4
Ar Hesu ne ar ꞌbe̱hñö me Nsamaria
Núꞌmu̱ mi bö ar tsi Hmu xki zo yá gu ya de̱ngaꞌbe̱pate nöꞌö mi pe ya jöꞌi, mi eñꞌu̱: Ar Hesu xa xixthe nze̱ye̱ ya jöꞌi, töta ar Xuwa Xixthe
(mödi ar Hesu hingo mi xixtheꞌö, yá ma̱xte go mi o̱tꞌu̱).
Ne bi bo̱nga har ha̱i Nhudea, bi menga manꞌagi har ha̱i Ngalilea.
Mi mahyoni nda thota har ha̱i Nsamaria.
Jange mi thohnu̱ Nsamaria, ba e ha nꞌar hnini ár thuhu Sikar, getꞌu̱ habu̱ ꞌbu̱ ár ha̱i ar Hakob xki zokwa ar Huse ár tꞌu̱.
Ka mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar po̱the, mi tꞌembabi ár po̱the ar Hakob. Nu mi thohnu̱ ar Hesu, xki za̱bi mi ne ar ꞌñu, bi ma ba huhnu̱ habu̱ mi ꞌbu̱ ar po̱the, mi tsu̱ ngu made mpa.
Ba e har po̱the nꞌar ꞌbe̱hñö me Nsamaria nda ꞌya̱tꞌa ar dehe, ne ar Hesu bi ꞌñembabi:
—ꞌRaka nꞌa tsi tu̱i ar dehe ga tsi.
Ha nuyá ma̱xte xki ma har hnini, ma nda da̱nga te nda ziꞌu̱.
Nunar ꞌbe̱hñö me Nsamaria bi ꞌñemba ar Hesu:
—Hanja gi a̱kar dehe, ngetho gar xodyo, ha nuga dar me Nsamaria.
Bi mönga njapꞌu̱ ngetho nuya xodyo himi ne nda ntsixkwi ya me Nsamaria.
10 Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:
—Nuꞌmu̱ gi pötwahmö ár ntꞌuni Jö, ne nuꞌmu̱ gi pöhmö togo a̱ꞌa ar dehe, go xka ꞌya̱kagi ꞌmu̱, ne nuga xta ꞌraꞌa ar dehe unga ar te.
11 Ne nunar ꞌbe̱hñö bi ꞌñenö:
—Tsi Tata, nunar po̱the xi ñhe, ne hinte gi hö te gi ꞌya̱tꞌi. Habu̱ ma gi hö ar dehe unga ar te ꞌmu̱.
12 Hage gi töpke ár nsu ma palehe ar Hakob togo bi zogagihe nunar po̱thenu̱. Ka mi tsithewaꞌö, yá tꞌu̱ ne gatho yá me̱ti.
13 Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:
—Nuꞌu̱ togo da zi nunar dehenu̱, ma da mengi da ntuthe.
14 Ha nöꞌö togo da zi nunar dehe di unga, hinda ma da mengi da ntuthe. Ngetho nunar dehe ga umbabi, ma da njangu nꞌar po̱the hár mu̱i, unga ar dehe hiñhamꞌu̱ da xa̱.
15 Nuꞌmú̱ nunar ꞌbe̱hñö bi ꞌñembabi:
—Tsi Tata, ꞌraka nöꞌö ar deheꞌö. Njapꞌu̱ hinga pengi ga ntuthe, ne hinga e ga höxa ar dehe.
16 Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Di ma ba tsi ri döme, ne gi penga injawa.
17 Ar ꞌbe̱hñö bi dödi ne bi ꞌñenö:
—Hinte ma döme di ꞌñehe.
Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Majöni nöꞌö xka mö, hinte gi ꞌñe ri döme.
18 Ngetho ku̱tꞌa ya ndo̱ xka ꞌñehe, nöꞌö gi ꞌbu̱hwipya hingo ri döme. Jange majöni nöꞌö xka mö, hinte ma döme gi ꞌñehe.
19 Nuꞌmú̱ bi ꞌñemba ar ꞌbe̱hñö:
—Tsi Tata, gar mꞌe̱hni Jö ngubeni.
20 Numa palehe bi ndönga Jö núnu̱ har tꞌo̱ho̱nu̱. Ha nuꞌahu̱ gar xodyohu̱, gi eñhu̱ mahyoni da ndönga Jö núnu̱ Herusalen.
21 Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Ma ga xiꞌaꞌi, nönö, ma da zo̱ ar pa núꞌmu̱ gatho nuꞌu̱ togo ne da ndönga Jö ar Dada, hinda ma da ekwa har tꞌo̱ho̱nu̱, ne hinda manu̱ Nherusalen.
22 Nuꞌahu̱ gi ndöñhu̱ nöꞌö hingi pöhu̱, ha nuje hö, di pöhe togo di ndöñhe, ngetho ar mpo̱ho̱ bi e ha ya xodyo.
23 Xi ꞌñepꞌu̱ ar pa ne xi zo̱pya, núꞌmu̱ togo majöni ndönga Jö ar Dada, da ꞌyo̱tꞌe di po̱nga hár mu̱i ne ngu nöꞌö majöni, ngetho ar Dada honga togo da ndönga njapꞌu̱.
24 Jö ar hñö, ne hingi nheki. Jange nuꞌu̱ togo da ndöni, mahyoni di po̱nga hár mu̱i ne ngu nöꞌö majöni.
25 Bi ꞌñenga ar ꞌbe̱hñö:
—Di pödi ma da e ar Mesia nöꞌö tꞌembabi ar Kristo, ne núꞌmu̱ xta eꞌö, ma da ꞌyotkagihe xiñho ar ꞌñu.
26 Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Go geke togo di ñöwipya.
27 Geꞌmu̱ bi zo̱ yá ma̱xte, ne nuꞌu̱ xa bi ꞌyo̱tho bi hyantꞌu̱ ar Hesu mi ñöwi nꞌar ꞌbe̱hñö, mödi hinto bi ñꞌa̱ni tema mi a̱mbabi, wa tema mi mpeꞌu̱.
28 Nuꞌmú̱ nunar ꞌbe̱hñö dama bi zopꞌu̱ ár xo̱ni, bi nixtꞌi bi ma har hnini, ne bi ꞌñemba gatho ya jöꞌi:
29 —Ba ehu̱ gi hyanthu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ xi xikagi gatho nöꞌö xta o̱tꞌe. Ha hinga gehnu̱ ar Kristo ꞌmu̱.
30 Nuꞌmú̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi ba po̱nga har hnini, ba e bi kꞌötsꞌi.
31 Nu mi ma ar ꞌbe̱hñö, nuyá ma̱xte mi pe̱mbabiꞌu̱ ar Hesu mi embabi:
—Utate, ba e gi ñuni.
32 Ha nöꞌö bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Di pe̱ꞌska nꞌar ñhuni di tsi, nöꞌö hingi pöhu̱.
33 Nuyá ma̱xte mi enga nꞌa ngu nꞌa:
—Hage to xpa hömpa te da zi ꞌmu̱.
34 Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Numa ñhuniga, ga o̱tꞌwa ngu ne nöꞌö togo xpa pe̱nkagi, ne ga jwata gatho nöꞌö xi ꞌbe̱pkagi.
35 Nuꞌahu̱ gi eñhu̱, ꞌbe̱ta goho nzönö da zo̱ ar sofo. Ha nuga di xiꞌahu̱: Ndi, hyanthu̱ ya ꞌbotꞌi xi ñötsꞌi da nsofo.
36 Nuya xathe hönga ar nthöhö ne ju̱xa ya sofo hiñhamꞌu̱ thege, jange nuya xofo njohyawi ya motꞌi.
37 Xa majöni nöꞌö engar jöꞌi: Nꞌañꞌo togo potꞌi ne manꞌa togo xofo.
38 Nuga di pe̱ñꞌahu̱ gi munsu̱ ya jöꞌi, ngu nꞌar xofo nöꞌö hinxka mpe̱hu̱. Maꞌra togo xi mpotꞌi, ne nuꞌahu̱ go xka johu̱ ar sofo.
39 Ne nze̱ye̱ ya mengu ar hniniꞌö har ha̱i Nsamaria, bi ñꞌemu̱i mi ꞌyo̱ꞌu̱ nöꞌö mi da̱majöni nunar ꞌbe̱hñönu̱, mi enö: Xi xikagi gatho nöꞌö xta o̱tꞌe.
40 Núꞌmu̱ mi zo̱nga ya me Nsamaria habu̱ mi ꞌbu̱ ar Hesu, bi ꞌya̱pa ar möte nda gohnu̱, ne bi gohnu̱ yopa.
41 Ne ma nze̱ye̱ bi ñꞌemu̱i mi ꞌyo̱ nöꞌö te mi möñꞌö.
42 Ne mi embabiꞌu̱ ar ꞌbe̱hñö:
—Nupya di ñꞌemu̱ihe hinge ho̱nse̱ da o̱he nöꞌö ga xikagihe. Xta o̱se̱he nöꞌö mö, ne di pöhe xiñho go gehnu̱ ar Kristo togo xpa ꞌbe̱hni da po̱ ya meximha̱i.
Ar Hesu bi o̱thebi ár tꞌu̱ ár ma̱xte nꞌar ndö
43 Ár yopa bi gu̱ ar ꞌñu manꞌagi ndi ma Ngalilea.
44 Ngetho ar Hesu xki da̱se̱ majöni bi ꞌñenö, nꞌár mꞌe̱hni Jö hingi tꞌeꞌspa ár nsu hár ha̱ise̱.
45 Mi zo̱nga Ngalilea, nuya mengunu̱ bi numañho, ngetho xki hyanda gatho nöꞌö xki ꞌyo̱tꞌa núnu̱ Herusalen har da̱ngo. Nuya paꞌu̱ ka mi ꞌbu̱hnu̱ꞌu̱ nꞌehe.
46 Mꞌe̱fa ar Hesu bi ma manꞌagi núnu̱ Nkana har ha̱i Ngalilea, habu̱ xki japa ar dehe xki ñꞌixkatꞌafi. Núnu̱ Nkapernaum ka mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌár ma̱xte ar ndö togo mi hñenga ár bötsi.
47 Nu mi ꞌyo̱hnu̱ ar Hesu ba tsopꞌu̱ Nhudea, ba e Ngalilea, bi ma ba a̱pabi nda e nda hyandwa ár bötsi, ngetho mi txꞌu̱da ár te.
48 Ne ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Nuꞌahu̱, nuꞌmu̱ hingi hyanthu̱ ya dötantꞌudi, hingi ñꞌemu̱ihu̱.
49 Nunár ma̱xte ar ndö bi ꞌñenö:
—Tsi Hmu, ba e ngutꞌa, ꞌbu̱tho da du ma tꞌu̱.
50 Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Di ma, ri tꞌu̱ ꞌbu̱i xiñho.
Ne nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ bi ñꞌemu̱i nöꞌö bi nsipabi, bi gu̱ ár ꞌñu bi ma.
51 Núꞌmu̱ mi ꞌyo ar ꞌñu ndi ma ár ngu, nuyá ꞌbe̱go ba e bi dödi, ne bi ꞌñeñꞌu̱:
—Ri tꞌu̱ ꞌbu̱i xiñho.
52 Nöꞌö bi ꞌya̱mbabi hamꞌu̱ bi ndu̱i bi mꞌu̱ xiñho. Nuꞌu̱ bi ꞌñembabi:
—Mande, ngu nꞌar nde bi hye̱ ar mpatꞌi.
53 Nunár dada ar bötsi bi beni geꞌmu̱ xki xipa ar Hesu mi ꞌbu̱ xiñho ár tꞌu̱, ne bi ñꞌemu̱iwi gatho yá mëni.
54 Go gehnu̱ ár ñoho ar döta ntꞌudi bi ꞌyo̱tꞌa ar Hesu núnu̱ Ngalilea núꞌmu̱ mba penga Nhudea.