neima vonaya vonigo omiʼa me Tesalonaika me emi vetumaqana waiwaina Keliso ʼinaya otoatoa ta wese veyoluba ʼavami. Ta wese vematamagilafuyema tuta qabuna ema vayausa nugwenugweina oʼalaʼalanuaiea, ta wese vematamagilafuyema nuanuami ona ʼita ʼeviviema ʼidewani imaʼa wese nuanuama ana ʼitemi.
* Emavo, imaʼa wese vita be vevoalana niʼa alutonovia, ta tuta nana emi vetumaqana Keliso ʼinaya valena anoqolia ʼinega giwalima ʼetaʼia ta wese aqaiawa qiduana. Vona aqiaqi, emi tovoloʼiʼita Keliso ʼinaya weaqina ama lutonova niʼa veaqiaqi.
ʼInega Yaubada ʼinaya ema lukaiwa weaqimi ge ana fata be ana giveluaʼui, mana omiʼa weaqimi Yaubada matanaya aqaiqaiawa gegoyo. 10 ʼInega ʼaubena be velovelovana qabuna ʼidia avevenoqi waiwai vonigo ana ʼita ʼeviviemi, be ʼeguma emi vetumaqana nawale ge davewaiwai otaqa, e ʼinega nuanuama ana iulemi be yaqisa vetumaqana nana naluveagatunaʼimi.
11 ʼInega avevenoqi Tamada Yaubada be wese eda Kaiwabu Ieisu ʼidia ema ʼeda ina siwaʼea ʼinega ana fata ana vayausimi. 12 Ta wese avevenoqi Yaubada ʼinaya vonigo eda Kaiwabu emi veyoluba nagiveʼenaʼia be naʼafwataiwaqa omiʼa weaqimi ta wese tomotau qabudi weaqidi, ʼidewani imaʼa ema veyoluba weaqimi ʼafwaʼafwataiwaqa. 13 E baʼe ʼinega Keliso giwalimi nagivewaiwaiedi be yaqisa ami fata ona tovolo Tamada Yaubada matanaya ge ami ʼebeveʼewamo, ta ʼesi vunavunaqa otaqimi ona toatoa tuta nana eda Kaiwabu Ieisu naʼevivi namai ena tomotauyavo gwalagwaladi maega.
* 3:1-2 Via 17:15; Via 16:1-3 * 3:3 2Tim 3:12 * 3:6 Via 18:5 * 3:7 2Te 1:4