21
Ar Hesu bi ñꞌudi bi hyanda yoto yá ma̱xte
Mi wadi bi tho gathoyu̱, ar Hesu bi ñꞌudi manꞌagi nda hyanda yá ma̱xte núnu̱ hár ñöni ar ñho̱nthe Tiberia. Njanu̱ bi ñꞌudi:
Mi ꞌyo mahye̱gi ar Simu Pedro, ar Toma togo mi nsipabi ar Didimo ngetho xki mꞌu̱hwi manꞌa, ar Natanael ar mengu Kana har ha̱i Ngalilea, nuyá tꞌu̱ ar Sebedeo, ne ma yoho yá ma̱xte.
Ar Simu Pedro bi ꞌñemba nu maꞌra:
—Gar ma ar nju̱xhwö.
Bi döꞌu̱:
—Ga te̱ñꞌahe nꞌehe.
Bi maꞌu̱, bi bo̱xa ha nꞌar motsa, ne nor nxuiꞌö hinte bi gu̱xꞌu̱.
Núꞌmu̱ ꞌbu̱tho nda hatsꞌi, bi nheki ar Hesu mi ꞌba̱ har ñönthe, ha himi pöꞌu̱ ha go mi geꞌö wa hinꞌö.
Nöꞌö bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Ñꞌohu̱, ha hinte xka ju̱xu̱ nꞌar hwö ga tsahu̱.
Bi döꞌu̱:
—Hinꞌö.
Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Köthu̱ ar ntꞌa̱tsꞌi hár ñꞌe̱i ar motsa, ne gi ju̱xu̱.
Bi götꞌu̱, ne himi tsa̱ nda gu̱tsꞌi, ngetho xa mi nze̱ye̱ ya hwö.
Nuꞌmú̱ nöꞌö ar ma̱xte xa mi mö ar Hesu bi ꞌñemba ar Pedro:
—Gehnu̱ ar tsi Hmu.
Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ ar Pedro, dama bi hye ár dutu ngetho xki mo̱ge, ne bi ꞌye̱nga ar nsa̱gi har dehe bi bo̱nga ñꞌa̱nthe.
Nu maꞌra ba e mi e̱ ar motsa, mi ju̱tꞌa ar ntꞌa̱tsꞌi mi ku̱ ya hwö, ngetho himar yapꞌu̱ ar ñönthe, ngu nꞌanthebe ya ñhu̱fi ár yapꞌu̱.
Ha nu mi göꞌu̱ har ñönthe, bi hyantꞌu̱ mi janu̱ ya de̱spi habu̱ mi oxa nꞌar hwö, ne mi janu̱ ya thuhme nꞌehe.
10 Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Ba höhu̱wa ꞌra ya hwö ja xka ju̱xu̱.
11 Bi bo̱xa ar Simu Pedro har motsa, ne bi gu̱tꞌa ar ntꞌa̱tsꞌi bi gu̱ka har ñöni. Xa mi ñuxa ya hwö, mi tsu̱ nꞌanthebe ne ngu̱dmihñu ya döta hwö. Mödi mi nze̱ye̱ himbi xe̱ ar ntꞌa̱tsꞌi.
12 Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Ba ehu̱ gi nzimxudihu̱.
Gatho mi tsu, hinto bi ꞌya̱mbabi, togoꞌi. Mi pöꞌu̱ mar tsi Hmu.
13 Ba e ar Hesu bi gu̱ ar thuhme ne bi umbabiꞌu̱, ne bi japꞌu̱tho ar hwö nꞌehe.
14 Mꞌe̱fa xki mengi xki nte manꞌagi ar Hesu, ár hñuꞌginu̱ mi ñꞌudi nda hyanda yá ma̱xte.
Suka ma de̱ti
15 Núꞌmu̱ mi wadi bi ñuñꞌu̱, ar Hesu bi ꞌñemba ar Simu Pedro:
—Nuꞌge Simu, ár Tꞌu̱ꞌi ar Honas, hage mꞌe̱tꞌo gi mökagi, ne ka gi möhyu̱.
Bi doꞌö ne bi ꞌñenö:
—Hö ma tsi Hmuꞌi, gi pöke di möꞌaꞌi.
Ar Hesu bi ꞌñembabi ꞌmu̱:
—Suka ma belo.
16 Bi mengi bi xipa ár ñoꞌgi:
—Simu, ár tꞌu̱ꞌi ar Honas, ha gi mökagi.
Ar Pedro bi dödi ne bi ꞌñenö:
—Hö ma tsi Hmuꞌi, gi pöke di möꞌaꞌi.
Nöꞌö bi ꞌñembabi:
—Ta̱ga ma de̱ti.
17 Bi ꞌñemba ár hñuꞌgi:
—Simu, ár Tꞌu̱ꞌi ar Honas, ha gi mökagi.
Ar Pedro bi zo̱tꞌa ár mu̱i xki xipa ár hñuꞌgi, ha gi mökagi. Ne bi döti:
—Ma tsi Hmuꞌi, gi pöke xiñho gatho. Gi pödi di möꞌaꞌi.
Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Suka ma de̱ti.
18 Xa majöni di xiꞌaꞌi, núꞌmu̱ ngi bötsi, ngi ngu̱tꞌase̱ ri bötꞌi, ne ngi ma habu̱ ngi nege. Ha núꞌmu̱ xki ndönzia, gi ju̱xa ri ꞌye̱, manꞌa da dutꞌa ri bötꞌi, ne da tsꞌixꞌa habu̱ hingi nege.
19 Bi ꞌñenga njapꞌu̱ mi xipa ar Pedro hanja nda du ne nda nsundabi Jö, ne bi ꞌñembabi nꞌehe:
—Te̱ngagi.
Ar ma̱xte xa mi mhödi
20 Nepꞌu̱ ar Pedro bi ñegi, ne bi hyanda nunar ma̱xte xa mi mö ar Hesu. Getꞌö togo xki njwaxa hár tiñö ar Hesu nu ar nxui mi tsi ar tꞌoxi, ne xki ꞌñembabi: Tsi Hmu, togo ma da da̱ꞌaꞌi.
21 Ar Pedro nu mi hyantꞌö, bi ꞌya̱mba ar Hesu:
—Tsi Hmu, xipyanu̱.
22 Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Nuꞌmu̱ di nega da mꞌu̱tho núꞌmu̱ xka pengi, tema gi ñꞌa̱nge. Nuꞌge te̱ngagi.
23 Nunar ꞌbedenu̱ bi nu̱nga ha gatho ya gamfi, mi mhö nunar ma̱xtenu̱ hinge ma nda du. Himbi ꞌñembabi hinge nda duꞌö, ho̱nse̱ bi ꞌñenö: Nuꞌmu̱ di nega da mꞌu̱tho núꞌmu̱ xka pengi, tema gi ñꞌa̱nge.
24 Gehnu̱ ár ma̱xte ar Hesu togo da̱majöni te bi thogi, ne bi ꞌyotꞌi, ne di pöhu̱ majöni nöꞌö möñꞌö.
25 Ja ma nze̱ye̱ ya ꞌbe̱fi bi ꞌyo̱tꞌa ar Hesu. Nuꞌmu̱ togo da ꞌyotꞌa nꞌa ngu nꞌa, di beni gatho ar ximha̱i hinda ñꞌe̱nga ya he̱ꞌmiꞌu̱. Dá njapꞌu̱.