12
Yankuik nemilistli
Ijkó pues noknivah, nimechtlatlavtia ika iiknomatilis in toYejwatzi, xiktemaktikah inmokuerpo inavak kemi se tlamanali tlen yolitok iva chipavak ijkó kemi Yejwatzi kipaktia. Ijkó nik moneki se kimavistilis. Ayakmo xinemikah kemi tlen oksekimeh tlaltikpaktlakah. Okachi kuali xikkavilikah in toYejwatzi ma kipatla inmotlayejyekol iva ijkó ma imechyankuili. Ijkó velis inkajsikamatiskeh tlen kimonekiltia toYejwatzi, kijtosneki, tlen kuali, tlen kipaktia iva tlen yektik.
Ika iiknomachilis toYejwatzi onechtlali ma nieto nitiotlatitlanili, iva por eso nimechtlajtlanilia nion se de imejvah amo ma momachili okachi kuali ke oksekimeh. Okachi kuali, kada se ma moyejyeko kenomi nik ka, ma kichiva ijkó kemi kipia in tlaneltokalistli tlen toYejwatzi okimakak. Tokuerpo kipia miek partes, iva kada se parte kichiva tlatlamantli tekitl. Ijkó tejvah noijki, maski tikateh timiekeh titlaneltokakeh, timochijtokeh sa se kuerpo inavak Cristo, iva kada se de tejvah tisetitokeh invan nochtin tlen oksekimeh.
ToYejwatzi otechmakak tlatlamantli velitilistli, ijkó kemi Ye okimonekilti okimakak kada se. Por eso, tlen okimakakeh velitilistli para ma tiotenejmachti, ma kinejneki in tlaneltokalistli ijkó kemin tlen kipia. Tlen okiseli velitilistli para tlapalevis, ma tlapalevi. Tlen okiseli velitilistli para tlamachtis, ma tlamachti. Tlen okiseli velitilistli para teyolchikavas, ma teyolchikava. Tlen okiseli velitilistli para kitetliokolis itla, ma kitetliokoli ika pakilistli. Tlen okiseli velitilistli para tlayakantos, ma motemakti itech yejón tekitl asta kan veli. Tlen okiseli velitilistli para kinpalevis tlen amitla kipiah, ma kinpalevi ika pakilistli.
Kenik moneki yeskeh in tlaneltokakeh
Ximotlasojtlakah se ivan oksé pero ma yeto yi neli. Xikkualankaitakah tlen amo kuali, iva xiktokilikah tlen kuali. 10 Ximotlasojtlakah se ivan oksé kemi inmiknimeh. Xikintlakitakah imoknivah okachi ke tlen inkinekih para imejvah.
11 Ximochikavakah xitekipanokah, iva amo xitlatzivikah. Xiktekipanokah in toYejwatzi ika yolchikavalistli.
12 Xipaktokah por yen nechialistli tlen inkipiah. Xitlaxikokah ijkuak intlajyoviah. Amo keman xikavakah de inmodiostzajtziliskeh.
13 Xikinpalevikah tlen iaxkavah in toYejwatzi tlen amitla kipiah. Xikmatikah xitekalotikah.
14 Xiktlajtlanilikah toYejwatzi ma kintiochiva tlen imechtoktiah tlen amo kuali. Amo xiknekikah ma kinpano tlen amo kuali, sino yej xiktlajtlanilikah toYejwatzi ma kintiochiva.
15 Xipakikah invan tlen pakih, iva xichokakah invan tlen chokah.
16 Xiekah ika kuali se ivan oksé. Amo ximoweinekikah, sino ximochivakah iwal kemi nekateh tlen amo ipanitalistih. Amo ximomachilikah ke imejvah sa tekitl inkimatih.
17 Amo ximomakopakah tla íkka itla imechtoktia. Okachi kuali, xiktemokah de xikchivakah tlen kuali para invan nochtin. 18 Xikchivakah asta kan invelih de xiekah ika kuali invan nochtin. 19 Notlasojkaiknivah, tla itla amo kuali imechtoktiah amo ximomakopakah, sino xikavilikah yen toYejwatzi ma kintlajyovilti. Porke in Tiotlajkuiloli kijtova: “Ne nimomakuapas, Ne nikinmakas intlaxtlavil tlen intech povi, kijtova in toTeko.” 20 In Tiotlajkuiloli noijki kijtova: “Tla tikitta tiojsivi tlen mitzkualankaita, te xiktlamaka. Tla amiki, xikmaka atl. Ijkó xikchiva para ma ixtlatla de pinavalistli.” 21 Amo xikmokavilikah ma imechtlanili tlen amo kuali, sino xiktlanilikah tlen amo kuali ika tlen kuali.