2
Ar hoga ntꞌuti
Ha nuꞌge mönga ho̱nse̱ ngu mönga ar hoga ntꞌuti.
Xipa nuya dönzia, di pödi tema di pe̱fi, di pe̱ꞌsa ar nsu, di nhumañho ár hyoya. Di pe̱ꞌsa nꞌar hoga ñꞌemu̱i, nꞌar hoga mhöte, ne di tse̱ta gatho nöꞌö di ꞌñepabi.
Nuya tsi txu nꞌehe, mahyoni di pe̱ꞌsa nꞌar hogamꞌu̱i, hindi ju̱xa ya nhemhñö, hindar mihni, di uta ho̱ntꞌa nöꞌö xiñho.
Da uta nuya ꞌbe̱hñö nxutsitho hanja da mö yá döme ne yá bötsi.
Da xokwa yá da̱ da bödi teme pe̱fi, da uti hanja da mꞌu̱i xiñho, da su yá ngu, da ñhogajöꞌi ne da ꞌyo̱ta yá döme. Ne njapꞌu̱ hinto da ñömañꞌu̱ ár mhö Jö.
Xipa ya bötsi da bödi xiñho hanja da ñꞌo.
Jange mahyoni gi ꞌyoge xiñho da de̱ntꞌa ri mꞌu̱i. Núꞌmu̱ gi uti, utwabi nöꞌö majöni xka jamfi, hinge nöꞌö oxta mañö.
Mönga ar hoga mhö nöꞌö hinto tsa̱ da kꞌatsꞌi, ne njapꞌu̱ da ꞌbe̱ yá tsa̱ nuꞌu̱ to u̱tsagihu̱, ne hinda tsa̱ da ñömañꞌu̱gihu̱.
Xipa ya ꞌbe̱go di pe̱ꞌsa nꞌar hogamu̱i da ꞌyo̱ta yá hmu, ne hinda dötatho nuꞌu̱ te mꞌe̱pabi.
10 Hinda bëpyá hmu, da supa nöꞌö te xi tꞌe̱ntꞌwa ha yá ꞌye̱, ne njapꞌu̱ da tsa̱ da ñhömañho ár mhö Jö ma Po̱ho̱tehu̱.
11 Ngetho Jö xi ñꞌu ár mhöte xi hwëkwa gatho ya meximha̱i da za̱ da mpo̱ho̱.
12 Ne utkagihu̱ ga he̱hu̱pꞌu̱ ar tsꞌoki ne yá tsꞌoꞌbe̱fi ar ximha̱i, ga pöhu̱ hanja ga ꞌbu̱hu̱, ga ñhogajöꞌihu̱, ne ga nsundabihu̱ Jö nuya payu̱.
13 Ga johyahu̱ ga to̱ꞌmhu̱ ar hoga ndo̱ꞌmi xta penga ma Jöhu̱, gehnu̱ ma Po̱ho̱tehu̱ Hesukristo bi e ha nꞌar nsunda.
14 Togo ba e bi unse̱ ár te bi zimgagihu̱ xki dökagihu̱ ar tsꞌoki, ne bi xu̱gagihu̱ ár hnini bi nubgagihu̱ ár me̱ti, jange xa di umba ma mu̱ihu̱ di o̱thu̱ ar ñho.
15 Xipa ya ku nuya mhöyu̱, zofo, ne tsu̱i ju̱ nunar tsꞌe̱di xi ꞌraꞌa Jö, hinto da ꞌñenö hinter me̱ꞌö nöꞌö gi utwabi.