20
Kwã̱³kxa² sxa³sxã³ yũ³nĩ¹yhe²nxa³jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ to³mĩn²ko³ nxe³hĩ¹na² ĩ³yũ¹li²nxa³ta̱³lxa¹, Ma³ri²a³ Ma³ta³lẽ²na³ka³lxa² kwã̱³kxai²na² ĩ²te³lhxã³ wxã³ta¹hxai²hẽ¹la². Wxã³ka³tu̱³ tah³lxa² ha³la³je¹nãu³a³kxai³tã² ã³yxo²tĩ̱¹a²ne³tĩ¹xa² yũ³ye²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³lu¹, Ma³ri²a³ Ma³ta³lẽ²na³ka³lxu³kxai³lu¹ ĩ²ã³nũ²la² ã³ni³hi² ã³wa²lhxã³ Si³mãu³ Pe²jah³la² ĩ³ha¹txi², a²sa³wi³sxa² ã̱³xa² Je³su²jah³la² a³lxi²kxah³lo²su² jah¹la² ĩ³ha¹txi², nxe³yhain¹ka³tu̱³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai¹tã² o²kxi²sa²tã³kxi²nẽ³lain¹te²nũn³sin²ju²li¹. Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ sa²tã³kxi²nẽ³lain¹te²sin²ta²ku², na¹hẽ²li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
3-4 Nũ²la², Pe²jah³lai²na² sa²kxai³lu², a²sa³wi³sxa² ã̱³xai²na² sa²kxai³lu² ain¹sxã³ aun³ti² ã³ni³hi² kwã̱³kxa² yxau³tãu³a¹ tĩ̱³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². óni³hain¹nũ²la², a²sa³wi³sxa² ã̱³xa² sa²kxai³lu² ã³ne³ka²ta¹kxain¹ka³tu̱³, kwã̱³kxa² tĩ̱³xain¹nũ²la², Tah³lxẽ¹nãu³a¹, a²yxo²we̱³sxã³ ãn³si³ka³tã³wxe³ain¹sxã³ ã³ye³ka³tit3sxã³ ĩ²ain¹tãu³, wã²la² wxa²ki³wã³lã̱u²kxi²nha²ka³lo³a² so¹lxi³ sxa³nih¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, a²ẽ¹nãu³a¹ ã³wi¹hain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 6-7 Nũ²la², Si³mãu² Pe²jah³lai²na² sa²kxai³lu² ĩ³hi²ti² tĩ̱³yhain¹ka³tu̱³ ã³wi¹sxĩ²khaix1nũ²la², wã²la² wxa²ki³wã³lã̱u²kxi²nha²ka³lo³ai²na² ha³na³ka³lxi³ a²yuh³nãu³a¹ sxa², ya³lu²te²a² ne³ka² wxa²ne³wã³lã̱u²kxi²nha²ta³ka³lo³ai²na² ha³na³ka³lxi³ a²yuh³nãu³a¹ sxa², nxe³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, a²sa³wi³sxa² ã̱³xa² sa²kxai³lu² ã³ne³ka²ta¹sxã³ kwã̱³kxai²na² tĩ̱³jah¹lai²na² sa²kxai³lu², tah³lxẽ¹nãu³a¹ ã³wih¹nũn³ka³tu̱³, ha³lo²a² kwẽn¹tai²na² ĩ²ha²kxai³, Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²jau³xa² yxo²ĩ²ta¹hxai²hẽ¹la².
— Hai³yo¹. Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xin²ju²na¹. Nxe²e³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³ ha¹lin¹jah¹la²nãu³xai²na² sa²kxai³lu² ain³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain³kxain¹sxã³, ĩ³ye³kxi²nhain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Hĩ¹na² so¹lxi³ Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xau³hxai²tẽx1tã² ã³ne³wxe³na¹nhã¹. “Je³su²jah³la² ya³lu²kxan²ti³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²tu¹wi¹.” Nxe³ta¹hxai²hẽ¹na¹. Nxe³jau³xau³hxai²tẽx1tã², kxãn³su² ã³ne³wxe³hxain²nxa³hẽ³na¹. Kwẽn¹tai²na² so¹lxi³ ã³ne³wxe³na¹nhã¹. A²ya³la³tu̱³ Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xin²ju²na¹. Pe²jah³lain²txi³, a²sa³wi³sxa² ã̱³xain²txi³ a²ẽ¹nãn¹jau³la³ ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Ain¹ka³tu̱³, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sxi²ha² ã³wa̱³la² wi³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² Ma³ri²a³ Ma³ta³lẽ²na³ka³lxa² ĩ²jau³su²
11 Yxãn¹ta¹, Ma³ri²a³ Ma³ta³lẽ²na³ka³lxai²na² sa²kxai³lu² nũ̱h¹ tah³lxẽ¹na² yxo²ka³teh³xa² yxau³sxã³ ĩ³nã̱n³ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³nã̱n³ka³tu̱³, tah³lxa³ka³txa² ẽ¹nãu³a¹ ã³ye³ka³tit3sxã³ ĩ²tãu³, a²nũ²a² oh³xan¹jah¹la²nãu³xa² ha¹lin¹jah¹la²nãu³xa² sa²kxai³lu², wã²la² hãn³ta³ka³lo³a² wi²kxi²lã³nha²ya³jah¹la²nãu³xa² sa²kxai³lu² yxau³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te²nãu³xa² ĩ²ta¹hxai²hẽ¹la². Hai³txi³ Je³su²jah³la² nũ²a² yxau³ye²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 12 Yxãn¹ta¹, ka³na³ye²kxa² si³yo³na¹ yãn³tai²na² a²ne³ka³nãu³a¹ a²wa³yã³ka² ka³na³ka³na³jah¹la² ã³wxe², ha³na³ka³lxi³ a²yu³kxa³nãu³a¹ a²wa³yã³ka² ka³na³ka³na³jah¹la² ã̱³xa² ã³wxe² nxe³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². 13 A²nxe³jah¹lo²nãu³xai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ĩ³nã̱³nhĩn¹ji¹xĩ¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, ta¹ka³lxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³ai³tã² o²kxi²sa²no¹kxi²sain¹te²nũn³sin²ju²li¹. Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ sa²no¹kxi²sain¹te²sin²ta²ku², ai¹na¹nhai¹. Ko̱³nxe²nx3nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
14 Yxãn¹ta¹, hĩ¹na¹ Je³su²jah³la² sax3nũn³sxã³ yxau³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nũ²la², ta¹ka³lxai²na² sa²kxai³lu² ĩ³ye³ta³lun²nũ²la², sa²wa³ti̱³nha²tãu³ Je³su²jah³la² ĩ²ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, ã³ye³wxe³xi²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 15 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txu¹hãi³. Nxet3sã¹nxi¹. Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ nã̱³kxĩn¹ji¹xĩ¹? Ĩh¹te²ta̱³ ten³sxã³ nã̱³kĩn¹ji¹xĩ¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ ta¹ka³lxai²na², hai³txi³ Je³su²jah³la² ãn³ye³wxe³xi²nxa³kxe³su²:
— Hai³sxa³ wẽ³sa³ko³xai²na² wa³kxẽn³yah³lo²sin²tã¹. A²ẽ¹nãu³a¹ nxe²e³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³kxe³su², e³te³nah¹lxi¹:
— Nxet3sã¹lxi¹. O²kxi²sa²no¹kxi²san¹kxai²nãn²tu̱³, a²hxi²kĩ³lxa² ĩ³yau¹ũ³sẽ¹li¹, sa²no¹in¹ju³ta²su¹. San¹kxai²nãn²tu̱³, ya³lu²te²nũ²a² sa²so¹xi²te³lhxã³ nxa¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
16 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² e³te³nah¹lxi¹:
— Ma³ri²a³ka³lxãi³. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³, ta¹ka³lxai²na² sa²kxai³lu² sa²wa³ti̱³nha¹xi²tãu³, e³te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ta¹hxai²hẽ¹la².
17 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— I³sa²txa³hẽ¹ni¹. A¹hĩ¹na² Txa²wĩ³na² yxau³tãu³u¹tai²na² ka³la³xi²sxã³ ã³wxe³ta³lun²nxa³xi¹. Na¹ha²kxai³, i³sa²txa³hẽ¹ni¹. Ye¹nxa²ha¹xĩ¹. Na¹ha²kxai³, Ĩ³txu¹ni¹. Nĩn¹kxai²nãn²tu̱³, txa²wã³tã̱³nãu³xa² a³ya³txi²sxã³ ĩ³ye³kxi¹txai¹nhẽ³ni¹. Ĩ³ye³kxai¹nĩn¹te³nah¹lxi¹: “Je³su²jah³la² wãn³txa², nxe³te³nah¹lxi¹: ‘Je³su²jah³lo²na¹xai²na² ka³la³xi²sxã³, Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ ã³nxĩ³na¹tu¹wi¹. Nxe³na¹ha²kxai³, Txa²wĩ³nu²su² ha²kxai³, Wxa²wĩ³nu²su² ha²kxai³, Txa²sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² ha²kxai³, Wxa²sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² ha²kxai³ a²nxe³jah¹la² yxau³tãu³a¹ ĩ³na¹tu¹wi¹.’ ” Nxe³na¹jau³xai²na² txa²wã³tã̱³nãu³xa² ĩ³ye³kxi¹txai¹nhẽ³ni¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
18 Nxe³nxa²ha¹te¹, Ma³ri²a² Ma³ta³lẽ²na³ka³lxai²na² sa²kxai³lu², ã³nxĩ³nxa²ha¹te¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xã² ĩ³ha¹txi²sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² ĩ²a¹li¹. Ĩ³ye³kxi²sain¹na²li¹. Sain¹te³nah¹lxi¹: “ ‘Je³su²jah³lo²na¹xai²na² ka³la³xi²sxã³ Txa²wĩ³na² yxau³tãu³a¹ ã³nxĩ³na¹tũ¹xĩ¹. Nxe³na¹ha²kxai³, Txa²wĩ³nu²su² ha²kxai³, Wxa²wĩ³nu²su² ha²kxai³, Txa²sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² ha²kxai³ Wxa²sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² yxau³tãu³a¹ ĩ³na¹tũ¹xĩ¹.’ Nxe³na¹jau³xai²na², txa²wã³tã̱³xai³tã² ĩ³ye³kxi¹txai¹nhẽ³ni¹.” Je³su²jah³la² sain¹na²li¹. Ma³ri²a² Ma³ta³lẽ²na³ka³lxai²na² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
A²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² Je³su²jah³la² ĩ²ain¹jau³su²
19 Nxe³hĩ¹na¹, to³mĩn²ko³ nxe³ju³ton³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe²xai³kxa² ka³nxah³ti³kxai³lu¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sxi²ha² ã³wi¹hain¹ka³tu̱³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² yuh³lxi³yhu¹jau³su² sxih²yxo²ai²na² yxo²wĩ¹la³kxi²nha²ka³tu̱³, ã³yãn³nũ²ti²sxã³ yxau³ain¹nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹, sxih²yxo²a² yxo²wĩ¹la³kxi²nha²kxan²ti³ ã³wi¹hũ³ain¹ka³tu̱³, kax3nũ³kax3nũ³no³tẽ³na¹ sax3nũn³sxã³ ã³wxe³yain¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ã³nhãu²no³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Yain¹ka³tu̱³, a²hxi²kain²txi³ whãi²na¹ ĩ³yau¹ũ³nha², a²ta³nã³tĩ³nhãin²txi³ ĩ³yau¹ũ³nha², nxe³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yain¹te³na¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² A²hxi²kan¹jah³la² ĩ²ain¹te³na¹ wi¹lxon³kxi²khaix1ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 21 Nxe³te³nah¹lxi¹, Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ãh¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ã³nhãu²no³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Ĩ³sa²si¹hã³nx2ta¹i¹. Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²kxa² yã¹nxe³nx2ta¹i¹. Yain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Ain¹ka³tu̱³, ĩ³ye³i³ti³hã¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹la² ã³nxũ²kwa̱i³wi¹nx2ti³si¹hain¹jau³su² ĩ³ka²la¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ã³nxũ²kwa̱i³wi¹nx2tain¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxũ²kwa̱i³wxe³nx2ti³jah³lo²nũ³ã² ĩ³wet1sa²so¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. 23 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²an²tu̱³, ĩ³ye³kxain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³: “Hã³xã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³in¹ju³ta² wxa²wa²su¹txa²na³li¹.” Nxe³ain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ã²la² wxa²wa²su¹tain¹na²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²ã̱³xãn²tu̱³, ĩ³ye³kxain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³: “Hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³in¹ju³ta³la³ wxa²wa²su¹txa²nxa³i¹.” Nxe³ain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²ko̱³nxe³ju³ta² so¹lxi³ yxau²xai³lai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² To³me²ah³la² nxe³nyha¹jau³su²
24 Yxãn¹ta¹, nxe³hĩ¹na¹ Je³su²jah³la² ã³yãn³te²tain¹sxã³ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ã³yãn³te²tai¹nhĩ¹na¹, a²sa³wi³sxa² ka³na³ka³na³jah¹la² so¹lxi³ he¹yain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². A²nxe³jah¹la², a²ĩ³lxa² To³me²ah³lo²su² a²ĩ³lxi³ ã̱³xa² hau³hau³kon³sxã³ to̱n²txi³jah¹lo²su² nxe³ha²kxai³, Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³khai³su² tũ̱³ka̱³txi³su² jah¹lo²su² ha²kxai³, hxi²ka² hxan³sxã³ ha¹li¹ wxa²sa²so¹xi²nũn³tũ̱³ka̱³txi³su² jah¹lo²su² ha²kxai³, nxe³te²a² so¹lxi³ he¹yai¹nxa³sxã³ Je³su²jah³la² ĩ²ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 25 Nxe³kxan¹ta¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² wã³kon³tũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu², To³me²ah³lai²na² a³ya³ti²sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² ĩ²sĩ¹na¹hẽ³li¹. Ain¹ta¹:
— Yxo²ĩ²nx2ti³nxa³lho³li¹. A²hxi²ka² whãi²na¹ ũ³hxi²kĩ¹la³kxain¹jẽ³na¹ ĩ²i², txa²hxi²ka³wẽ³ha³lxa² wxa²hxi²ko̱¹li², a²ta³nã³tĩ³nha² ũ³txi²tau¹tain¹je³na² wxa²txi²xo̱¹i² nxe²nxa³ta̱³lxa¹ yxo²ĩ²nxa³lho³li¹. To³me²ah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Nxe³ha²kxai³lu¹, ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ wxa²sa²wa²la³kxi²sxã³ a³lan²nũn³tãu³kxai³lu¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² sxi²ha²nãu³ai²na² ãh¹ he¹ye²yhai¹nha²kxai³, To³me²ah³lai²na² sa²kxai³lu² he¹yain¹nũ³nha²kxai³, ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta² sxih²yxo²ai²na² yxo²wĩ¹la³kxi²nha²kxan²ti³ Je³su²jah³la² ã³yãn³te²txi²xain¹ka³tu̱³ yxau³yai¹nha²kxai³, ĩ³hen³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Ã³nhãu²no³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Nxe³ain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³lo²kxai³lu² ĩ³ye³sxã³ To³me²ah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— To³me²ah³lãi³, wxa²hxi²ka³wẽ³ha³lxai²na² wxa²hxi²ko̱¹sa̱in³sa¹nha²kxai³, txa²hxi²kai²na² whãi²na¹ ĩ²sa¹nha²kxai³, ã³nxũ³sin²sxã³ wxa²hxi²ka² txa²ta³nã³ti³nhain²txi³ wxa²txi²xo̱¹sa̱in³sa¹nha²kxai³, nxe³sẽ¹li¹. San¹kxai²nãn²tu̱³, wã̱³txi³sa²txa³hẽ¹li¹. Hãi¹nxe³sxã³ yxo²ĩ²sẽ¹li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Ain¹ka³tu̱³, To³me²ah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Txa²sũ̱³na² Si³yxau³ka³tãi³. Ta¹hxai²hẽ¹la².
29 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, To³me²ah³lai²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na², To³me²ah³la² ĩ³nxa² kwẽn¹tai²na² so¹lxi³ sa²yxo²wet1sã̱¹lxi¹. Kwẽn¹tai²na² wxa²ye³na² ĩ²sa¹lxi¹. Nxe³san¹jau³su², sa²yxo²wet1sa¹lxi¹. Sa¹nha²kxai³ ka³li³hi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, yãn³txai²na² a²nũ²a² ã̱³lxi³te²su² te²a² ĩ²la³kxi² txa²ye³na² ye³ĩ²lxi² sai¹nxa³kxan²ti³ sa²yxo²wet1sain¹tu¹wi¹. Sain¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³te²su² te²a² ã²la² wi¹lxon³kxi²sxã³ ka³lih³khai¹xain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
Sa²yxo²we¹jah³lxin¹si¹nx2ta¹jau³su² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹jau³su²
30 Hĩ¹na² txa²wãn³txa² ta³lu²na¹wa². Ha³lo²a² Je³su²jah³la² kãi³ain¹ju³ta² ũ³wha²li¹ta³lu²na¹wa². Yxãn¹ta¹, a²yen³kxi³ ã̱³xa² nũ̱³kxũn³te² ã̱³xa² ka³lxa¹te²a² kãi³ain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²su² te²a² txã̱¹nxai²na² ũ³wha²li¹nxa³hẽ³la². 31 Yxãn¹ta¹, jau¹xai²na² so¹lxi³ ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹hẽ³la². A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ sa²yxo²we¹jah³lxin¹si¹nx2ta¹jau³su² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹hẽ³la². Nxe³nx2ta¹ha²kxai³, Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³kxah³lo²su² na³na¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²tah²hah³lo²su² na³na¹. Nxe³jau³xai²na², sa²yxo²we¹tain¹yah³lxin¹si¹nx2ta¹jau³su² nxe³ya³nx2ta¹hẽ³la². Sa²yxo²we¹tain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³yah³lxin¹tu¹wa². Jã¹nxe³te³lhxã³ ya³nx2ta¹wa².