14
Pablo kinnonotsa akimeh tlajtoah ika oksikimeh tlájtolteh
Ijkó kiné, nomejwah okachi ximotlasojtlakah, iwa xiktlajtlanilikah n Espíritu manomechpalewi para kuali nonkiteajsikamatiltiskeh itlajtol Dios. Porke akin tlajtoa ika ok se tlájtoli, motlapowia iwan Dios iwa amo iwan tokniwah, porke amaka kajsikamati tlan kijtoa. Non tokni tlajtoa ika n Espíritu, pero amaka kajsikamati. Pero akin kitematiltia tlan Dios kineki makimatikah, okachi kinmiskaltilia intlaneltokalis, kinyolchikawa iwa kinyolsewia. Akin tlajtoa ika ok se tlájtoli, san ye mochikawa itlaneltokalis. Pero akin kiteajsikamatiltia tlan Dios okili makinnextili n tlaneltokakeh, okachi kinmiskaltiliah intlaneltokalis iwa kinchikawa.
Ne niknekiskia nochteh nomejwah xitlajtokah ika oksikimeh tlájtolteh. Pero okachi niknekiskia xikteajsikamatiltikah tlan Dios kineki xikmatikah. Porke okachi ipati matikteajsikamatiltikah tlan Dios kineki matikmatikah iwa amo san matitlajtokah ika oksikimeh tlájtolteh. Pero tla nonweletih nonkinmajsikamatiltiah nonteh tlájtolteh, kuali ka, para mamoskalti intlaneltokalis n tokniwah tlaneltokakeh. Yika nokniwah, mach itla ipati tla nias iwa pewas nomechtlapowis ika oksikimeh tlájtolteh, ejé nomechpalewiskia tla nomechnextiliskia itla yankuik noso itla tlan Dios kineki xikmatikah.
Xikkakikah: tla se arpa iwa se akatlapítsali kipiaskiah san se tlatsotsonálistli, amo tikmatiskiah katlie kitsotsontokeh. Ijkuak motekilmakatiweh, tla n tlapítsali amo moyekkaki, n soldados amo motlatlaliah. Noijkó nomejwah: tla itech nomotlajtol amo nonkijtoah tlájtoli tlan weletis moajsikamatis, ¿kenijki aka weletis kajsikamatis tlan nonkijtoah? Tla ijkó nontlajtoah, tlan nonkijtoah san kiwika n ejekatl iwa amo tepalewia. 10 Itech nin tlaltíkpaktli nochteh n tlaltikpaktlakah kipiah intlajtol, iwa nochi tlájtoli moajsikamatih kan ijkó tlajtoah. 11 Pero tla ne amo nikajsikamatis itlajtol ijkuak aka nechtlapowia, ne nikitas kemi se non amo chanti itech noaltepeu, iwa ye noijkó nechitas. 12 Yika, tla nomejwah satlawel nonmochijchikawah nonkichiwaskeh nochi tekitl, okachi kuali xikpankixtikah n tekitl non ika weletis nonkimpalewiskeh nomokniwah tlaneltokakeh.
13 Yika, ijkuak aka tlajtoa ika ok se tlájtoli, makitlajtlanili Dios maweleti makinmajsikamatilti tlan kijtosneki non tlájtoli. 14 Porke tla nimotiotsajtsilia ika se tlájtoli non amaka kixmati, nimotiotsajtsilia itech noespíritu, pero itech notlalnamikilis amitla mokawa. 15 ¿Tlanón nikchiwas kiné? Nimotiotsajtsilis ika noespíritu pero noiwa ika notlalnamikilis. Nitlakuikas ika noespíritu, pero noiwa ika notlalnamikilis. 16 Porke tla tikweyilia Dios san ika moespíritu, mokni akin mitskaktok amo weletis moseitilis itech motiotsajtsilis, porke amo kajsikamati tlanón tikijtoa. 17 Yika, maya kualtsi timotiotsajtsilia ijkuak timotlasojkamati inawak Dios, mokni akin mitskaktok mach itla kipalewia para okachi matlaneltoka. 18 Nimotlasojkamati inawak Dios porke niweleti nitlajtoa ika oksikimeh tlájtolteh, okachi ke nomejwah. 19 Pero ijkuak nimoseitilia iwa n tokniwah non kineltokah Cristo Jesús, okachi nikwelita nikijtos san kanaj mákuili tlájtoli non kuali makajsikamatikah, iwa amo májtlaktli mil tlájtolteh non amo weletis kajsikamatiskeh.
20 Nokniwah, amo xitlayejyekolikah kemi pípilteh. Xiyetokah kemi pípilteh ijkuak kichiwah tlan amokuali, pero xitlalnamiktokah kemi tlakah yekmilajkameh. 21 Itech tiotlajkuíloli kijtoa: “Nikintitlanis tlakah non tlajtoah ika oksikimeh tlájtolteh para makinnonotsakah ninteh tlakah. Maya ijkó nikchiwas, ninteh tlakah amo nechkakiskeh kijtoa n Toteko.” Is. 28:11 22 Ijkó kiné, ijkuak Dios kichiwa aka matlajto ika ok se tlájtoli, kintlajtlachialtia non ayamó kineltokah Cristo iwa amo non yokineltokakeh. Pero akin weleti kinmajsikamatiltia itlajtol Dios, kimpalewia n tokniwah non kineltokah Cristo iwa amó non ayamó kineltokah. 23 Yika, ijkuak nonmoololoah nomejwah non yononkineltokakeh Cristo iwa non nochteh pewa non motiotsajtsiliah ika oksikimeh tlájtolteh, iwa onkalakih sikimeh non ayamó kineltokah Dios, ¿amo kimoliskeh yononkuatlapolojkeh? 24 Pero tla non nochteh nonkiteajsikamatiltijtokeh tlan Dios kineki xikmatikah, iwa kalaki se non ayamó kineltoka Dios, ye motlajtlakoltis iwa moyolpatlas ijkuak kikakis nochi tlan nomejwah nonkijtoah. 25 Ijkó nochi tlan kitlaatijtok itech iyolo monextis, ijkuakó ye motlankuaketsas iwa kiweyilis Dios, iwa kijtos Dios milák kajki nomowah.
Nochi mamochiwa kemi moneki
26 Ijkó kiné nokniwah, ye ni tlan moneki nonkichiwaskeh ijkuak nonmoololoskeh: sikimeh makintlakuikakah salmos, oksikimeh matlamachtikah, oksikimeh makitematiltikah tlan achto Dios okitlaatijtoka iwa axa okinnextili, oksikimeh matlajtokah ika oksikimeh tlájtolteh, iwa oksikimeh makinteajsikamatiltikah nonteh oksikimeh tlájtolteh. Nochi ni mamochiwa para makimpalewi n tokniwah makineltokakah Cristo Jesús. 27 Iwa tla onkateh non tlajtoah ika oksikimeh tlájtolteh, matlajtokah san kanaj ome noso eyi, iwa se por se. Pero aka makiteajsikamatilti tlan kijtojtokeh. 28 Pero tla amaka weleti kinteajsikamatiltia nonteh tlájtolteh, okachi kuali amaka matlajto ika nonteh oksikimeh tlájtolteh, yej san mamotlapowikah iwan Dios itech inyolo. 29 Ijkó noiwa, tla onkateh akimeh weletih kiteajsikamatiltiah tlan Dios kinmatiltia, san kanaj ome noso eyi matlajtokah, iwa n oksikimeh kuali makitakah kox milák tlan okijtojkeh. 30 Pero tla Dios kimaka ok se tlájtoli se tokni non ompa ewatok, non tlajtojtok ayakmó matlajto. 31 Ijkó, nochteh nomejwah akimeh nonkiseliah itlajtol Dios, moneki se por se matlajtokah. Iwa ijkó nochteh makajsikah iwa mamoyolchikajtiwiah. 32 Ijkuak se espíritu kinextilia itla tlájtoli aka tiotlajto, ye kinawatia non espíritu iwa n tiotlajto weletis tlajtos noso amó. 33 Porke Dios mach kiwilita san nochteh matlajtokah porke mach tikmatiskeh tlan kijtoah, Ye kiwilita nochi kuali matikyekchiwakah.
Ijkó kemi kichiwah kan moololoah n oksikimeh tokniwah non kineltokah Cristo Jesús, 34 n siwameh amo matlajtokah kan nonmoololoah, yejwah san matlakaktokah, iwa matetlakitakah, kemi kijtoa itlanawatilis Dios. 35 Tla n siwameh kinekih itla kimatiskeh, makintlajtlanikah inmokich itech kali, porke amokuali se siwatl amo matetlakita kan nonmoololoah.
36 Xikilnamikikah, itlajtol Dios amo achto owala nomonawak, nion mach san nomejwah akimeh ononkiselijkeh. 37 Tla aka kimolia milák kineltoka Dios, noso kimolia Iespíritu Dios kiyakana, makitlakita tlan nomechtlajkuililijtok. 38 Pero tla amo kitlakita tlan ne nomechtlajkuililia, noiwa amo xiktlakitakah itemachtilis.
39 Nokniwah, xiktlawelnekikah nonkiteixmatiltiskeh itlajtol Dios, iwa amo xikintlakawaltikah akimeh tlajtoah ika oksikimeh tlájtolteh. 40 Pero nochi xikyekchiwakah ika kuali iwa kemi moneki.