Isura ye na 10
mwalongo, niya yamoyo wangu na mwaniluba kwa Nnongo kwa ajiyabe, kwaajili ya wokovu wabe. Mana nabakya panga bai na bidii kwa Nnongo, ila sio kwa ajili yo tanga. Kwa kuwa matangite lii haki ya Nnongo, na bapala haki yabe bene, babile lii ati bahaki ya Nnongo. Kwakuwa Kirisitu ndo timwa kwa seliya kwa ajili ya haki ya kila mundu jwa aminiya. Musa aandike yaihsu haki ya isa buka ku seliya “mundu jwa panga haki yaseliya alowa tama kwa haki yee” Lakini haki ya bukana na imani ilongela nyoo “kana ulongele mumwoyo wako nyaijwa nguluka jenda kunani? (aye kumwuluya Kirisitu pae) Na kana ubaye nyai jwa uluka mulebwa?” (aye nga kupeleka Kirisitu kunani buka mu kiwo) lakini ilongela namani? likowe libii karibu na wenga, mukano na mumwoyo wako.”ale likowe lya imani, ngatu litangaza. Mana itei kwa mukane wako unyeketeya Yesu yopanga ni Nngwana, nakumwaminiya mu mwoyo wako panga Nnongo ati kufufua buka mukiwo, walowa okoka. 10 sababu kwa mwoyo mundu aminiya na pata haki na kano yeketya na pata okoka. 11 Kuba liandiko likoya, “Kila jwaaminiya hapatulioni” 12 Mana ntupu tafauti kati ya Myahudi wala Myunani mana Nngwana yoyo yonga Nngwana wa bote, nintajiri wa bote bankemao. 13 Kubaa kila mundu ywa nkema lina lya Amwenye ataokolewa. 14 kwa kitiwi benda weza kukema jwembe jwa bakotwike kumwaminiya? na kwakitiwi baweza amini kwa jwembe na banan-nyowa kwa nabalowa yowa buli bila kwa hubiri? 15 Na kwa kitiwi baweza hubiriwa, bila tumilwa kati mwaba andike jinsi gani mwanga ngolwike magulu gabalo ga batangaza likowe lya mema. 16 Ila boti bana yowa lii Injili. Kwasababu Isaya abaite Nngwana nyaijwa yowine ujumbe witu?” 17 kwa hiyo imani iicha bada yo yowa, na yowa kwa likowe lya Kirisitu. 18 Lakini nenda longela, je bana yowa kwa? Ena kwa hakika sana lelobe lyabe lipelike panja munema wete” 19 Zaid ya yoti, nenda longela “je Israel batangite kwa? na Musa andalongela nalowa kwa chokosa kwa yeya bwigu kwa bandu bababile taifa lyangetanganikwa. 20 Na Isaya ni jasiri sana enda longela napatikine na balo ba banipalike kwaa. 21 Lakini Israel koya “masoba goti na yopite maboko lango kwa babakotoka yogopa na kwa bandu agumu”