11
Jesus'ga ovahẽ Jerusalém me Domingo dos ramos
(Mateus 21.1-11; Lucas 19.28-40; João 12.12-19)
Ohorame Jerusalém me yvytyruhu pe na'ẽ Jesus'g̃a vahemi oliveiras ndyvuhu pe monte das Oliveiras pe. Ira'agwe cidades ojopyjopyri tuvi Betfagé Betânia pavẽi. Igwete Jesus'ga ei mokonha'g̃a pe g̃wemimbo'ehara'g̃a pe:
—Hepejigwovo cidade pe penhinondeva'e pe, ei ga. Pevahemame ti pe hepiagi jumentinho i'ama nehẽ, ei ga g̃a pe. Ojugwa g̃a imo'ama yva rehe. Ndohoi ve g̃a i'arimo, ei ga. Pekwahara ti herua, ei ga. Po ti g̃a ei pe me: “Maraname pe ikwaharavi a'ea?”, pe'ji ti g̃a pe: “Nhandepojykaharete'ga ti togwereko'ã na'ẽ. Kotihĩ po ti ga imbuhura'javi avo nehẽ,” pe'ji ti g̃a pe, ei ga g̃a pe.
Igwete g̃a hoi hepiaga jumentinho. A'ereki pevove'g̃a ojugwa imo'ama pea rupi onga jurukwara pyri. Kiro g̃a ikwaharavi a'ero. Pevove'g̃a g̃a ndepiagame e'i g̃a pe:
—Maranuhũrame pe ikwaharavuhui ta'yra?
Igwete g̃a imombe'ui g̃a pe Jesus'ga rembi'ea.
—Peroho ti ga pe a'ero, ei g̃a g̃a pe.
Igwete g̃a heruri jumentinho Jesus'ga pe. Igwete g̃a inog̃i oapoa tapy'ynhapira ikupepytera rehe. A'ero Jesus'ga hoi i'arimo. Igwete he'yive'g̃a heroporopori opira i'arimova'ea pea rupi inog̃a timbojigwa pehea ga pe javo. Ojipe'g̃a omondohondoho pindova rohova nhu me herua. Igwete g̃a imondomondoi pea rupi imbokatuavo ga pe. Nahã g̃a Jesus'ga mbojiroviari ga rerua nhanderuvihavuhuhete'ga kiro u javo. Kiro garenondeve'g̃a hapukai garevirive'g̃a pavẽi.
“Timbohete Tupana'ga!” ei g̃a.
“Nhandepojykaharete'ga ti tomombyry ga pe
– kiroki ga nhandepojykaharete'ga ombuhuruka nhande pyri ga mongovouka nhanderuvihavuhuhetero,” ei g̃a.
10 “Tupana'ga tomombyry nhaneramonhava'ea'jave'ga pe Daviva'ea'jave'ga pe kiro ga rurame nhanderuvihavuhuhetero,” ei g̃a.
“Timbohete Tupana'ga yvagipeheteve'ga a'ero!” ei g̃a.
11 Igwete Jesus'g̃a vahemi Jerusalém me ogwovo g̃ajatykahavuhua rokari pe o'ama. Oharekorẽ mbatera rehe nhaporemo Jesus'ga dozeve'g̃a nderohoi Betânia pe g̃a nderokia. A'ereki oho kwara.
Jesus'ga e'i figueira pe
(Mateus 21.18-19)
12 Ko'emame Jesus'g̃a jivyri Betânia hugwi. Igwete ga jukai ty'ara. 13 Irupe ga hepiagi figo'yva figueira ka'a rerekojiperame. Igwete ga hoi tahepia yva'ia javo novĩa. Ovahemame ga ka'atehea hepiagi. A'ereki a'ea rupi ndi'ai ve tuhẽ jipi yva'ia. 14 Igwete ga ei yva pe:
—Ndehe po ti nande'aa'javi nehẽ g̃anembi'uhavamo nehẽ, ei ga jupe.
Garemimbo'ehara'g̃a g̃wendu ganhi'ig̃a a'ero.
Jesus'ga omo'emba ahe ahejatykahavuhua hugwi
(Mateus 21.12-17; Lucas 19.45-48; João 2.13-22)
15 Aerẽ Jesus'g̃a vahemi ua Jerusalém me. Igwete g̃a nduri g̃ajatykahavuhua rokari pe. Pevove'g̃a oma'ema'ẽ mbatepyryva ojipe'g̃a pe jipi inambu'ia no. A'ereki a'ea g̃a omondo ikwava'ẽhara'ga pe tomondo ti ga Tupana'ga pe javo. Itambere'ia rehe g̃a oma'ema'ẽ g̃a pe g̃a moandyandyjuhuavo jipi. Mesas pyri ojipe'g̃a neni hajiheve'g̃a itambere'ia pyhypyhyga judeus'g̃a itambere'ia kwepykwepyga imondovo g̃a pe. Igwete Jesus'g̃a nduri okari pe g̃a ndepiaga. Kiro ga nhimonha'ngai g̃a ndehe a'ero g̃a mo'emo'embava pea hugwi. Igwete ga imbojirejirevi itambere'ia kwepykara'g̃a mesas. Ga imbojirejirevi g̃a'apykava g̃a hugwi no – kiroki g̃a oma'ema'ẽ inambu'ia oina. 16 Igwete ga ndogwerokwarokwarukari mbatera g̃ajatykahavuhua rokara pytera rupi. 17 A'ero ga ei g̃a pe g̃a mbo'eavo.
—Tupana'ga okwatijaruka onhi'ig̃a hako, ei ga. Nahã Tupana'ga ei a'ero hako:
“Yvyakotyve'g̃a nhaporemo ti tonhi'ĩ ji ve nhironga pype,” ei Tupana'ga hako, ei ga.
Pe ki a'e te pe'e pejohupe: “Timoandyandyjuhu ti g̃a ikwepykwepygame Tupana'ga ronga pype,” pe'e pe, ei Jesus'ga. Nahã pe Tupana'ga ronga mongoukari iporomive'g̃a nduhavamo, ei Jesus'ga g̃a pe.
18 Aerẽ ikwava'ẽhara'g̃a nduvihava'g̃a ikwahavi Jesus'ga nhi'ig̃a g̃a pe judeus'g̃a mbo'ehara'g̃a pavẽi. Igwete g̃a ei:
—Marã re po ti nhande ga rerekoi ga jukavo nehẽ? ei g̃a ojohupe. Tijukaukaryme ti ga he'yjuhuve'g̃a ndovaki, ei g̃a. A'ereki g̃a onhimomby'a pa garemimbo'ea repiaga, ei g̃a ojohupe.
Nurã g̃a kyhyji ga pyhyge'yma.
19 Ka'aru hete Jesus'g̃a hoa'javi cidade de Jerusalém hugwi ogwovo Betânia pe okia.
Pejiko ti Tupana'ga rehe, ei Jesus'ga
(Mateus 21.20-22)
20 Ko'emame ojivyrame Jesus'g̃a kwavi pea rupi. Igwete g̃a hepiagi akoja figo'yva. Inhymba reki. Hapoa vehevi inhymba. 21 A'ero Pedro'ga ikwahava'javi Jesus'ga nhi'ig̃a jupe. Igwete ga ei ga pe:
—Jesus, ehepia! ei ga. Erenhi'ig̃ahy nde figo'yva pe kirame oji'i. Kiro inhymbavamo a'ero, ei ga ga pe.
22 Igwete Jesus'ga ei g̃a pe:
—Pejiko ti Tupana'ga rehe, a'e ji pe me, ei ga. 23 Tamombe'u katu ti pe me: G̃a jikogame Tupana'ga rehe oporanduva ga pe Tupana'ga po ti g̃wendu katu nhinhi'ig̃a javo, na ja po ti hekoi g̃a pe a'ero nehẽ, ei ga. Po ti g̃a ei Tupana'ga pe tojipe'a ti yvytyruhua onhimomboa ypiahua pype javo, a'ero po ti Tupana'ga imbojipe'ai g̃a pe, ei ga. Po ti g̃a ndogweroviarihihũ mara'ngu po ti ojipe'avo javo, a'ero po ti Tupana'ga nombojipe'aukari g̃a pe nehẽ, ei ga. 24 A'ero ji ei pe me: Peporanduvame Tupana'ga pe penhimimbotarimova'ea rehe, perovia ti garemimbuhurag̃wama pe me. A'ero po ti ga imbuhuri pe me nehẽ, ei Jesus'ga g̃a pe. 25 Po ojipe'ga oko te'varuhu pe me. A'ero po pepy'a heahemuhũro ga rehe. Penhi'ig̃ame Tupana'ga pe penhi'ama tapekwahava'javi ti akoja'ga rekote'varuhua, ei ga. Pe ikwahava'jave'ymame garekote'varuhua henonhe'yma po ti nhanderuvete'ga yvagipeve'ga ndokwahava'javi pendekote'varuhua imomboa pe hugwi nehẽ, ei ga. [ 26 Pe ikwahava'javame akoja'ga rekote'varuhua po ti nhanderuvete'ga nomombori pendekote'varuhua nehẽ no.]
Ma'g̃a nde mbuhurukaruhu? ei ahe Jesus'ga pe
(Mateus 21.23-27; Lucas 20.1-8)
27 Igwete Jesus'g̃a hoa'javi Jerusalém me. G̃ajatykahavuhua rokara rupi Jesus'ga hoi okovo. A'ero ikwava'ẽhara'g̃a nduvihava'g̃a nduri ga pyri judeus'g̃a mbo'ehara'g̃a pavẽi xava'eve'g̃a pavẽi. 28 Igwete g̃a euhui ga pe:
—Ma'g̃a nde mbuhurukaruhu raji'i? Ma'g̃a e'i nde ve: “Emo'emo'ẽ ti g̃a mondovo jugwi?” ei g̃a Jesus'ga pe. Here javo ore ve, ei g̃a.
29 Igwete Jesus'ga ei g̃a pe:
—Pe na'ẽ ti pe'ji ji ve, ei ga. Pe ji nhi'ĩpondekwakaturame po ti ji nhimbuhurukara'ga mombe'ukatui pe me nehẽ no, ei ga g̃a pe. 30 Pe'ji ti ji ve a'ero: Ma'g̃a João Batistava'ea mbuhuruka g̃a mobatizavouka raikwehe? ei ga. Tupana'ga yvagipeve'ga ombuhuruka ahe? Ma'g̃a e'i ahe ve teremobatiza g̃a javo? Yvyakotyve'ga ombuhuruka ahe naerũ? ei ga. Pe'ji ti javo ji ve! ei Jesus'ga g̃a pe.
31 Igwete g̃a nhombo'embo'ei upa.
—Marãi po ti nhande a'ero nehẽ? ei g̃a. Po ti nhande ei ga pe: “Tupana'ga po ombuhuruka João Batistava'ea g̃a mobatizauka raikwehe”, a'ero po ti Jesus'ga ei nhande ve nehẽ: “Maraname pe ndaperoviarihu ahenhi'ig̃agwera naerũ?” e po ti ga nhande ve nehẽ, ei g̃a ojohupe. 32 Po ti nhande ei ga pe: “Yvyakotyve'ga po ahe mbuhuruka raikwehe”, a'ero po ti avove'g̃a nhimboahivuhupavi nhande ve nehẽ, ei g̃a ojohupe.
Okyhyji g̃a he'yjuhuve'g̃a hugwi. A'ereki g̃a e'i pa João Batistava'ea pe: “Tupana'ga tuhẽ ahe mbuhuruka onhi'ig̃a mombe'uharamo raikwehe,” ei g̃a.
33 Nurã g̃a ei reki Jesus'ga pe:
—Ma'g̃a po ombuhuruka ahe raikwehe? Ndorokwahavi ore, ei g̃a ga pe.
—Napemombe'ujuhu pe ji ve João Batistava'ea mbuhurukara'ga, ei Jesus'ga g̃a pe. Nurã po ti ji na jitehe namombe'ui ga pe me nehẽ no – kiroki ga e'i ji ve: “Emo'emo'ẽ g̃a onga hugwi,” ei Jesus'ga g̃a pe.