3
Valila, sauga ama iyoho Adenis, he ha nuwanuwatu nabi kaiwemiu ge nige bosowaima al naha palahikan. Yaka wama nuwatu ha ginol inoke ama toto eluwa ya ha miminaa Adenis, ge Timoti ha patunawa. Timoti iya talila ge aloma ha tuwalali Yehoba kaiwena ge Keliso Wasana Waiwaisana ha papaatena-an. Iya ha patuna i nowa ni labemiu ge wami abulilek ni ba pagasisi, inoke komiu bahi etega ni lamwalamwaniu palopalomwan toto ku pwawa kaiweliya. He komiu ku atena te Yehoba i ba palopalomwan ololana ya nasi ta pwapwawa ya. Sauga ama iyoho alomeyau komiu, wami wasa ha pewa pahuwala te kila palopalomwan abwe ta pwawa. Ge ku atena bubun te iyaka i masal i ola to. Inoke heiya te kaiwena Timoti ya patuna i nowa. Nige bosowaiu al na palahikan, inoke ya patuna wami abulilek ni kite. Ya hinahinan te topapalawakik Seitani iyaka i palawakikimiu ge wama tuwalali ni tabwa bugul bwagabwaga.
Pol Tesalonaika Wasaliya I Hago Inoke I Yaliyaya
Timoti iyahe i sikal eliyama ge wami abulilek ge wami nunuwana wasana waiwaisana iyaka i baunan eliyama. Wama wasa i pem te sauga gegewena alona wami yaliyaya ku nuwahikagima, ge nuwamiu hot nuku kitema, i ola te ama nuwama hot naha kitemiu. Inoke talimeyau ge numeyau, bwagana sauga ya pulowan ge palopalomwan ha pwawa, wami abulilek wasana ha hago inoke atema i matuwaagimiu. He ebo komiu ku talmilil gagasisi Babala elana, inoke yayaluwama amnana i waisi ge ha mibubun. Kaiwemiu wama yaliyaya i bwata nabi wala Yabowaine matanaa. Inoke wama yaliyaya o ana bwata kaiwena, ga naha ola ge naha ba mulolu Yehoba elana? 10 Ge ama lan ge bulin ha awaawanun gagasisi Yehoba elana te naha nowa maninimiu naha kite ge bugul enuna naha pankitemiu wami abulilek ana etulan.
11 Ha awanun wala Yabowaine ge Tamala alona ge wala Babala Yeisu, heliya wama kamwasa nihi abubun ge naha nowa eliyamiu. 12 Ha awanun wami nunuwana alomiyau elal Babala ni pwabwata, inoke ami boda ge gamagalau gegewel nuku nunuwana-agil nabiyan, ni ola ama ha nunuwana-agimiu nabiyan. 13 Ha awanun iya ni pagasisi-agimiu, inoke sauga ebo wala Babala Yeisu ni sikalim alonau ge wana gamagalau gegewel, komiu nige ami woliwoli ni gagan ge nuku sapu hot wala Yabowaine ge Tamala matanaa.