6
Okinpejpenkej chikomen tlapalewijkej
Itech nekatej tonaltin, komo okachi omomiekiliayaj in momachtijkej tlaneltokakej, katlej otlajtoayaj griego opéj kinmixnamikij katlej otlajtoayaj hebreo, okijtoayaj ke momostla nijkuak okinxejxeliliayaj tlan kikuaskej, in viudajtin griegajtin mach okinmakayaj ijkón ken katlej okinmakayaj viudajtin hebreas. Ijkuakón in majtlaktle iwan omen tlatitlaniltin okinmololojkej nochtin in momachtijkej tlaneltokakej iwan okinmilwijkej:
―Mach kuale kaj, tla tikkawaskej de titetlapowiskej de itlajtol in Dios, iwan yej pewas titetlamakaskej. Okachi kuale, xikinpejpenakan chikomen de tokniwan katlej kuale kintlakitaj, katlej kipiaj kuale intlalnamikilis iwan ma tentokan de Espíritu Santo, para yejwan ma kichiwakan yon tekitl. Tejwan tikseguiroskej timotiotzajtzilijtoskej iwan tiktematiltijtoskej itlajtol in toTajtzin Dios.
Nochtin okinakasnamikej tlan okijtojkej in tlatitlaniltin, okipejpenkej in Esteban, tentok de tlaneltokalistle iwan de Espíritu Santo, noijki okipejpenkej in Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas iwan Nicolás de Antioquía katlej mach judío pero okalakke itech intiotlamachtil in judiojtin. Satepan nochtin in chikomen okualinwikakej innawak in tlatitlaniltin, omotiotzajtzilijkej iwan inpan okintlalijkej inmawan.
Itlajtol in toTajtzin Dios opéj xoyawi (xitini) okachi, iwan ompa Jerusalén in momachtijkej tlaneltokakej okachi omomiekiliayaj. Noijki miekej tiopixkej judiojtin otlaneltokakej itech yon tlaneltokalistle de Cristo.
Okikitzkijkej in Esteban
Dios okitemitij in Esteban de tlaneltokalistle iwan de Espíritu Santo, iwan okinchiwaya milagrostin iwan señalestin intech in tlakaj. Pero omonextijkej sekimej de itech se tiopan de yen judiojtin katlej kinmilwiaj Esclavos Libertados, iwan sekimej de Cirene, de Alejandría, de Cilicia iwan de Asia, iwan yejwan opéj motlatlajtolkuepaj iwan Esteban. 10 Pero mach oweliaj okitlaniaj, porke yej otlanankiliaya ika ixtlamachilistle katlej okimakaya in Espíritu Santo. 11 Ijkuakón okinmichtakatlatlalwijkej sekimej tlakaj para ma kijtokan ke okikakej in Esteban otlajtoaya biero de Moisés iwan otlajtoaya biero de Dios.
12 Iwan por yonik sa tekitl oyomonkej in tlakaj iwan tlayekankej tetajtzitzintin iwan tlamachtijkej de itlanawatil in Moisés. Sa tekitl okualankej iwan okikitzkijkej in Esteban iwan okiwikakej itech junta. 13 Okintemojkej sekimej tlajtoltlatlalijkej, iwan yonmej okijtojkej:
―Yin tlakatl tlapojtinemi biero de yin weyi tiopan tlatiochiwaloj iwan tlajtoa biero de itlanawatil in Moisés. 14 Otikkakej okijtoj ke Jesús de Nazaret, kixixinis in weyi tiopan iwan kinpatlas in kostumbres katlej Moisés otechinkajtewilij.
15 Iwan nochtin katlej ompa oewatokaj itech junta, nijkuak okitlatakej in Esteban, okitakej ixko kej yeskia ixko se ángel.