2
Dios kinmixkomakas (kintzonmanas) in tlaltikpaktlakaj ken moneki
Ijkón kiné, tej mach welis titlapojpolwilos tla tikijta nik in yonmej tlakaj tlajtlakolejkej porke biero kichiwaj. Dios mach mitzitas akin tej katlej ijkón tikijta. Nijkuak tej tikijta ke akaj oksé tlakatl kipia tlajtlakole, tej monewian timotlajtlakolmaka, porke tej noijki tikchiwa ken yej. Tikmatij nik san yen Dios welis kijtos ke katlej kichiwaj yon tlamantle biero kipiaj tlajtlakole. Iwan noijki tikmatij nik in Dios kichiwas ken moneki nijkuak kintlajyowiltis. Pero tla tej tikijta kej katlej kichiwaj yon tlamantle biero kipiaj tlajtlakole, iwan tej no ijkón tikchiwa, ¿kox tikyejyekoa nik in Dios amo mitztlajyowiltis? Tej mach tikneki tikmomakas kuenta nik in Dios mach san niman mitztlajyowiltia nijkuak titlajtlakoa porke mitztlasojtla. Yej mitzxikoa ika itlasojtlalis katlej mach keman tlami iwan kineki mitzpalewis para ximoyolkuepa. Pero tej, komo wel tiyoltlakuawak iwan mach tikneki timoyolkuepas inawak Dios, tej monewian tikmotetemilia ikualanilis in Dios. Yon ikualanilis mopan witz itech nekáj tonale nijkuak in Dios kiteititis ikualanilis, iwan kinmixkomakas (kintzonmanas) nochtin in tlakaj ken moneki. Ijkuakón Dios kitlaxtlawis kada se tlakatl según tlan okichij. Dios kinmakas yankuik nemilistle katlej mach keman tlamis, akinmej amo mosotlawaskej de kichijtoskej tlan kuale iwan kitemojtoskej kenik welis kajsiskej inmawisotlanex itech ilwikak, iwan noijki kenik welis kipiaskej tetlakitalistle inawak Dios, iwan kenik welis kipiaskej yankuik nemilistle katlej mach keman tlamis. Pero Dios kintlajyowiltis ika ikualanilis akinmej moweyinekij iwan mach kichiwaj itlamachtil in Dios katlej melawak, sino yej kichiwaj tlan amo kuale. Kipiaskej tlajyowilistle iwan tekokojkayotl nochtin akinmej kichiwaj tlan amo kuale. Achtoj ijkón panoskej in judiojtin iwan noijki ijkón panoskej katlej mach judiojtin. 10 Pero nochtin akinmej kichiwaj tlan kuale, kipiaskej inmawisotlanex, kipiaskej tetlakitalistle iwan kipiaskej yolosewilistle. Achtoj kipiaskej in judiojtin iwan noijki kipiaskej katlej mach judiojtin.
11 Porke Dios mach kintlasojtla san sekimej iwan oksekimej amo. 12 Por yonik, nochtin in tlakaj katlej tlajtlakoaj iwan amo kixmatij in tlanawatile de Moisés, in Dios kintlajtlakoltis, maski amo ma kixmatikan yon tlanawatile. Iwan nochtin katlej tlajtlakoaj maski kixmatij in tlanawatile de Moisés, in Dios noijki kinmixkomakas (kintzonmanas) ijkón ken kijta yon tlanawatile. 13 Porke Dios mach kinmita in tlakaj nik ya chipawakej de nochi intlajtlakol san kimatij itlanawatil, sino tla melawak kichiwaj nochi tlan kijta itlanawatil. 14 Pero katlej mach judiojtin katlej mach kipiaj itlanawatil in Moisés, ipan inyolo kimatij tlan kuale iwan tlan amo kuale, kej yeskia onkaj se tlanawatile ipan inyolo katlej kinnawatia tlanon moneki kichiwaskej. 15 Por yen tlan kichiwaj, kiteititiaj nik kipiaj yon tlanawatile ipan inyolo katlej kinmilwia tlan kuale iwan tlan amo kuale. Porke itech intlalnamikilis kimatij nijkuak kichiwaj itlaj tlan kuale o noso tlan amo kuale. 16 Ijkón tlapanos itech nekáj tonale nijkuak in Dios kijtos akinmej tlajtlakolejkej, porke Yej kuale kimati tlan kipiaj ipan inyolo de nochtin in tlakaj. In kuale tlajtole katlej temakixtia katlej nej niktematiltia, kijta nik in Dios kitlalis in Jesucristo para ma kinmixkomaka nochtin in tlakaj.
In judiojtin iwan itlanawatil in Moisés
17 Tla tej tijudío iwan timokitzkia itech itlanawatil in Moisés, iwan timoweyineki porke tikijta kuale tikaj inawak Dios. 18 Iwan kuale tikmati tlan Dios kineki xikchiwa, porke timomachtia itlanawatil in Moisés iwan tikmati katlij yen okachi kuale katlej moneki tikchiwas. 19 Timomachilia nik tiwelis tikinyekanas katlej mach kixmatij Dios katlej nemij kej yeskia mach tlachiaj. Noijki timomachilia nik tiwelis tikintlawilis katlej nemij ijtik tlatleyualotl. 20 Tikyejyekoa nik tiwelis tikinmachtis katlej mach itlaj kimatij, iwan nik welis tikinmachtis noijki katlej katej kej konemej inawak Dios. Tikyejyekoa nik melajka tikmati iwan noijki tikmati tlan melawak porke tikixmati itlanawatil in Moisés. 21 Ijkón kiné, tla tej tikinmachtia oksekimej tlanon moneki kichiwaskej tlan kijta itlajtol in Dios, tonses ¿tlanik in tej amo tikchiwa tlan tikinmachtia? Tla tej titetlapowia amo se ma tlachteki, tonses, ¿tlanik in tej titlachteki? 22 Tla tej tikijta amo se ma momekati, ¿tlanik in tej timomekatia? Tla tej tikinkokolia in santojtin, ¿tlanik kiné tikalaki tiopan iwan tikintlachtekia? 23 Tej timoweyineki porke tikixmati itlanawatil in Moisés, pero tikixpanawia in Dios porke mach tikchiwa tlan kijta yon tlanawatile. 24 Por yonik kijta in tiotlajkuilole: “Katlej mach judiojtin tlapoaj biero de Dios por yen namejwan anjudiojtin namotlajtlakol.”
25 Melawak, se tlakatl katlej mosirkunsidaroa iwan kichiwa tlan kijta itlanawatil in Moisés, tonses yon sirkunsisión kipalewia. Pero tla amo kichiwa tlan kijta itlanawatil in Moisés, tonses yon kej yeskia mach yeni sirkunsidado. 26 Pero akin amo kajki sirkunsidado iwan kichiwa tlan kijta yon tlanawatile, in toTajtzin Dios kita kej yeskia sirkunsidado. 27 Akin amo kajki sirkunsidado itech itlalnakayo, pero kichiwa tlan kijta yon tlanawatile, kintlajtlakoltis nekatej katlej mach kichiwaj tlan kijta yon tlanawatile maski kimatij iwan maski katej sirkunsidadojtin. 28 Se tlakatl mach melawak judío san por tlakati itech se familia de judiojtin, iwan mach melawak kajki sirkunsidado san por monakayoteki itech itlalnakayo. 29 Katlej melawak judío yen katlej melawak kineki kitlakitas in Dios ika nochi iyolo. Iwan katlej melawak sirkunsisión yen nijkuak in Dios kisirkunsidaroa se tlakatl ipan iyolo, porke ika nochi iyolo pewa kitemoa in Dios iwan mach por yen tlanawatile kitoktia pewa ma kitemo. Tonses, tla se tlakatl ijkón yetos, in Dios kitas nik yolkuale, maski in tlakaj amo ijkón ma kitakan.