4
Dios okitak in Abraham ya chipawak de nochi itlajtlakol por otlaneltokak
¿Tlan welis tikijtoskej kiné de yen Abraham katlej ya wejkawitl toweyitaj? ¿Tlan okichij para owelik ochipawik de nochi itlajtlakol inawak Dios? Tla Dios kitani in Abraham kej chipawak de nochi itlajtlakol san por okichij itlaj tlamantle kuale, tonses Abraham kipiani tlan ika moweyinekini, pero amo inawak Dios. Porke in tiotlajkuilole kijta: “Abraham okineltokak tlan Dios okilwij, iwan por yonik in Dios okitak kej se tlakatl chipawak kej yeskia mach keman otlajtlakoj.” Nijkuak se tlakatl tekipanoa, itlaxtlawil katlej kimakaj mach kijtosneki kitliokoliaj, sino kijtosneki yon itlaxtlawil yokimotlanilij. Pero tla se tlakatl mach kichiwa itlaj tlamantle kuale para welis ika momakixtis, pero kineltoka in toTajtzin Dios katlej kintlapojpolwia in tlajtlakolejkej, tonses in Dios kita kej chipawak de nochi itlajtlakol porke kineltoka. In rey David noijki okijtoj nik ma paki in tlakatl katlej kineltoka tlan Dios kilwia, porke in Dios kita ya chipawak de nochi itlajtlakol maski amo okichij itlaj tlan kuale. In David okijtoj:
Ma pakikan in tlakaj katlej Dios kintlapojpolwia de nochi intlajtlakol iwan mach ok kinmita kej yeskia ok tlajtlakolejkej.
Ma pakikan in tlakaj nijkuak in Dios mach ok keman kelnamikis de intlajtlakol.
¿Yon pakilistle welis kipiaskej san yen judiojtin katlej katej sirkunsidadojtin? ¡Amo! Yon pakilistle noijki welis kipiaskej katlej mach judiojtin katlej mach katej sirkunsidadojtin. Porke yonamechilwij tlan kijta in tiotlajkuilole: “Abraham okineltokak tlan Dios okilwij, iwan por yonik in Dios okitak kej se tlakatl chipawak kej yeskia mach keman otlajtlakoj.” 10 ¿Keman ijkón okitak in Dios in Abraham? ¿Nijkuak yomosirkunsidaroj o noso ijkuak ayamo omosirkunsidaroaya? Amo, Dios ijkón okitak in Abraham nijkuak ayamo omosirkunsidaroaya. 11 Iwan satepan Dios okilwij in Abraham ma mosirkunsidaro itech itlakayo para ma mota nik in Dios ya kita kej chipawak de nochi itlajtlakol porke okineltokak nik mochiwas tlan Dios okilwij. Iwan por yonik Abraham omochij kej tetaj de nochtin tlakaj katlej kineltokaj tlan Dios kinmilwia, maski amo ma yekan sirkunsidadojtin, porke Dios ya kinmita yejwan noijki ya chipawakej de nochi intlajtlakol. 12 Abraham yej noijki kajki kej tetaj de nekatej katlej katej sirkunsidadojtin itech intlakayo. Kijtosneki amo san por katej sirkunsidadojtin itech intlakayo, sino porke noijki kipiaj intlaneltokalis ijkón ken Abraham okipixke nijkuak ayamo omosirkunsidaroaya itech itlakayo.
Dios okimakak in Abraham tlan okilwij porke okineltokak
13 Dios okilwij in Abraham iwan iwejkaixwiwan nik kinmaxkatis nochi in tlaltikpak, pero Dios ijkón okilwij in Abraham amo por okichij tlan kijta itlanawatil in Moisés, sino porke okineltokak tlan Dios okilwij iwan por yonik in Dios okitak kej yochipawik de itlajtlakol. 14 Pero yejwan mach okimoaxkatijkej in tlaltikpak por okichijkej tlan kijta itlanawatil in Moisés. Porke tla ijkón yeni, tonses san tekitl tikneltokaj tlan Dios kijta, iwan tlan Dios okilwij in Abraham yeskia mach itlaj ipatij. 15 Porke akinmej kipiaj yon tlanawatile de Moisés iwan amo kichiwaj tlan kijta, in Dios kintlajyowiltia ika ikualanilis. Pero tla amo onkaj itlaj tlanawatile para se kichiwas, tonses mach akaj welis kitlajtlakoltiskej porke mach onkaj itlaj tlanawatile.
16 Dios otechilwij tlanon tikresibiroskej tla titlaneltokaskej inawak iwan san techtliokolis. Dios okinekia ke nochtin iwejkaixwiwan in Abraham ma kiresibirokan tlan Yej yokinkakitij. Dios amo okinekia ma kiresibirokan san yejwan katlej okichiwayaj in tlanawatile de Moisés. Porke nochtin in tlakaj judiojtin o noso amo judiojtin, nochtin katlej kineltokaj nik melawak tlamochiwas tlan Dios kijta ijkón ken Abraham okineltokak, tonses nochtin yonmej katej kej yeskia iwejkaixwiwan Abraham. 17 Ken kijta in tiotlajkuilole: “Onimitztalij titetaj de miekej tlaltikpaktlakaj.” Abraham okineltokak tlan Dios okilwij. Iwan inawak Dios, Abraham kajki kej tetaj de nochtin katlej tlaneltokaj ken yej otlaneltokak. Abraham otlaneltokak inawak Dios katlej weli kinyolitia in mikkamej, iwan kichiwa ma yeto tlan ayamo onkaj.
18 Por yonik, nijkuak in Dios okilwij in Abraham: “Sa tekitl miekej tikinpias mowejkaixwiwan”, ijkuakón Abraham okineltokak, maski mach ok okichiaya kipiani ikone. Iwan ijkón Abraham omochij kej tetaj de miekej tlaltikpaktlakaj. 19 Abraham mach okipoloj itlaneltokalis, maski okipiaya kej se siento xiwitl. Yej iwan isiwa Sara okimomakayaj kuenta nik mach ok yenij wejkawitl, iwan yoyekaj sa tekitl ya tetajtzitzintin iwan mach ok okichiayaj kipiaskej inkone, porke in Sara mach semi owelia okipiaya ikone. 20 Abraham mach okimolwij kox melawak o noso amo de tlan Dios okilwij kimakas, sino yej okachi omochikaj itech itlaneltokalis iwan okiweyikixtij in toTajtzin Dios. 21 Abraham kuale okimatia nik in Dios kipia poder para welis kichiwas tlan kijta. 22 Por yonik in Dios okitak in Abraham kej yochipawik de itlajtlakol porke okineltokak.
23 Nijkuak in tiotlajkuilole kijta nik in Dios okitak in Abraham kej yochipawik de itlajtlakol por okineltokak, mach tlapoa san de yen Abraham, 24 sino noijki tlapoa de yen tejwan. Porke tejwan noijki in Dios techita kej tichipawakej de totlajtlakol nijkuak tikneltokaj tlan techilwia in toTajtzin Dios katlej okiyolitij in toSeñor Jesús nijkuak omikke. 25 Dios okitemakak in toSeñor Jesús para ma miki por totlajtlakol. Iwan satepan omoyolkuik, para ijkón Dios ya weli techita kej tichipawakej de totlajtlakol nijkuak titlaneltokaj inawak.