Tito
1
1-2 Pau²lah³lo²na¹xai²na² ũ³wha²li¹le¹nxa²ha¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² a²wa³ka³li³lot3sxã³ yxau²xai³jah¹lo²sa¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹lai²li² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sa²jah¹lo²sa¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txai³tã² ĩ³hen³txi³si¹ha¹jau³su² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sa³na²hẽ³la². Nxe³sa³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² ki³ha¹kxi² e³nẽ³jah¹lo²sxa³jah¹la² a²nũ²a² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹te²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³te³lhxã³ nxa¹wa².
— Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ã³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Ain¹si¹ha¹jau³su² nxe³na¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ wãn³txa² ya²la³lyau³xa² yxo²ĩ²ki̱³jau³xai²li² sa²yxo²we¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³, wi¹lhin¹sxã³ yxau³hĩ̱³ki̱³tã³la². Te²yã¹nxe³sxã³ kxãn³nãu³a² kxan²ti³ ka³te̱n³su² yxau³ki̱³tu¹wa². Nxe³jau³xai²li² kxã³nxãn¹jau³xai³ta³lxa²na³la². Nxe³sxã³ hĩ¹na² ha³lo²a² ã³nhau³ko³tha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txi³sa³na²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³nai²li² txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² sa²wa²su¹jah¹lai²li² kwa³na³sa³na²hẽ³la². Kwa³na³sa²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ txa²wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³txai¹nhẽ³li¹. Nxe³sa²jau³su² ha²kxai³ nxe² o²la³kxi²na¹wa².
Jã¹nxe³jut3su² Ti²to³jah¹lo²si¹nha²kxai³ ain³kxi¹sẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²a¹jau³xa² yxo²ĩ²nũ³nĩ¹nha²kxai³ txa²wẽ³si¹lxa². Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² Txa²wã¹wĩ³nu²su² ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² sa²wa²su¹tẽ³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³ya³sxã³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³si¹hi² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa³lxi³si¹hi² nxe³nx2ti³si¹ha¹jau³su² ten³sa³nha²wa².
Kre²ta²ko³nãu³a² Ti²to³jah¹la² a²wa³ka³li³yut3su²
Nxa²ha¹te¹ Kre²ta²ko³xa² a³li³a¹hĩ¹nai³tã² ã³nxa²ha¹tai¹ti²tu³wa². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² sxi²jen³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³te³lhxã³ sa²hau³ko³tai¹nha²kxai³ a²hxi²kan¹ti³su² te²a² ĩ²sxã³ ĩ³so¹xai¹si¹nxa²ha¹jau³su² kwa³na³nxa²ha¹tai¹ti²tu³wa². A²hxi²kan¹te²a² wain³txi³ ĩ²sxã³ ĩ³so¹xai¹nĩn¹ju³tai²li² ĩ³yau¹ũ³nxa²ha¹tai¹ti²tu³wa². A²nxe³jah¹la² kwẽn¹tai²na¹ a²hxi²kan¹ti³su² ki̱³ju³ta² ã³si³wxe³te³lhxã³ nxe³te²na² sa²kxai³lu² nxe²hĩ̱³nx2na³la². Nxe³te³nah¹lxi¹ a²wi¹lhĩn¹ju³ta² kãin² yũ³ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ²li³te²a² hxi²kan¹ti³ ko̱³nxe³te²lo³jau³su² yũ³hĩ̱³nx2nxa³wa². A²sxe³xa² ka³na³ka³na³te²a² yũ³hĩ̱³nx2na³la². A²wẽ³ha³lxa² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹nũ³nhĩ̱³nx2na³la². Hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² yũ²nxa³ha²kxai³ a²wĩ³na² a²hã³ka³na² nxe³sxã³ sa²yxo²ã³ai¹nxa³ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³ye³ ĩ³yxo²nũ¹nai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa².
A²nxe³jah¹la²kxai³lu² wi¹lhin¹ju³ta² kãin² yũ³ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ²li³te²a² hxi²kan¹ti³ ko̱³nxe³te²lo³tai¹nxa³lho³la², Txa²wã¹sũ̱³na² wa³ka³li³yu³ta² o²la³kxi²ha²kxai³la². Ĩ³kãin²txi³nha²sxã³ ĩ³ye³xa³ha²kxai³ wa³su³txi³ ĩ³wã³lo³nxa³ha²kxai³ ũn³jau³xa² ĩ³na²sxã³ we¹nxa³ha²kxai³ nũ³kxũn³sxã³ ã³nhe¹kxi²nxa³ha²kxai³ yen³kxa² ĩ³ki³ha¹kxi²sxã³ so¹ju³ta² yxo²kwa̱in²nxa³ha²kxai³ nxe³ju³ta² whãi²na¹ jah¹lo²kxai³lu² kãi³txa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ha³la³ka³lxa³lon³te³lhxã³ u²lxi³ wxã³kxai²nãn²tu̱³ yain³txa² wi¹lhit1sxã³ wã²nhũ¹hĩ̱³nx2na³la². Wi¹lhin¹ju³ta² so¹lxi³ a³lxi²hĩ̱³nx2na³la². Wain³txi³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha²sxã³ kãi³ha²kxai³ wain³ju³ta² so¹lxi³ kãi³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹lhit1sxã³ sa²yxo²wet1sa²kxai³ nxe³hĩ̱³nx2na³la². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹hain¹kxan²ti³ te²yã¹nxe² ĩ³wa²lũ³xi²hĩ̱³nx2nxa³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ya²la³lyau³xa² sa²yxo²we¹thĩ̱³nx2na³la². Wãn³txa² ĩ³tih³nxe³sxã³ yxo²ĩ²nhĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³ wãn³txa² wi¹jau³xa² wain³jau³xan²tu̱³ ĩ³yau¹ũ³hĩ̱³nx2na³la². Wãn³txa² wain³jau³xa² en²te²na² ĩ³kwa̱i²kxi²hĩ̱³nx2na³la².
10 Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³te²a² ka³lxa¹txi³ yũ²na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³te²a² yũ² kwa²toh³lxi² e³ain¹te²a² yũ² a²nũ²a² ã³ke³tũ¹te²a² yũ² nxe³ai¹nhxai²na²hẽ³la². A²wã³kxi³kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ a²wã³kxi³kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³ha²kxai³ ain¹na²hẽ³la². 11 A²sxi²yhu³ta² whãi²na¹ ã³ke³tũ¹jau³xai²li² nxe² ain³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Jau³jau¹xai²li² yxo²ĩ²yah³lxin¹jau³xai²li² hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³sxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ e³kxi²sĩn¹nx2ta¹jau³xai²li² Sũ̱³na² wãn³txai²la¹wi¹. Nxe³jau³xai²li² ã³ke³tũ¹jau³xai²li² ain³kxain¹na²hẽ³la². Nxe² ain³kxai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³khai³xa² sa²yxo²ã³ain¹na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ ka³nahx2sxã³ yxau³si¹hai¹nĩn¹jau³su² kwa³na³txai¹nhẽ³la². Jã¹nxe³te²nãu³xa² ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ã³ke³tũ¹ai¹nhĩ̱³te²la¹xã³? Hãi¹sxã³ wai³nxa³txi³ ũ³yho³hi²txã³nxa² so¹lxi³ yxo²kwa̱i³nain¹na²hẽ³la². 12 Jã¹nxe³sxã³ Kre²ta²ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² a²ha³tih³xa² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jah¹lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Kre²ta²ko³xan¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ki³ha³nain¹tũ̱³ka̱³txi³sin²tai¹. Ha³ya̱³khin¹tũ̱³ka̱³txi³sin²tai¹. U³txi³ wa³ko³nha²kxai³ hãi¹sxã³ yai³nain¹te²sin²tai¹. Nxain¹na²hẽ³la². 13 A²nxe³jau³xai²na² ya²la³lyau³xai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³ yxo²xũ̱n³txi³ ĩ³kwa̱i²kxi¹txai¹nhẽ³la². Nxai¹nĩn¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ² kãi²no³nain¹tu¹wa². 14 Te²yã¹nxe³sxã³ Ju³te²a² wãn³txa² tĩn³yau³xa² ya²la³lyau³sxa³jau³xa² e³ain¹na²hẽ³la². Nxe³sxã³ ya²la³lyau³xa² te³nxa³te²a² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²wãn³txa² so¹lxi³ sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³jau³xai²li² ha³ya³kxa² ain³kxi²si¹hain¹jau³su² e³kxi¹txai¹nhẽ³la², wãn³txa² ya²la³lyau³xa² ã³na¹ain¹kxa²ya̱n³txi³sa². 15 Jã¹nxe³jut3su² a²nũ²a² wi¹lhin¹jah¹la² ẽ¹nãu³ai²na² sa²kxai³lu² yen³kxa² wi¹te²a² so¹lxi³ ten³na³la². Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² a²ẽ¹nãu³ai²na² ko̱³nxe³ju³ta² yũ³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²xa³ha²kxai³ nxe³te²su² te²na² sa²kxai³lu² a²ẽ¹nãu³ai²na² whãi²na¹ ko̱³nxe³ha²kxai³ ko̱³nxe³jau³xa² so¹lxi³ a̱in³nha²ha²kxai³ nxe²na³la². Nxe³sxã³ o²la³kxi²ju³khai³xa² wi¹ta̱³nxa² wi¹lxa³ta̱³nxa² hxi²kan¹txi³ ĩ²nha²nxa³wa². Nxe³te²ju²hẽ³la². 16 A²nxe³jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ki³lxo³nxe³hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ o²la³kxi²ke³su² sa²yxo²ã³ai¹nhĩ̱³nx2na³la². Yxo²kwĩn¹kxi²ju³ta² so¹lxi³ o²la³kxi²hĩ̱³nx2na³la². A²ẽ¹nãu³ai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³i² nxai¹nhĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³ wi¹lo²la³ki²ju³ta² hxi²ka¹nai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³te²ju²hẽ³la².