14
Ma se kinpalewi in tokniwan katlej mach chijchikawakej itech intlaneltokalis
Xikinyeknotzakan in tokniwan katlej mach ya kuale kimomakaj kuenta in tlamachtile katlej tikneltokaj. Pero amo inwan ximotlatlajtolkuepakan ika tlan yejwan mach kimomakaj kuenta. Por ejemplo, katej sekimej tlaneltokakej katlej kineltokaj welis kikuaskej de nochi tlamantle tlakuale, pero katej sekimej tlaneltokakej katlej mach ya kuale tlaneltokaj, katlej kiyejyekoaj moijtlakoskej inawak Dios tla kikuaskej nakatl. In tlaneltokakej katlej kikuaj de nochi tlamantle tlakuale, amo ma kiyejyekokan nik okachi kualtin ke katlej mach kikuaj nakatl. Iwan tlaneltokakej katlej mach kikuaj nakatl amo ma kinpojpoakan katlej kikuaj nakatl, porke Dios parejo yoamechresibiroj kej anmikonewan. ¿Akin tej para xikijto kox kuale o noso amo kuale tlan kichiwa itekipanoj de oksé tlakatl? San yen iteko welis kijtos kox kuale o noso amo kuale tlan kichiwa. Iwan toTeko kipia poder para kipalewis ma kichiwa tlan kuale para ma moyekketza.
Katej sekimej tlaneltokakej katlej kiyejyekoaj nik onkaj se tonale katlej okachi weyi tonale ke oksekimej tonaltin. Pero katej oksekimej tlaneltokakej katlej kijtaj nik nochtin tonaltin san se parejo. Kada se moneki kuale ma kimati ipan iyolo de tlan kiyejyekoa. In tlaneltokakej katlej kitlakitaj se tonale okachi ke oksekimej tonaltin, kitlakitaj yon tonale porke kinekij kipaktiskej in toSeñor. In tlaneltokakej katlej kikuaj de nochi tlamantle tlakuale, kikuaj de nochi porke kinekij kipaktiskej in toSeñor porke kitlasojkamachiliaj in toTajtzin Dios por nochi tlan kikuaj. Iwan tlaneltokakej katlej mach kikuaj de nochi tlamantle tlakuale, mach kikuaj porke kinekij kipaktiskej in toSeñor iwan yejwan noijki kitlasojkamachiliaj in toTajtzin Dios por tlan kikuaj.
Porke mach akaj katlej kineltoka Dios weli monawatia iselti. Mach akaj tlakatl weli yolitok san por yej kineki yolitos para mopaktis, iwan nion mach akaj tlakatl miki san por yej kineki mikis. Pero tla tiyolitokej ixko yin tlaltikpak, tiyolitokej para tiktekipanoskej in toSeñor, iwan nijkuak timikiskej, timikiskej para yen toSeñor. Tla tiyolitoskej o noso tla timikiskej, tejwan tiiaxkawan toTajtzin Dios. Por yonik in Cristo omikke iwan omoyolkuik oksemi para yetos yen toSeñor maski timikiskej o noso tiyolitoskej.
10 Tonses, ¿tlanik tikpojpoa in mokni? O noso, ¿tlanik tikyejyekoa nik in tej okachi tikuale ke yej? Tinochtin tikpiaj de timoteixpantiskej inawak Cristo iwan Yej kijtos kox titlajtlakolejkej o noso amo. 11 Porke in tiotlajkuilole kijta:
Nej niyolitok, kijta in toSeñor, iwan nochtin tlakaj motlankuaketzaskej noyakapan,
iwan nochtin kijtoskej teixpan nik melawak Nej niDios.
12 Tonses, kada se de tejwan tikpiaj de tiktemakaskej kuenta inawak Dios de tlan tikchiwaj.
Amo xiktokti in mokni ma wetzi ipan tlajtlakole
13 Por yonik, mach ma tikinmitakan in tokniwan kox kuale tlan kichiwaj o noso amo. Sino, xikpiakan kuidado de amo ankichiwaskej itlaj tlamantle tlan ika welis wetzis ipan tlajtlakole se amokni, iwan ijkón ankijtlakoliskej itlaneltokalis. 14 Nej komo nitlaneltokak inawak toSeñor Jesús, kuale nikmati nik mach itlaj tlakuale welis techijtlakos inawak Dios. Pero tla akaj kiyejyekoa nik tlajtlakos tla kikuas itlaj tlakuale, tonses para yej tlajtlakole in tla kikuas. 15 Iwan tla se mokni mitzita tikkua itlaj tlakuale katlej para yej tlajtlakole se kikuas, tonses kijtosneki mach tiktlasojtla in mokni por yen tlan tikchiwa. Amo xikchiwa ma mopolo se mokni katlej Cristo omikke por yej, san por yen tlakuale katlej tikkua. 16 Tla ijkón tikchiwas, oksekimej welis kijtoskej nik mach kuale tlan tikchiwa maski ma yeto kuale tlan tikchiwa. 17 Porke kan Dios tlanawatia mach importariwi tlan tikuaj o noso tlan tikonij. Pero tla tejwan tichipawkanemij, tla tikpiaj yolosewilistle, iwan tla tikpiaj pakilistle katlej techmaka in Espíritu Santo, yon melawak okachi importariwi. 18 Akin ijkón kitekipanoa in Cristo, kipaktia in Dios iwan welis kitlakitaskej nochtin tlakaj.
19 Por yonik, ma tikchiwakan tlan welis techmakas yolosewilistle, iwan ma timopalewikan se iwan oksé para okachi ma timochikawakan itech totlaneltokalis. 20 Amo xikijtlakokan in tekitl de toTajtzin Dios por itlaj tlakuale tlan ankikuaj. Melawak nik nochi tlakuale welis se kikuas, pero mach kuale tla se kikuas itlaj tlakuale katlej ika welis wetzis ipan tlajtlakole se tokni. 21 Okachi kuale mach ma se kikua nakatl iwan nion mach ma se koni vino, iwan nion itlaj oksé tlamantle, katlej ika welis wetzis ipan tlajtlakole se tokni. 22 San tej xikmato tlan tikneltoka inawak Dios. Ma paki akin kineltoka nik kuale tlan kichiwa iwan mach kineltoka nik tlajtlakole. 23 Pero akin kikua itlaj tlakuale iwan kimolwijtok ipan iyolo kox kuale o noso amo kuale tlan kikua, tonses kichiwa tlajtlakole. Porke mach kikua ika itlaneltokalis de ke kichiwa tlan kuale. Iwan nochi tlamantle tla amo se kichiwas ika tlaneltokalistle, yon tlajtlakole.