2
Cristo yen techtlajtolia inawak Dios
Nokonetzitzinwan, namechijkuililia yin tlamantle para amo xitlajtlakokan. Pero tla akaj tlajtlakoa, xikmatikan nik tikpiaj se totepalewij katlej techpalewis inawak Dios para techtlapojpolwis. Totepalewij yen Jesucristo katlej kichiwa tlan kuale. Yej okitlaxtlaj in totlajtlakol nijkuak omikke itech krus para omoyolosewij in toTajtzin Dios de totlajtlakolwan. Iwan amo san de yen tejwan totlajtlakol okitlaxtlaj, sino noijki de nochtin in tlaltikpaktlakaj.
Tla tikchiwaj tlan techilwia in toTajtzin Dios, tonses tikmatij nik tikixmatij. Pero tla akaj kijta kixmati Dios iwan amo kichiwa tlan kilwia, tonses in yon san tekajkayaj iwan amo kipia ipan iyolo tlan melawak. Pero katlej kichiwa tlan Dios kijta, kijtosneki melawak nik kitlasojtla in Dios por nochi tlan kichiwa. Iwan ijkón nik tikmatij nik melawak tisetitokej inawak Dios. Akin kijta kajki setitok iwan Dios, moneki nemis ken Jesucristo onenke.
Se yankuik tlanawatile
Nokniwan, mach namechijkuililia se yankuik tlanawatile, sino san yen ya wejkawitl tlanawatile katlej ya ankikaktiwitzej iwan ya ankipiaj desde ijkuak ankineltokakej in Cristo. Pero yin tlan namechijkuililia mochiwa kej se yankuik tlanawatile, porke Cristo okijtoj iwan okichij yon tlanawatile iwan axan namejwan noijki ankichiwaj tlan kijta. Tikmatij nik in yin tlanawatile melawak porke nijkuak tikchiwaj yin yankuik tlanawatile, de timotlasojtlaskej se iwan oksé, in tlatleyualotl de tonemilis pojpolitiw iwan tlanextle de yankuik tonemilis itech Cristo techtlawilijtiw.
Tla akaj kijta nemi itech tlanextle, pero kikokolia ikni, kijtosneki ok nemi ijtik tlatleyualotl. 10 Akin kitlasojtla ikni, kijtosneki nemi itech tlanextle, iwan mach itlaj welis kitoktis ma wetzi ipan tlajtlakole. 11 Pero akin kikokolia ikni, kijtosneki nemi iwan kajki ijtik tlatleyualotl, iwan mach kimati kanin yawi, porke in tlatleyualotl yokixtzajtzakke.
12 Nokonetzitzinwan, namechtlajkuililia namejwan porke Dios yoamechtlapojpolwij de amotlajtlakol porke Cristo omikke por amejwan. 13 Tetajmej, namechtlajkuililia namejwan porke ya ankixmatkej in Cristo katlej yoyeka desde ijkuak opejke nochi tlan onkaj. Telpokamej, namechtlajkuililia namejwan porke ya ankitlankej in diablo.
Nokonetzitzinwan, namechtlajkuililia namejwan porke ya ankixmatkej in toPapan Dios. 14 Namechtlajkuililia namejwan, tetajmej, porke ya ankixmatkej katlej yoyeka desde ijkuak opejke nochi tlan onkaj. Namechtlajkuililia noijki namejwan telpokamej, porke anchijchikawakej iwan ya ankineltokakej itlajtol in Dios ipan namoyolo, iwan porke ya ankitlankej in diablo.
15 Amo xikchiwakan ken tlan kichiwaj in tlajtlakolejkej, nion amo xikixelewikan tlan onkaj ixko yin tlaltikpak. Tla akaj kichiwa ken tlan kichiwaj in tlajtlakolejkej iwan kixelewia tlan onkaj ixko yin tlaltikpak, kijtosneki mach kitlasojtla in toPapan Dios. 16 Porke ixko yin tlaltikpak in tlakaj kinekij kichiwaskej tlan kipaktia intlalnakayo, kinekij kimoaxkatiskej nochi tlan kitaj, iwan moweyinekij por nochi tlan kipiaj. Nochi yin tlamantle mach witz de toPapan Dios, sino de ixko yin tlaltikpak. 17 Pero nochi yin tlaltikpak san panos ika nochi tlan amo kuale tlan yejwan kineki kichiwaskej, pero akin kichiwa tlan Dios kineki yolitos iktlanke (ik tlami).
Katlej melawak iwan katlej mach melawak
18 Nokonetzitzinwan, ya tikatej itech sa iyakatlanka tonaltin. Namejwan ya ankikakej nik witz in tlakatl katlej kinekis kipojpolos tlan kichiwa in Cristo. Iwan yomonextijkej miekej katlej axan ya kinekij kipojpoloskej tlan kichiwa in Cristo. Por yonik tikmatij nik tikatej itech sa iyakatlanka tonaltin. 19 Yejwan omoxelojkej de tejwan, pero tikmatij nik mach melawak oyekaj de tejwan, porke tla yenij de tejwan, tonses mokawanij towan. Pero yejwan omoxelojkej de tejwan, para ma mota nik mach nochtin powij towan.
20 Pero Cristo katlej yolchipawak oamechmakak iEspíritu Santo, iwan por yonik aminochtin namejwan ankimatij nik itlajtol in Dios melawak. 21 Namechtlajkuililia kiné, mach por amo ankimatij nik itlajtol in Dios melawak, sino porke ankimatij. Iwan namejwan ankimatij nik itech itlajtol in Dios mach onkaj itlaj tlan amo melawak.
22 ¿Akin yon tekajkayaj? In tekajkayaj yen katlej kijta ke Jesús amo yen Cristo katlej Dios okipejpenke para techmakixtis. Yen yon katlej kineki kipojpolos tlan kichiwa in Cristo, porke mach kineltoka in toPapan Dios iwan mach kineltoka iKone. 23 Nochtin akinmej kijtaj ke Jesucristo mach yen iKone in Dios, tonses mach kipiaj ipan inyolo in Dios kej inPapan. Pero akinmej kijtaj ke Jesucristo yen iKone in Dios, tonses noijki kipiaj ipan inyolo in Dios kej inPapan.
24 Por yonik, ma mokawa ipan namoyolo itlajtol in Dios katlej ankikakej desde ijkuak ankineltokakej in Cristo. Iwan tla itlajtol in Dios mokawa ipan namoyolo, tonses namejwan anyeskej iwan iKone in toTajtzin Dios iwan noijki anyeskej iwan toPapan Dios. 25 Iwan Jesucristo yokijtoj nik techmakas in yankuik nemilistle katlej mach keman tlamis.
26 Namechijkuililia nochi in yin para xikmatikan nik in sekimej kinekij amechkajkayawaskej. 27 Pero namejwan ankipiaj in Espíritu Santo katlej Jesucristo oamechmakak. Iwan ijkón mach ok moneki ok akaj ma amechmachti, porke iEspíritu toTajtzin Dios amechmachtia nochi tlamantle. Iwan nochi tlan amechmachtia melawak, porke Yej mach tlakajkayawa. Ijkón kiné, xiekan inawak Cristo ijkón ken namechmachtia in Espíritu Santo.
28 Axan kiné, nokonetzitzinwan, nochipa xisetitokan iwan Cristo, para ijkón tikpiaskej konfiansa nijkuak Yej witz, iwan mach tipinawaskej iyakapan nijkuak Yej onkisaki. 29 Namejwan ya ankimatij nik in Jesucristo Yej kichiwa tlan kuale, iwan nochtin in tlakaj katlej kichiwaj tlan kuale, yejwan tekonewan de Dios.