13
Doa kx traelwapx-ngrpwzleu nivz mz leplz, mane zmatq ngr nzycmne-krde mz natq lr mrkzbleng x natq enjrl kz. Murde apule nzrliplakr natq dram kxmznrngr mz nzrtztrngr. X doa kx trmrlztileu leplz, mane kz zmatq ngr nzplzpx-krde nrpa kxkabz Gct, x nzrpipx-krde nrpa ngr nzrkrlzngr, x nzkrlz-krde da angidr kx yc-kapq. X mane kz nzxplrkr nzrlxngiti-krde kx krlzle nzabrkalz-ngrm newz. X doa kx traelwapx-ngrpwzleu nivz mz leplz, mane kz nzglqpx-lzbq-krde nzamwa-krde drtc' nyzdeng x dztudeng amrlx mz nzokatr-krde kx trpnzngr scdr da.
Murde doa kx aelwapx-ngrbzle nivz angidr vz-nqblqle nqmq lcde seleng: nzvz-nrwx-ngrbz mz leplz, nzrycngr drtwr leplz, nzokatrngr leplz, x nzavzo-lzbq-ngrbz mz leplz. A' mrlx lc bzkq glqpx-lzbqbz mz leplz, bzkq kcmnz-ngrbzle dztudrng, bzkq amatinede leplz, bzkq trkibrbz mz leplz, bzkq drtwrde ngya-anibz mz leplz, x bzkq aboi drtwrde da kxvz-rbrtibz leplz bade. Doa ngr nivz, drtwrde vz zlwz mzli kc tzalengr leplz da kxdrka'ngr, a' abrtzlvzle mzli kc tzalengr da kxtubq. X nivz angidr drtwr ngrde kx doa tu-zvzbz mz nibr leplz mz nzokatr-krde nidr kxmule-esz' nqmq krdr trka. Traylzu-mopwzu da kxtrka mz da kxtrka, a' drtwrde abr-zvzle, x obqtipxle nzrtekqtrngr nqmq nr drtwr.
Nivz trpnzngr nzyrkrpx-krde. A' zmatq amrlx ngr nzwztr-ngrbz mz Gct sa nayrkrpxng mzli kc nayzlu-ngrm Jiszs, kxmule-esz' nzplzpxngr nrpa kx kabz Gct, nzycmne-ngrbz mz Gct mz natq lr mrkzbleng, x nzrpipxngr nrpa ngr nzrkrlzngr. Murde mzli ka mz nrlc ka, rblxbz mz doa nzkrlz-atwrnr-krde x nzplzpx-atwrnr-krde drtwr ngr nrpa kc tqkabz Gct bade. 10 A' mzli kc nayzlu-ngrm Jiszs, sa na-atutrle da amrlx, x zmatq lcng amrlx sa namrbrng.
11 Mz kzdq nzycmne-ebzpxngr, mzli kc tqtopwzbe-ngrne, nzycmne-krnge, nzrkrlz-krnge, x nzao-krnge drtwrnge nztakitrdr doa kxtopwz. A' mzli ka nipenge ncblo, x yrlqtxopex nqmq krdr doa kxnztopwzng, murde nqmq krnge natakitrde ncblo. 12 Mzli ka nzrmc-krgu nzalvztrngr angidr apule nzobqtr-krgu mz dzpq kx kamrbrngr. Murde trkrlz-atwrnr-ngrguu da lcng. A' Gct krlz-atwrnr-ngrde nigu. X mzli lc navzm, sa nakrlz-angidrpeku da mz nzmnc-zvz-krbzku mz Jiszs.
13 Nqmq nr nabzgu tq kx nayc-along nidr seleng: nzbrtikr drtwrgu Gct, nzobqtipx-krgu nzatutr-krde nzesalz-krdeng, x nzaelwapx-krbzku nivz lrde mz leplz. A' nivz dela tqmyapx-esz'ngr zvz.