2
Nꞌar nthöti núnu̱ har hnini Nkana
Ár hñupa bi nja nꞌar nthöti núnu̱ Nkana har ha̱i Ngalilea. Ka mi ꞌbu̱hnu̱ ár nönö ar Hesu nꞌehe.
Ar Hesu ne yá ma̱xte bi nsipabi nda ma har ngo nꞌehe.
Núꞌmu̱ mi kꞌatꞌa ar ixkatꞌafi, ár nönö ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Bi the ar ixkatꞌafi.
Ha nu ar Hesu bi ꞌñenö:
—Yoꞌö gi xikagiga, tsi ꞌbe̱hñö. Hinxi zo̱ta ar pa da nheki ma tsꞌe̱di.
Nepꞌu̱ ár nönö bi ꞌñemba nuꞌu̱ mi fa̱xte har ngo:
—ꞌYo̱thu̱ gatho nöꞌö da xiꞌahu̱.
Ne mi tihnu̱ ꞌrato ya döta moto mi sitꞌa ar dehe, ngu yá ntꞌumbi ya xodyo ja mi ntꞌaxku̱nu̱. Mi ñꞌe̱nga ngu hñu wa goho xo̱ni ar dehe nꞌa ngu nꞌa ya motoyu̱.
Ar Hesu bi ꞌñemba ya ꞌbe̱go:
—Ñuꞌsu̱ ar dehe nuya motoyu̱.
Ne nuꞌu̱ bi ñutsꞌi xiñho, xa bi ꞌbaxki.
Mꞌe̱fa bi ꞌñembabi nꞌehe:
—ꞌYa̱thu̱ ne hñöꞌspabihu̱ ár ndö nunar ngonu̱.
Nuꞌu̱ bi hñöꞌspabiꞌö.
Nunár ndö ar ngo mi za̱ ar dehe xki ñꞌixkatꞌafi, himi pöhnu̱ habu̱ xki ꞌñehe. Ho̱nse̱ nuya ꞌbe̱goyu̱ mi pöꞌu̱ xki ꞌya̱tꞌu̱ har dehehmö. Nunar ndö ꞌmu̱ bi ma ba zo nöꞌö togo xki nthöti.
10 Ne bi ꞌñembabi:
—Gatho nuꞌu̱ togo o̱tꞌa nꞌar ngo, mꞌe̱tꞌo unga ar hoga ixkatꞌafi, ne núꞌmu̱ xi nithe nuꞌu̱ xi tsꞌohni, unga nöꞌö hintsꞌu̱ ho. Ha nuꞌge xka kwata nöꞌö xiñho, ne ja xka umpya.
11 Gehnu̱ ar ꞌbe̱tꞌo dötantꞌudi bi ꞌyo̱tꞌa ar Hesu núnu̱ Nkana har ha̱i Ngalilea. Bi ñꞌu ár nsunda ne nuyá ma̱xte bi ñꞌemu̱ibi.
12 Nepꞌu̱ ar Hesu bi ma Nkapernaum, bi me̱wi ár nönö, yá jödö ne yá ma̱xte. Ka ba ꞌbu̱hnu̱ ꞌra ya tsi pa.
Ar Hesu bi paxtꞌa ar dönganijö
(Mt. 21:12‑13; Mr. 11:15‑18; Lk. 19:45‑46)
13 Núꞌmu̱ mi ꞌba̱pꞌu̱tho ar baxjwa ár da̱ngo ya xodyo, ar Hesu bi bo̱tsꞌe bi ma Herusalen.
14 Mi zo̱nu̱ bi hyanda ꞌra mi ꞌbu̱hnu̱ hár thi ar dönganijö mi pa̱ ya boi, ya de̱ti, ya domtxu, ne mi huhnu̱ ya pa̱tbojö.
15 Ar Hesu bi hyoka nꞌar nkꞌe̱nxi nthöhi, ne bi ꞌye̱nga nuya ma̱, mahye̱giwi yá de̱ti ne yá boi mi ꞌbu̱ har nijö. Bi fontꞌwa yá bojö ya pa̱tbojö ne bi pu̱spa yá mexa.
16 Ne bi ꞌñemba nuꞌu̱ togo mi pa̱ ya domtxu:
—Juju̱wayu̱, yo gi jafu̱ ár ngu ma Dada nꞌar ta̱i.
17 Nuꞌmú̱, nuyá ma̱xte bi beñꞌu̱ xki tꞌotꞌa hár Tꞌofo Jö habu̱ enö: Di tuse̱ di supꞌa ri ngu.
18 Nuya ndöxodyo bi ꞌñemba ar Hesu:
—Tema dötantꞌudi gi utkagihe, njapꞌu̱ ga pöhe togo xi ꞌraꞌa ar tsꞌe̱di gi ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱.
19 Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Hwathu̱ nunar nijönu̱, ne ár hñupa ga pengi ga ju̱xa manꞌagi.
20 Nuꞌmú̱ nuya xodyo bi ꞌñeñꞌu̱:
—Yonꞌa̱temaꞌrato nje̱ye̱ bi nju̱xa nunar nijönu̱. Hage hñupatho gi ju̱xa manꞌagi.
21 Nunar nijö mi no̱nga ar Hesu gehnu̱ ár ndoꞌyose̱.
22 Ha núꞌmu̱ mi mengi bi nte manꞌagi ar Hesu, nuyá ma̱xte bi beñꞌu̱ xki mönga njapꞌu̱, ne bi ñꞌemu̱iꞌu̱ gatho nöꞌö xki tꞌotꞌa hár Tꞌofo Jö, ne nöꞌö mi mönga ar Hesu.
Ar Hesu pötwatho yá mfeni ya jöꞌi
23 Nu mi ꞌbu̱hnu̱ Herusalen har da̱ngo mbaxjwa, nze̱ye̱ ya jöꞌi bi ñꞌemu̱i ar Hesu, mi hyanda ya ntꞌudi mi o̱tꞌö.
24 Ha nöꞌö himi ñhe̱tho, ngetho mi pötwatho yá mfeniꞌu̱.
25 Ne himi hoñꞌö togo nda xipabi tengu yá mꞌu̱i ya jöꞌi, ngetho nöꞌö mi pötho tema mi benga nꞌa ngu nꞌaꞌu̱.