24
Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³si¹jau³su²
Nxa²ha¹te¹ to³mĩn²ko³ nxe³hĩ¹na² ĩ³yũ¹li²nxa³ta̱³lxa¹ txu¹ti³nãu³xa² sa²kxai³la¹ a²jã¹nxe² wa̱³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ̱³yau³xa² a²nũ²a² ya³lu²te²a² wxa²to̱¹la³kxi²jau³xa² tẽ³sxã³ wa̱³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ kwã̱³kxẽ¹na²kxai³lu² txah³lxa³ka³lo³a² kãin²ka³lo³a² tẽ³sxã³ ũh³yxo²tĩ¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³kxan²ta² txu¹ti³nãu³xa²kxai³lu² wa̱³lain¹tãu³a¹ kwã̱³kxẽ¹na²kxai³lu² a²ne³hẽ³txa¹ sa²yxo²than²nha²sxã³ yxau³ye³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tẽ³na² ãn³tĩ̱³tãu³a² ĩ²te³na¹ sa²yxo²than²nha²sxã³ yxau³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹nũ²la² yxo²than²nha²sxã³ yxau³ye²ha²kxai³ ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ a²nũ²la³ Je³su²jah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lai²na² a²nũ²la³ yũ³ne¹yhe²yhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ ĩ²ai¹nxa³ha²kxai³ e³lain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³te²sin²ta²ku². Ki̱³nhĩ¹. Ain¹tãu³a² in³txa² ha¹li¹ ĩ³ha¹txi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²a² a²wã²la³ka³lo³a² ha³te̱¹tha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ĩ²nxũ̱n³kxi²nyhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Txu¹ti³nãu³xa² ju¹ta² ĩ²sxã³ o²nha²sxã³ ĩ³ye³ãu²la²to³tha²kxai³ ĩ²sxã³ sa²kxu²thu¹nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹ti̱³kxai³lu² in³txi³nãu³xa² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ txah³lxẽ¹na² a²nũ²a² ya³lu²te²a² sa²nĩ̱³kxain¹tẽ³na² nũ²kxah¹lxin¹thi²ni¹? Hĩ¹nai²li² a²nũ²a² yũ²nxa³xĩ¹. Ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na²ni¹. A³li³xi²na²ni¹. Nxe³ju³kxai³lu² kxã³nxai³tã² Ka³li³le²a²ko³xa² yxau³hĩ¹nai³tã¹jau³xa² nxe³hĩ¹nai³tã² ne³ka²kxah¹lxan³sai¹ni¹? Nxe³wã²nxa²lxin¹ji¹? Nxe³jau³xa²sa¹: “Ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txa² hi²sen³kxai³lu² sa²so¹sain¹nũ²la² hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²sain¹sxã³ ĩ³ya²lut1sain¹tu¹wi¹. Nxe³sain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²tu̱³ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³lan²ni²sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na¹tu¹wi¹.” Nxe³jau³xai³tã² ain³kxi²yah³lxin¹tai¹ti²tu¹ni¹. Nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
8-9 Ain¹nxa²ha¹te¹ txu¹ti³nãu³xã² wãn³txa² tĩ³yau³xai³tã² sa²wa²lho¹xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Sa²wa²lho¹xain¹sxã³ ĩ³xain¹ka³tu̱³ a²sa³wi³ha³lxa² hxi²ka² hxan³sxã³ ka³na³ka³nat3sxã³ wa²sa²so¹xi²nũn³ka³tu̱³ nxe³tũ̱³ka̱³txa² a²sa³wi³ha³lxa² hãi¹nxe³ti³xa¹ nxe³jau³xai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 10 A²nxe³txu¹txi³nãu³xa² ĩ³lxi²nyhain¹tũ̱³ka̱³txa²sa¹: Ma³ri²a² Ma³ta³lẽ²na³ka³lxa² nxe³ha²kxai³ Jo³ã²na³ka³lxa² nxe³ha²kxai³ Ma³ri²a³ka³lxa² nxe³ha²kxai³ a²nxe³ta¹ka³lxai²na³ Ti³a²kah³la² a²hã³ka³nũ²la³ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ txu¹ti³nãu³xa² ka³lxa¹txi³ a³li³ain¹nũ²la² a²sa³wi³ha³lxi³nũ̱³ka̱³txa² ĩ³ha¹txi²sxã³ nxe³jau³xai²na² ĩ³hen³txi³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Nxe³nyhain¹tah¹lxa¹ a²sa³wi³ha³lxi³nũ̱³ka̱³txa² jau³jau¹xai²na² hai³txi³ yxo²ĩ²nyhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la³:
— Toh³li³ta² wãn³txai²la¹wi¹. Nxe²e³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 12 Nxa²ha¹te¹ jau³jau¹xai²na² ain³kxi²nũ²la² Pe²jah³la² ĩ³sa²yxau²ã³ka³tu̱³ Je³su²jah³la² kwã̱³kxẽ¹na² txah³lxẽ¹nãn²ta³ ã³nih³nũ²la² ã³ku²thu²kxa¹sxã³ ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la². ówih¹nũ²la² wã²la²ka³lo³a² Je³su²jah³la² ẽ³kxain¹ka³lo³a² so¹lxi³ sxa³ne²yhe²ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³la² yũ³ne¹yhe²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³sxã³ a³li³sxã³ ĩ³xi²tãu³a²:
— Ĩh¹nxe³te²sin²sun²kũ¹. Nxe² e³nha²ta¹hxai²hẽ¹la².
E³ma³u²thĩ³nãn¹tĩh³na² ai³ya³tĩh³nãn¹jau³su²
13 Nxa²ha¹te¹ sũn²ta³txai²na² a²sa³wi³ha³lxa² ha¹lin¹te²a² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² a³li³nũ²la² E³ma³u²thĩ³na² ai³ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³thĩ³na² 10 ki³lo²me³tro³ nxe² u²lxi³ye²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 14 Nxe³ya³ti̱³kxai³lu² Je³su²jah³la² ya³lu²ju³ta² e³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Nxe³yah³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³hi¹tai³lhxã³ a²tĩh³na² ai³le²tĩh³na² ĩ³ha¹txi²ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ha¹txi²sxã³ ã³sa²so¹ã³ya³ka³tu̱³ ai³yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Yxãn¹ta¹ ko̱³nyhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 17 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ai³ya³hin¹tãu³a² ĩh¹nxe³jau³ta̱³ wã̱³wã̱³nx2ti³jau³ta̱³ e³la³hin¹thi²li¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². 18 Nxa²ha¹te¹ ã³yit1txã²ha¹te¹ Kle³o²pah³la² ãin²ta³kxi²nha²sxã³ e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ha³la³ka³lxa³lo³nĩn¹kxan²ti³ jau¹xai²na² ã³ne³wxe³nxa²nxa³ta³lu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹nxe³jaut3ta̱n³te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ya³ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³la² Na³sa³re²thĩ³nãn¹jah¹lo²su¹. Nxe³jah¹lai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² hen³txi³jah¹lo²su¹. Ain¹ta¹hẽ¹li¹. Ai¹nha²kxai³ hxi²kan¹nẽ³lxa³ju³ta² kãin² o²la³kxi²sain¹sĩn¹na²hẽ³li¹. Nxe³ju³tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wain³txi³ sa²yxo²we¹jah¹lo²su² ye²ta¹hẽ¹li¹. 20 Nxe³to³ta¹ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³tũ̱³ka̱³txi³su² te²nãu³xa² txa²wã¹hxi²kan¹ti³su² te²nãu³xa² ain¹sxã³ ĩ³ya²lut1si¹jau³su² ĩ³yĩ¹li²hain¹ta¹hẽ¹li¹. Nxain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² hxi²kĩ¹la³kxain¹ta¹hẽ¹li¹. 21 Nxe³kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹jah¹lai²li² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² wxa²wa²su¹tũ¹nhẽ³jah¹lo²su² te²ji¹xã¹. Nha¹jau³su² nxe³sã²nha¹kxa²yu³su² ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³la²ni²te²jai¹tu³wi¹. 22 Jã¹nxe³kxa²yu³su² ĩ³yũ¹li²nxa³ta̱³lxa¹ txu¹ti³nãu³xa² kwã̱³kxẽ¹na² ai³ain¹tãu³a² ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi²sa²sĩ¹nhẽ¹li¹. 23 Je³su²jah³lo²la³ hai³txi³ ĩ²ain¹ta¹hxa³hẽ²li¹. Hã²wxãn³txa³ ĩ³xain¹nũ²la² e³kxi²sain¹te³nah¹lxi¹: “Hxi²sxã³nho³jut3sũ̱³ju³ta² ĩ²sĩ¹na¹hẽ³li¹. Nxe³ju³tai²na² oh³xan¹jah¹la²nãu³xa² ĩ³hen³txi³sain¹sĩn¹te³nah¹lxi¹: ‘Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² yxau²na³ni¹.’ Nxe³sain¹sĩn¹na²hẽ³li¹.” Nyhain¹ta¹hẽ¹li¹. Nxe³jau³xai²na² on²txi³khaix1sa²sĩ¹nhẽ²li¹. 24 Jã¹nxe³ha²kxai³la¹ txa²wã¹nũ̱³ka̱³txa² ka³na³ki² sa²nĩ̱³kxi²tẽ³na² ã³nxai³nũ²la² ĩ³hen³txi³sain¹sĩ¹kxa²yã¹nxe³jut3su² ĩ²ain¹ta¹hẽ²li¹. Nxe³ta¹ Je³su²jah³lo²la³ hai³txi³ ĩ²ain¹ta¹hxa³hẽ²li¹. Nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wxãi²na² ã³ne³to³ti³he¹nxe³nx2ti³xa³wi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³nũ̱³ka̱³txa² e³ain¹jau³xai³tã² wa³su¹txi³ ã³ne³wxe³yah²lxa³lxi¹. 26 Nxe³jau³xai³tã² ĩ³ye³kxũ¹ain¹te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹la² ju¹tai²na² ha³kxa¹ ye³khãuh³lxa³ti³sain¹tu¹wi¹. Nxe³sxã³ ĩ³su²lhã³ain¹sãn²ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²tu¹wi¹. Nxe³te²kxa³kxa¹ kãin² wxi²kin³ti³ton³tu¹wi¹.” Nxe³jau³su² ĩ³ye³kxũ¹nẽ³lain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Nxe³nũ²la² ũ³wha²li¹txã³nxa² tẽ³nũ²la² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ũ³wha²li¹jau³xa² a²yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³nũ̱²ka̱³txu¹tai²na² wãn³txa² ũ³wha²li¹jau³xa² a²yxo²ha³kxa¹ nxe³jau³su² tẽ³nũ²la² Je³su²jah³la² su²lhã³ain¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ¹nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Nxa²ha¹te¹ E³ma³u²thĩ³na² ya̱u³son³nxa²ha¹te¹ ã³wa²to¹te³lhxã³ ta¹hxai²hẽ¹la². 29 Yxãn¹ta¹ ã³yit1tũ²la² e³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²sxi²ha² sxa³sxã³ ãu³xi²sẽ¹li¹. Ka³nxah³hi²nẽ³te³na³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³su² ha²kxai³ sxi²ha² ã³wi¹yhah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². 30 Nxa²ha¹te¹ ã³wi¹nhũ²la² ĩ³yain³te³lhxã³ ã³wxe³ain¹nũ²la² yain³tũ̱³xa² hxi²tẽ³nha²nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wi¹lxon³kxi²ki̱³jau³su² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Hã²wxãn³txa³ yain³tũ̱³xa² ha³la³tãu²lxũ¹ta¹hxai²hẽ¹la². 31 Nxe³ju³tai²na² ĩ²ai¹nhĩ¹na¹ ã³ye³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ta¹ ã³ye³wxe³ai¹nhĩ¹na¹ wã³sã² yxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 32 Nxa²ha¹te¹ e³kxi²nyha¹te³nah¹lxi¹:
— Wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nẽ³lhĩ¹na¹ ĩ³xi²ki̱³tãu³a² txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² ka³lih³khaix1nẽ³lhẽ²li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
33 Nxa²ha¹te¹ wa³su¹txi³ ĩ³sa²yxau³nũ²la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² wa̱³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a² a²sa³wi³ha³lxa² hxi²ka² hxan³sxã³ ka³na³ka³nat3sxã³ wa²sa²so¹xi²nũn³ka³tu̱³ nxe³nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² a²sa³wi³ha³lxa² ka³lxa¹txi³ nũ¹nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 34 Nxain¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ya²la³tu̱³ Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² ka³te̱³nai²la¹wi¹, Si³mãu²ah³la² ĩ²ye²ha²kxai³lu¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
35 Nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³kxi²ya³te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³xi²nha¹tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³hau³ko³tũh¹sa²sĩn¹na²li¹. Nxe³ha²kxai³ sxi²ha² wi³xi²sĩ¹na¹ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ yain³tũ̱³xa² wxa²nxũ²xai³sa²sĩ¹nhĩ¹na¹ ã³ye³wxe³sa²sĩ¹nhẽ²li¹. Sĩ¹na¹jut3su² Je³su²jah³la² ka³te̱n³ti³ yxau²na³li¹. Ye¹nx2ta¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxa² ã³yũ¹txi²jau³su²
36 Nxa²ha¹te¹ ĩ³hen³txain¹ti̱³kxai³lu² Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxa² a²nxũ²kwa̱i³wi³tãu³a² wxã³sxã³ ã³yũ²txi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Yu̱h³lxah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Wi¹lxo³kxix1jah³lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
37 Yxãn¹ta¹ on²tai¹nha²kxai³ nxe²e³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— A²yãu³ka³txi³su² ji¹xã¹. Nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 38 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³ka²ya̱n³ti³ta̱³ ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi²nha²sxã³ on²txi³nx2ta¹ji¹wi¹? 39 Txa²hxi²ka² ĩ² txa²yu̱³kxa² ĩ² nxe³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Wxa²wxai³sain³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ yxo²ĩ²syah¹lxin¹tu¹wi¹. Txai²li² a²yãu³ka³txi³sin²nxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²khai³sa¹wi¹. Nxe³ju³tai²na² a²yãu³ka³txa² hai³txi³ a²sĩ̱n³ta³ yũ²nxa³ha²kxai³ hai³txi³ a²su³la³ yũ²nxa³ha²kxai³ nxe³te²jai¹tu³wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Nxe³nũ²la² a²hxi²ka² wã²nã³ũ¹hi² a²yu³kxa² wã²nã³ũ¹hi² nxe³sxã³ wã²nã³ũ¹ta³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². 41 Nxe³ta¹ ka³lih³khaix1ain¹kxan²ti³ hai³txi³ yxo²ĩ²ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Yain³txa² ũ³hũ¹sah¹lxi³hẽ¹li¹. Ĩ³yain³te³la¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
42 Nxe³nũ²la² a̱i³na² hi̱³nha²te²a² ũ³hũ¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 43 Ai¹nha²kxai³ wxa²nhĩ²yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 44 Nxa²ha¹te¹ ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxe³na¹ju³tai²li² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tai¹tu³wi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² yxo²ha³kxa¹ ya²la³tu̱³tai¹tu³wi¹. Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² ya²la³tu̱³ti² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² wãn³txa² ya²la³tu̱³ti² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² wãn³txa² ya²la³tu̱³ti² nxe³tai¹tu³wi¹. Sa²yxo²we¹nha²sxã³ kãi³ta³lun²na¹hẽ³li¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
45 Nxe³te³na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxai³tã² ĩ³la³kxi²ti³hi¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
46 — Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² ĩ³yau¹ũ³sa²jau³su² nxe³te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹la² kãin² ye³khãuh³lxa³ti³sãn²nũ²la² ya³lu²tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³lan²ni²sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²tu¹wi¹.” Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² nxe³ta¹hxai²hẽ¹li¹. 47 Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ju³ta² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ Je³su²jah³la² yxo²ĩ³ain¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yo³ha² ã³wa²su¹ti³hi¹tu¹wi¹. Nxe³jau³xai²na² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ĩ³hen³txi² ã³si³wxe³ka³tu̱³ hu³ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹txi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. 48 Nxe³jau³jau¹xai²na² wãn³txa² tĩ³yau³xu¹tai²na² ĩ³ye³kxũ¹jau³xu¹tai²nãn²tu̱³ Txai²na² sa²kxai³lu² sa²yxo²we¹nha²sxã³ kãi³ta³lu²na¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³ju³tai²na² ã³ye³yxo²nũ¹kxa² nũ̱³ka̱³txi³su² yah³lxi¹lxi¹. 49 Nxe³yah³lxi¹nha²kxai³ ye³jen¹na² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³ju³ta² Txa²wã¹wĩ³na² ĩ³ye³kxũ¹nx2ti³tai¹ti²tu³wi¹. Jã¹nxe³ha²kxai³ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² wah³nxe² yxau³jah¹lxi³sã²nhẽ³li¹. Sũ̱³na² Yãu³ka³txa² a³ka³nxa² wxã³sxã³ ã³si³tẽ³kxi¹nx2ti³hĩ¹na¹ ĩ³hxi²ka¹ti³hi¹txa²ti³tu¹wi¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹. Je³su²jah³lo²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² oh³nãu³a² wxa²ka³la³ye²jau³su²
50 Ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² a²sa³wi³ha³lxa² ã³sa²so¹nũ²la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² a³li³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A³li³nũ²la² Be³tãn²ya³thĩ³na² ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³ ã³yit1tũ²la² a²hxi²ka³la¹nha²ta²hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ wãn³txa² wi¹lhin¹ti³hit1jau³su² a²sa³wi³ha³lxa² ne³nxẽ³na² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 51 Nxe² ĩ³ye³kxi²tãu³a² ã³waix3sxã³ oh³xa² ka³la³xi²ye²ta¹hxai²hẽ¹la². 52 Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xu¹ta²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²jau³su² e³kxain¹nũ²la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ka³lih³kxi²sxã³ ã³wa̱³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 53 Nxain¹ka³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ã³wih¹to³hain¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²to³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la².