10
Malaikat en mbuku maduk veralek wolok wagagirik Yohanes wogogogi wene
Ogwasagwi ako an Yohanes en inugu lagirik, werekma, malaikat anye werek ambi, ayum hena vaga virik-verek ogarek mbogot vaga en wambu wagya higi. Unggul vaga andi, yuwaru danggulik. Elose andi, mo il ovagak, eke, isok andi, yo mot adup vaga hali abya wuluk herek yagaliga ovagak iri higi. At inggimu mbuku virik-verek ogarek maduk ambi mbigabaluk agarik higi. Isok amotkan is ombok yanggadek laut ako agakoma bagya, eke, isok hwarenggan wen vaga bagya, okbaluk, yangge singga ane mondok ndun yagaliga hak, ane ombok anderogo iri lagama, o unggulane ndugwis 7 hudi iris naruk hunggis. O unggulane ndugwis 7 vaga iris naruk hobaluk, iris ako dirup mbalik en yiluk ogagyaim, mbogot vaga en ane ambi yuknugu dugwit, “O unggulane ndugwis 7 vaga iris hunggin ako andi, dirup mbalubuk. Ata, hendawima adigat hwilakbaluk dogwen o,” yiluk, yuknugu higi.
5-6 Yuknugu lagama, nil neyagek, malaikat isok ambi is ombok yanggadek laut agakoma bagya, ambi wen vaga bagya, okbaluk, mendek agarik higi ako en, mbogot inim, mbogot vaga agarwik inim, wen inim, wen vaga agarwik inim, is ombok yanggadek laut inim, is ombok yanggadek laut endawima agarwik inim, ovok erogo wakhagagi mondok-mondok itok iluk agarik ako inis vaga iri dugwit, “Ala en anggin okbisaup andi, epimbo ogarisogonbuk. Mbikit ogarisogon!” yiluk, avyarat ombarupwak yiluk, inggis amotkan mbogot vaga ilikbagya higi. Iri lagarik, malaikat ako en ambi iri dugwit, “It malaikat eneve 6 en ane ombok ogasiga trompet ako ovok enane ogagaorikmu, ambi 7 ako, trompet ane ogagya halok, wene mbauk hwilago Ala en at ayelomani navi-navi yugeragagi ako, atma arisogon o!” yiluk, iris naruk hunggis.
Naruk hunggu lagirik, werekma, mbogot vaga andoma en ane ambi yuknugu higi ako en ambi inim an Yohanes yuknugu dugwit, “Mbuku mbalek ako heda elak. At malaikat isok venak wen vaga bagya, venak is ombok yanggadek laut vaga bagya, okbaluk, mendek agarik ako adema lagya dogomindik, mbuku mbalek inggimu mbigabaluk agarik andi, heda elak.”
Yuknugu lagama, malaikat ako adema lagya lagirik, “Mbuku maduk andi, wokniru o,” yugugu lagima, at malaikat ako en woknigas. Woknugu dugwit, “Hidigya dogomindik namin. Ningga heyagek, habis vaga nggin amburup hak ai weyak hayogon ovara, halotma andi, eda arit lagya hayogon,” yiluk, yuknugu higi. 10 Yuknugu lagama, mbuku malaikat inggimu agarik ako vagarogo ninggya neyagek, nabis vaga nggin amburup hak ai weyak higi ovara, nalotma andi, eda arit lagya higi.
11 Mbuku ako an Yohanes ninggya lagima, mbogot vaga ane yuknugu higi ako en ambi inim yuknugu dugwit, “Avakwa ininis unggul adik-adik inim, enagamut adik-adik inim, enane adik-adik inim, ap ininis ombok inim, yi avakwa ndi avakwa wisane, vivis oginivisogon wene andi, yugirigya dogwen o,” yiluk, yuknugu higi.