3
Paulova'ea omombe'u penhi'ĩ ti Tupana'ga pe ore repyga javo
Kiro po ti ore imombe'upavi pe me oreirũa pe nehẽ. Oromombe'u pota ore pyryva'ea ojipe'g̃a pe tojiko ti g̃a Jesus Cristo'ga rehe. Pe'ji ti Tupana'ga pe ore repyga a'ero: “Emoirũ ti Paulo'g̃a g̃a Jesus Cristo'ga mombe'urame ojipe'g̃a pe tomonhimoanhaanha ti g̃a orepojykaharete'ga mombe'ua imondovo. Kotihĩ po ti he'yjuhuve'g̃a henduvi gamombe'ua a'ero ojikoga ga rehe ga reroviaheteavo ore javijitehe nehẽ,” pe'ji ga pe.
Ojipea pe'ji ti Tupana'ga pe no: “Ehepy ti Paulo'g̃a ite'varuhuve'g̃a ti tokote'varuhuyme g̃a pe,” pe'ji ti ga pe. “A'ereki ite'varuhuve'g̃a nomombe'uukari nenhi'ig̃a Paulo'g̃a pe gweaporog̃itate'varuhuavo.” Pe'ji ti a'ea Tupana'ga pe torepoko ti ga. A'ereki he'yive'g̃a ndogweroviari Jesus Cristo'ga mombe'ua hendukatue'yma onhimongyavo.
Emo nhanembojikoharamo Jesus Cristo'ga oko. A'ero ti ga napembopohirukari ojihugwi pe mbopopoaka pe mbojikoheteavo ojihe nehẽ Satanás'ga ti togweroviarukaryme g̃a pe onhi'ig̃a javo. A'ereki Satanás'ga pe mongo te'varuhu pota.
Pehendu katu pe orenhi'ig̃a pe me ikwehe'i. Nane'ymi po ti pe ore rendukatui a'ero nehẽ. A'ea ore ei. A'ereki nhandepojykaharete'ga Jesus Cristo'ga ore mbojiko pe ndehe.
Kiro ore ei: Tokwahavuka ti nhandepojykaharete'ga pe me Tupana'ga remiarõhetea. Onhimomirana Cristo'ga hahyva'ea pe hako. A'ea ti ga tokwahavuka pe me no. “Ji javijitehe ti g̃a nhimomiranami hahyva'ea pe a'ero nehẽ,” ei ga.
Oporavyky po ahe hamo
Peko pe oreirũa pejikoga g̃waramo Jesus Cristo'ga rehe ore ja. Nurã ore ei pe me peporavyky katu ti pejikokatuavo javo ikwehe'i. Jararamo pe napehendukatupotari orenhi'ig̃a pevevugwehetero pejikovo ojipe'g̃a mbatera rehe. Tapejihe'ari ivevugweuhuve'g̃a ndehe nhaporemo. Nahã ore ehetei pe me. A'ereki a'ea rehe nhandepojykaharete'ga Jesus Cristo'ga pe mbo'euka ore ve.
Ore javijitehe po pe peko a'ero hamo pejivevugwee'yma. Pe tuhẽ pekwaha a'ea. Ndorevevugwei ore pepyteri pe ikwehe'i. Oromondo ore itambere'ia pe me pe imbuhurame mbatera ore ve. Oroporavyky hete ore ypytunimo arimo orojupa ipyhyga mbatera orojive tombuhuteheyme ti g̃a ore ve mbatera javo ikwehe'i.
Oromombe'u katu ore Tupana'ga nhi'ig̃a pe me ikwehe'i. Nurã po pyry tuhẽ ore ipyhygi mbatera pe hugwi imondoe'yma pe me ikwehe'i novĩa. Emo ore oro'e orojive: Xaporavyky hete ti ipyhyga mbatera nhandejive nhandeporanduve'yma. Nhande repiagame ti Tessalônicapeve'g̃a oporavyky nhande javijitehe ipyhyga mbatera ojive nehẽ no, oro'e ore ikwehe. 10 Orojuvame pe pyri ore ere'ei pe me ikwehe'i: To'uyme ti g̃a – kiroki g̃a ndoporavykypotari okovo. Tapemondoi ti mbatera g̃a pe a'ero, oro'e hete ore ikwehe'i.
11 A'ea ore ei kiro ikwahavukara'java pe me. A'ereki ojipe'g̃a e'i ore ve pepyteripeve'g̃a mombe'gwovo: “Tessalônicapeve'g̃a mo nohendukatui ovevugwero,” ei g̃a. “Ndoporavykyi'i'i g̃a okovo,” ei g̃a. “G̃a oko tehe ojivyjivya oporogwyruva tehe okovo ojipe'g̃a mombituva,” ei g̃a ore ve kiro.
12 Nanongara'g̃a pe ore ehetei – kiroki g̃a ndoporavykypotari oporogwyruva okovo – g̃a pe ore ere'ei: Pekojate ti pejiporavykyavo ipyhyga mbatera pejive, oro'e ore g̃a pe. A'ereki nahã nhandepojykaharete'ga Jesus Cristo'ga g̃a mbo'euka ore ve.
13 Pe ki a'e te peporavykypotava'ero nane'ymi ti peko katu pejikovo Tupana'ga remimbotarimova'ea rehe pejikweraje'yma hehe. 14 Po g̃a mo nohendupotari orerembikwatijara ojive, penhimombaragwaha ti g̃a ndehe. A'ero ti g̃a ndehe tapejihe'ari tipoyjayjaryme ti g̃a. A'ero po ti g̃a herojijyi ojeaporog̃ita nehẽ. 15 Tapekote'varuhui ti g̃a pe. A'ereki g̃a peirũramo. Pe'epe'e hete ti g̃a pe g̃a mbo'ekatuavo peko katu ti javo g̃a pe.
Mbapavamo Paulova'ea okwatija Tessalônicapeva'ea pe
16 Nhandepojykaharete'ga onog̃atu ojiheve'g̃a py'a. Nurã ore ei: Ga tuhẽ ti tonog̃atu pepy'a jipi ite'varuhurame pe me. Ite'varuhue'ymame pe me ti ga tonog̃atu jitehe pepy'a jipi. Toko ti ga pe pavẽi nhaporemo, oro'e ore.
17 Kiro ji tuhẽ Pauloramo ji ei ikwatija pe me. Pehepia ti nhirembikwatijara papel rehe. Nahã ji ikwatijari jipoa pyvõ inog̃a jirera papel rehe ikwatijarame ojipe'g̃ape'g̃a pe. Nahã g̃a ikwahavi Paulo'ga tuhẽ ombuhu g̃wembi'ea nhande ve javo.
18 Kiro ore ei: Nhandepojykaharete'ga Jesus Cristo'ga ti tomombyry pe me nhaporemo.