Ioni ena leta vemagilafuna
Leta ana alamani weaqina
Baʼe Ioni ena ʼwayavi vemagilafuna vetunea taha ʼekalesia be wese ana totafwaloloyavo ʼidia. Ta ge taha wawa dahaʼuya ena lukaiwa ʼinaya, ta ʼesi “Vavine ma natumwavo” ʼwayavia, ta ana alamani baʼe ʼidewani: “Vavine” taha vona sesebai ʼekalesia weaqina, ta “Natumwavo” wese vona sesebai ʼekalesia nana ana tomotauyavo weaqidi.
Ta wese Ioni ge taunega ana wawa daʼwayavia ta ʼesi “Emi kaiwabu” ʼwayavia. Ioni baʼe ʼedewani viaqia, mana baʼe ʼinega tovetumaqana voaladiavo ge adi fata be ina alamania togama leta baʼe ana toʼwayavi, ta wese ge adi fata be ina alamania tomeqabu leta nana ana toʼewa.
Ioni ena leta baʼe ʼinaya simana toʼekalesia ʼidia taudiega ma ediavo ina veyolubedi, be wese vonedi Ieisu Valena tunutunuqina ina kafiʼiʼihia. Ena nuanua ʼedewani mana vaidi tomotau ʼeʼeuʼauʼavidi edi veʼita luveifana. ʼInega wese vonedi be ge ina veiaiana toveʼita diavona maega, mana ʼeguma ina veiaianedi, e ʼinega kavona edi veʼita nana ida ʼawahaqiaqiei.
Leta gamona
1-3 Lukaiwa
4-6 Veyoluba ilivuna yani qidua vaʼinena
7-11 Vona waiwaina veʼita luveifana weaqina
12-13 Vona ʼebeluʼovoa
1
Lukaiwa
Yaʼa emi kaiwabu leta baʼe yaʼwayavia waiwai, oʼa Vavine niʼau Yaubada venuaʼivineu ta wese natumwavo maega ʼimia.
Yaveveyolubemi qiduana ʼedewani wese taudi vonahaqiaqi ana ʼeda ana toʼabibodayavo iveveyolubemi, mana Yaubada ena vonahaqiaqi omiʼa be yaʼa giwalidaya ʼenoʼeno, ta baʼe vonahaqiaqi nana ʼidaya ʼenoʼeno vatayana.
Nuanuagu Yaubada Tamada ta Natuna Ieisu Keliso edi nuakolokolo be edi veyoluba ta wese edi nuadaumwala ona alamani aqiaqiea nuanimia. Baʼe yani diavona ina luveagatunaʼida ʼeguma Ieisu Valena Aqiaqi Otaqina kana ʼabibodea, ta wese ʼeguma itaʼa ma edavo kaveveyolubeda.
Vonahaqiaqi ta veyoluba weaqina
* Yaqaiqaiawa qiduana, mana niʼa yanoqolia natumwavo vaina veʼita tunutunuqina iʼabiʼabibodea, ʼidewani lova Tamada ena nuanua giveʼifoqeyea ʼidaya. * Ta oʼa Vavine yavevenoqieu edavo maega qabuda kana veyolubeda! Baʼe luvine nana ge yani vauvauna weaqina, ta lova niʼau omadunoqolia. Ta veyoluba nana ana alamani baʼe: Itaʼa ʼeguma Yaubada ena nuanuayavo be wese ena luvineavo kamatamatayagedi, e ʼinega itaʼa veyoluba nana ana toviaqayavo, mana tauna niʼa luvineda be ma edavo kana veyolubeda, ʼidewani lova omadunoqolia.
* Toʼeuʼauʼava ʼeala niʼau iʼifoqe bwaʼobwaʼo ena diʼwe qabuna ʼidia. Baʼe tomotau diavona ivonaya vonigo Ieisu Keliso ge damai bwaʼobwaʼoya kavona tomotau otaqa ʼedewani. Ta ʼeguma taha toga ʼedewani navona ʼaiqa, e ʼinega tauna touʼava ta wese Keliso voalana. ʼInega ona ʼitamaki aqiaqiemi toʼeuʼauʼava dina ʼidiega, be yaqisa emi vetafeʼwa waiwai Yaubada weaqina ana veʼia ge ona ʼita ʼavei, ta ʼesi luluveagatunaʼina ona lobea. Ta ʼeguma taha toga Keliso ena veʼita ʼinaya ge datoatoa, e ʼinega taunana ge wese Yaubada maega ida veʼaidega. Ta ʼesi ʼeguma taha toga Keliso ena veʼita kafiʼiʼihia, e baʼe tomotau nana Yaubada Tamada be wese Natuna maega niʼa iveʼaidega.
10 ʼInega ʼeguma taha toga nawai ʼimia ta baʼe veʼita nana ʼinega ge naveʼitemi, e ʼinega ge ona ʼebeʼewei emi vanuea, ta wese ge ona lukaiwa ʼinaya kavona taimi ʼidewani. 11 Ta ʼeguma taha toga touʼava nana naʼawatainea ta naʼebeʼewea ena vanuea, e ʼinega tonivanue nana tauna touʼava nana ena veʼita luveifana ana toiula.
Vona ʼebeluʼovoa
12 Nuanuagu be yani qabuna weaqina ena vonemi, ta ge nuanuagu baʼe leta nana ʼinega yani diavona weaqidi ena ʼwayavi ʼimia, ta ʼesi yanuaia be yaʼa tauguyega ena wai ʼimia. ʼInega omiʼa be yaʼa kana veqae, e baʼe ʼinega taudega kana giveqaiawa aqiaqieda.
13 Lova Yaubada taiu venuaʼivinea e tauna natunavo edi veyoluba ivetunei waiwai ʼiuya.
* 1:4 3Ion 4 * 1:5 1Ion 2:7 * 1:7 1Ion 4:1-3