Hivis Ogarup Wene Yesus en Yohanes abi vaga yugogogi wene
1
At Ala en yi ogarup ndi ogarup vage mbikit ogarup wene ako, yi aro. Wene yi nit at ayelomani ninelup okbininapwak yiluk, Ala en nenowa inis ombok denogo mendok okbagagi Yesus Keretus ako yugugu lagagimu, aren vagalogo yukneraliga yi aro. Ala en Yesus Keretus yugugu lagagimu, Ala ayeloman an Yohanes ako nelup okbanupwak yiluk, Yesus Keretus en at ayonggo malaikat ambi wombaba wagagi.
Eke, malaikat wombaba wagagi ako en, an yuknugu lagagimu, Ala wene Yesus Keretus en vagalogo yuknugu hagagis ako ovok erogo mbilinogo dirup mbanggigis yi aro. Anderogo atma, wene yi ogarup ako mondok horok vanggo yagarikmu, it avakwa en hivis ogarup wene dirup mbalek yi, bikhegek mbilinogo yugurugwi-selok, Ala en adenggen enovaga bugu dogosogon. Eke, yugurugwi inigik, enaruk hobaluk, des erogo wugwi-selok, it ogo Ala en adenggen enovaga bugu dogosogon o.
 
Yesus aburi gereja 7 vaga homarisagwi ako wa yugeragagi wene
4-5 Wa. An Yohanes en hit Yesus aburi o Propinsi Asia gereja 7 vaga homarisagwi ako, wa yukheraliga o.
Nenasin Ala inim, Averiniki inim, At Yesus Keretus inim, it ovok erogo enendawi henabwa en okbugugwis, eke, henendawi ugun seyalek wadok dek adenggen dogovovok yiluk, okbugugwis, ogagu dogopwak o.
At Ala andi, endak welagagi, yogak agarik, hivis dogosogon mondok itok agarik. Eke, Ala Averiniki andi, at andogon adem 7 ogasiga ako Ala ane yugeraligama avema agarik. At Yesus Keretus andi, avyarat wene adigat mondok des erogo vagalogo yugeraliga menda araro.
At Yesus Keretus ako hambuluk lendagwi enanggelekma en at endak mendek iri lagagirik, yogak it ap wen vaga menda enasini ininis werek menda ako enasin inis ombok agarik o. At nenabwa en endawi hunik okninipigi. At amuya vaga nenomaluk visilogo bininggigi. Eke, nit avakwa at avema dugwit, imam-imam hak at asin Ala ake ogagu dogoguluk, denogo bininggigi. Anderogo okbininggigirikmu, at anye wisane atma, nit yi ovok erogo at inis adigat siyabagwi, at ane adigat hunggwis, mondok-mondok ogagu dogosogom o, yiluk, amin!
Dibagu dogones! At Yesus hena anggelekma wagya halok, it avakwa o wen vaga agarwik ininis unggul adik-adik At watugwa ako menda inim ovok erogo enadik-enadik en inil hugu dogomundik, yup yarusogom atma, avyarat yukheraliga o. Amin.
Endak welagagi, yogak agarik, hivis dogosogon At anye adigat agarik nenasin Ala en iri dugwit, “O muk endak erogo welagagis adem Alpa inim, eke, hivis atok vaga mondok dogop Omega inim, andi an aro,” yiluk, yagaliga o.
 
Yohanes o Vatmos dugwit, abi hagagi wene
Hit anggin-mbanggin henovaga bugugu inigik ovara, “Ala avema bininggigima, sek aro,” yiluk, Yesus hinim hunik henendawi wadok dek dugwit, welagwi. An henaswe Yohanes ogo, anderogo wane-wane anggin-mbanggin okbanunggu inigik, wigya lagagis. Andi, anen Ala wene yugirigya, eke, Yesus wene iri lagagi ako vagalogo yugirigya, ogasiga ako vaga, is yanggadek ilim is enggema o inis Vatmos bani wagagwa andoma welagagis. 10 Andoma werekma, o samban vaga Ala Averiniki nendawima des iri lagagimu, nambukmu en ane ombok ogasiga trompet ako ovagak ane ombok iri naruk hunggis. 11 Hunggu neyagek, yuknugu dugwit, “Vivis ogarup inuk hugu neyagek, mbuku virik-verek ogarek vaga dirup mbalup. Dirup mbanggya dogomindik, it Ala aburi o Epesus inim, Simirana inim, Veragamus inim, Siyatira inim, Saridis inim, Viladelipiya inim, Laodokiya inim, gereja 7 vaga homarisagwi ako ovok erogo bikhapwak yiluk, lakbain o,” yiluk, yuknugu hunggis.
12 Naruk hunggu lagirik, “Sa en yuknisiga,” yiluk, eyave nil haigen yiluk, neloke endenogo bikhigya lagirik, hali yevedogo bagek 7 mbusi emas vaga ogovak higirik higi. 13 Eke, hali yevedogo bagek 7 ogovak higirik ako anggelekma ilim andenam avakwa enelose ovagak ambi werek higi. Ap ako andi, asum adup unggumu en isokmu hudi yirik, eke mbup nggetalek mbusi emas menda ogo eyave vaga yirik higi. 14 At iris andi, swa yanggwi iris mudu ako ovagak higi. At il andi, hali abya wuluk yagaliga ovagak higi. 15 Eke, at isok andi, mbusi tembaga hali hunikmu mabagwi iniselok, mudu dede erogo yiklagarikmu, amumulip wisane ogasiga hak, isok anderogo at amumulip wisane ogagya higi. At ane andi, is satut ane wisane yagaliga ovagak, At ane anderogo at iri higi. 16 At inggis amotkan vaga dadiwap 7 vagogo agarik higi. Mbusinggarep erasul ovagak venak-venak ovat marek elagapma sisik erek, eke, At elose andi, mo ovagak, amumulip ogagya higi o.
17 At eyave anderogo ogarek nil higya lagirik, an Yohanes nggorak ovagak at avema ndun yi lagi. Ndun yi lagya lagima, At inggis amotkan vaga vaknita dugwit, “Endak erogo welagagis inim, hivis atok vaga mondok dogop inim, andi An atma, halon ombarubuk. 18 Niluk nitok agirik An aro. Yokneyan! An endak hombagagis ovara, yogak andi, niluk modok-modok agirik o. Hambisagwi inim, Hambuluk Lendagwima inim, iperen An nadigat vagogo dugwit, sup huririsagwi hunsi vagogo agirik o.
19 “Anderogo atma, an hali yevedogo bagek 7 ogovak higirik ako anggelekma ogarit lagya hil hegen inim, yogak ogasiga hil haliga inim, eke, hivis oklarup hil hayogon inim, ovok erogo dirup warogo bagya dogwen o. 20 Dadiwap 7 ninggis amotkan vaga hegen ako inim, eke, hali yevedogo bagek 7 mbusi emas vaga ogovak higirik hegen ako inim, andi wene hwilago ovagak werekma, adem des erogo yukhisogon: Dadiwap 7 ako andi, it malaikat 7 An naburi gereja 7 vaga homarisagwi enengge agarwik ako at inigin. Eke, hali yevedogo bagek 7 ako andi, An naburi gereja 7 vaga homarisagwima ako at inigin o,” yiluk, yuknugu higi o.