6
Nazaré pe ahe ndojikogi Jesus'ga rehe
(Mateus 13.53-58; Lucas 4.16-30)
Aerẽ Jesus'ga hoi pea hugwi g̃wemimbo'ehara'g̃a pavẽi. Igwete g̃a hoi cidade de Nazaré pe – perope Jesus'ga onhimomboaka. Judeus'g̃a poravykye'yma rupi sábado rupi ga hoi g̃ajatykahava pype pevove'g̃a mbo'eavo Tupana'ga nhi'ig̃a rehe. Igwete g̃a nhimomby'ai ganhi'ig̃a renduva onhimongyavo. A'ero g̃a ei ojohupe:
—Marã akoja'ga ikwahavuhui nanongara naerũ? ei g̃a. Ma'g̃a ombo'e ga? A'ereki ahemonhimomby'ava'ea ga oapoapouhu, ei g̃a ojohupe. Ga ko onga apohara'ga rũi naerũ Mariahẽa ra'yra'ga? ei g̃a. Tikwaha tuhẽ nhande gareki'yra'g̃a Tiago'ga José'ga no Judas'ga Simão'ga. Garendyra'g̃a ko oko avo nhande pyri no, ei g̃a ojohupe.
Igwete g̃a nhimonha'ngai okoe'yma ga rehe tihenduva'javyme ga javo. Igwete Jesus'ga ei g̃a pe:
—Ojipe'g̃a gwyripeve'g̃a omondo gweaporog̃ita imohina Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'uhara'ga rehe, ei ga. Gagwyripeve'g̃a jate nomondoi imohina ga rehe. Gare'yja'g̃a nomondoi imohina ga rehe no. Garongapypeve'g̃a nomondoi imohina ga rehe no, ei ga g̃a pe.
Igwete Jesus'ga ndoapoi gwerevi ahemonhimomby'ava'ea pevo. A'ereki g̃a ndojikogi ga rehe. Mokonheteve'g̃a ndehe jate ga pokogi imombiga g̃atetirũa g̃a hugwi. Igwete ga nhimomby'ai g̃a jikoge'yma g̃waramo ojihe.
Jesus'ga remimbo'eharava'ea omombe'u Tupana'ga nhi'ig̃a
(Mateus 10.5-15; Lucas 9.1-6)
Igwete Jesus'g̃a imbojoapiapi ogwovo cidades pe pevove'g̃a mbo'eavo. Igwete ga g̃wemimbo'ehara'g̃a mbuhurukari ojipyri dozeve'g̃a. Igwete ga ei g̃a pe:
—Topomondomondo ti kiro ojipe'g̃a cidades pe, ei ga. Mokomokõi ti pejogweroho imombe'gwovo Tupana'ga nhi'ig̃a g̃a pe. Ape'akwahavuka ti ji pe me anhag̃a g̃a hugwi nehẽ, ei ga g̃a pe. Pepojate ti toho kiro pea rupi. Taperohoi ti pão itambere'ia reheve, ei ga. Taperohoi ti sacola no. Pejijihokava jate ti peroho, ei ga g̃a pe. Pemongi ti sandálias. Taperohoi ti ojipea tapy'ynhapira, ei ga g̃a pe.
10 Igwete ga ei no:
—Pe vahemame cidade pe po ti ojipe'ga ei pe me nehẽ: “Hepejijo pejipytavo nhironga pe,” e po ti ga pe me nehẽ. Pejogweroho ti ga pyri pejijupa a'ero, ei Jesus'ga g̃a pe. Tapejijyjijyi ti ojipe'g̃a nonga pe, ei ga. Ga pyri jate ti peju. Aerẽ ti pea hugwi pe hoi cidade hugwi a'ero pejogwerogwovo nehẽ, ei Jesus'ga g̃a pe. 11 Po ti pevove'g̃a napembuhurukari ojipyri hendupotare'yma penhi'ig̃a a'ero po ti pe hojipei pea hugwi nehẽ, ei ga. Pehorame ti pemonduru otimbuguhua pejipya hugwi toropohi ti pe hugwi javo g̃a pe. Pe'ji ti g̃a pe: “Peko te'varuhu pe hendupotare'yma Tupana'ga nhi'ig̃a,” pe'ji ti g̃a pe, ei Jesus'ga g̃a pe.
12 Nahã Jesus'ga dozeve'g̃a mondomondoukari ojipe'g̃a pyri. Igwete g̃a hoi imombe'gwovo Tupana'ga nhi'ig̃a g̃a pe. Igwete g̃a ei g̃a pe:
—Perojijyi ti pejeaporog̃ita pejipohia pejikote'varuhua hugwi, ei g̃a g̃a pe.
13 Igwete dozeve'g̃a imbojipe'ape'ai anhag̃a Diabo'gapyriva'ea ojipe'g̃a hugwi. Igwete g̃a imongyi ikava he'yjuhuve'g̃a akag̃a rehe imombiga g̃atetirũa g̃a hugwi.
João Batistava'ea omano
(Mateus 14.1-12; Lucas 9.7-9)
14 Igwete pevove'g̃a Jesus'ga mombe'umbe'ui. A'ero ga henduvi g̃anhi'ig̃a Herodes'ga g̃anduvihavuhu'ga. Ojipe'g̃a e'i tehe Jesus'ga mombe'gwovo:
—Ga ko João Batista'ga reki, e'i tehe ga. Okwera po ga kiro oyvya hugwi. Nurã po ga japohetei ahemonhimomby'ava'ea naerũ, e'i tehe g̃a.
15 Ojipe'g̃a e'i tehe:
—Jesus'ga po Elias'ga ura'java.
Ojipe'g̃a:
—Ga po Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'uharamo oko ahe ja – kiroki ahe omombe'u Tupana'ga nhi'ig̃a ojopy'rovo hako, e'i tehe g̃a.
16 Igwete Herodes'ga henduvi g̃anhi'ig̃a Jesus'ga rehe. Igwete ga etehei:
—Ga ko João Batista'ga tuhẽ. Akamomboruka ji ga ikwehe novĩa. Kiro ga kwerava'javi reki, e'i tehe ga.
17-19 Nahã Herodes'ga ahe akamomborukari raikwehe. Herodiashẽa rehe ga ahe pyhygukari ahe mongiuka cadeia pype. Hehã ko Filipe'ga rembirekohẽa na'ẽ Herodes'ga reki'yra'ga rembirekohẽa. Aerẽ Herodes'ga hẽa rerekoi reki.
Igwete João Batistava'ea ei Herodes'ga pe jipi: “Maranuhũrame nde eirũ'ga rembirekohẽa rerekoi? Na rũi ko ahe rekoi,” ei ahe ga pe jipi.
Nurã Herodiashẽa rehe Herodes'ga ahe pyhygukari ahe apytĩuka ahe mongiuka cadeia pype. A'ereki hẽa onhimboahi ahe ve tajukauka ti ga javo novĩa. 20 Emo Herodes'ga ahe a'ngui na'ẽ. Ga ndojukaukapotari ahe. A'ereki ga okyhyji ikwahava Joãova'ea rekokatua. Okwaha ga Joãova'ea pyryhetea ahe rekoro g̃waramo Tupana'ga rehe. Nurã Herodes'ga ahe a'ngui. Joãova'ea nhi'inhi'ig̃ame ga pe oko tehe gapy'a novĩa. Emo ga g̃wendu pota Joãova'ea nhi'ig̃a novĩa.
21 Aerẽ o'aragwera rehe Herodes'ga japoi toryva omoirũhara'g̃a pe soldados'g̃a nduvihavuhu'g̃a pe no imbateheteve'g̃a pe no – kiroki g̃a u gagwyri pe Galiléia pe. A'ea rupi Herodiashẽa jirokwari João Batistava'ea rehe ahe jukauka. 22 Hẽara'yrahẽa tehe oho Herodes'g̃a pyri ojirokyavo g̃apyteri pe. Igwete g̃a nhimohẽhetei kujahẽa rehe Herodes'ga gapavẽive'g̃a pavẽi. A'ero ga ei hẽa pe:
—Gara nde erepota imondoa ejive? Tamondo ti nde ve, ei ga hẽa pe. 23 Tupana'ga henduvame nhirembi'ea ji ei nde ve: Tamondo pa tuhẽ ti nde ve neremimbotarimova'ea javoji. Nhimbatera ti tamondojija'ro vehevi nde ve javoji, ei ga hẽa pe.
24 A'ero hẽa hoi imombe'gwovo oyhẽa pe.
—Gara re po ji aru ga hugwi nehẽ? ei hẽa hẽa pe.
—João Batista'ga akag̃a pe ere, ei hẽayhẽa hẽa pe.
25 Kotihĩ hẽa jivyri nhandaipe ogwovo javo Herodes'ga pe.
—Apota ji João Batista'ga akag̃a, ei hẽa, kirog̃we nhaembeva pype, ei hẽa ga pe.
26 Henduvame hẽanhi'ig̃a Herodes'ga rekoveveuhuhetei a'ero. A'ereki ga ndojukaukapotari Joãova'ea novĩa. Emo ga e'i jipe reki Tupana'ga g̃wendu nhirembi'ea javo. Gapavẽive'g̃a g̃wendu ganhi'ig̃a no ga erame hẽa pe tamondo tuhẽ ti nde ve javo. Nurã ga nde'ia'uva'javi kiro hẽa pe: “Namondoa'javi ji nde ve.” 27 Nurã ga soldado'ga mondoukari cadeia pype togweru ti ga João'ga akag̃a javo. 28 Igwete soldado'ga hoi ahe akamomboa cadeia pype aheakag̃a rerua nhaembeva pype. Igwete ga imondoi kujahẽa po pe hẽa herohoi oyhẽa pe heroviaruka hẽa pe Joãova'ea jukaagwera. 29 Nahã Herodes'ga ahe akamomborukari raikwehe. Ikwahavame Joãova'ea remimbo'ehara'g̃a hoi ahera'oa pyhyga herogwovo inog̃a ityma raikwehe.
Jesus'ga ombohe'yi mbatera cinco milva'ea pe
(Mateus 14.13-21; Lucas 9.10-17; João 6.1-14)
30 Aerẽ dozeve'g̃a jivyri Jesus'ga pyri a'ero – g̃ahã Jesus'ga omondomondouka Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'uuka. Ojivyrame g̃a imombe'upavi Jesus'ga pe g̃wemimbo'eagwera. G̃atetirũa mombigagwera g̃a omombe'u ga pe no.
—Orombojipe'a ore anhag̃a g̃a hugwi, ei g̃a imombe'gwovo ga pe no.
31 A'ea rupi he'yjuhuve'g̃a nhopondekwandekwavi ua Jesus'ga pyri onhimongyavo. Igwete g̃a ndo'uukari Jesus'g̃a pe. Nurã Jesus'ga ei dozeve'g̃a pe:
—Nhande tehe ti xaho ongae'ỹi me tapepytu'uahi'vi ti javoji, ei ga g̃a pe.
32 Jesus'g̃a tehe g̃a avi yhara pype a'ero ogwovo ongae'ỹi me. 33 Emo pevove'g̃a gwepia g̃ahoa. Igwete g̃a ei ojohupe onhimongyavo:
—Kiro g̃a hoi Jesus'g̃a. Pea rupi ti xaho g̃a ndeviri a'ero, ei g̃a ojohupe.
Igwete g̃a hoi nhandaipe ypiahua rembeyvyra rupi ogwovo cidades hugwi nhaporemo. Igwete g̃a na'ẽ g̃a vahemi pevo Jesus'g̃a nenonde. 34 Ohemame Jesus'ga he'yjuhuve'g̃a ndepiagi. Igwete g̃a poria'iro ga pe onhimongyavo. A'ereki ga pe ko g̃a ovelhas ja ovelhas gwepiakatuhara'ga rerekoe'ymame. Na jitehe ndipokokavi g̃a. Igwete Jesus'ga g̃a mbo'embo'ei.
35 Kwara hog̃werĩa rupi garemimbo'ehara'g̃a nduri ga pyri javo.
—Kiro ihohetei kwara. Ndogwerekoi onga avo g̃a pe, ei g̃a. 36 Ere ti g̃a pe a'ero toho ti g̃a kopeve'g̃a pyri cidades'i pe ira'agweva'e pe. Pevo po ti g̃a ipyhygi mbatera ojive i'uhavamo, ei g̃a Jesus'ga pe.
37 Igwete ga ei g̃a pe:
—Pehe ti pemondo mbatera g̃a pe to'u ti g̃a javoji.
—Maranuhũ naerũ? ei g̃a. He'yjuhuva'ea duzentos itambere'ia po ti ore herohoi imondovo pão rehe g̃a pe naerũ? ei g̃a ga pe.
38 Igwete Jesus'ga ei g̃a pe:
—Maramomi pe herekoi pães? Peho hepiaga.
Igwete g̃a hoi hepiaga, g̃a nduri imombe'gwovo ga pe.
—Cinco, ei g̃a. Dois g̃a gwereko pira no, ei g̃a ga pe.
39 Igwete Jesus'ga he'yjuhuve'g̃a mbojatykapavi g̃a mboapyga g̃a nog̃a nhungwa'via rehe. 40 Ojopyri g̃a apyapygi upa a'ero. Pea hovai g̃a cem. G̃a hovai cinquenta. Hovaive'g̃a cem no. Nahã g̃a apyapygi ojogwerojuva. 41 Igwete Jesus'ga ipyhygi pães pira reheve. Igwete ga jovavuri onhi'ig̃a Tupana'ga pe.
—Ndepyry hete nde imbuhua mbatera ore ve, ei ga Tupana'ga pe.
Igwete Jesus'ga haygwe'rogwe'rogi pães imondovo g̃wemimbo'ehara'g̃a pe pema'ema'ẽ g̃a pe javo. Na jitehe ga ima'ema'ẽukari pira imondovouka g̃a pe nhaporemo. 42 Igwete g̃a nhaporemo i'ui'ui onhimoytaromouka jupe. A'ereki Jesus'ga ombohe'yjuhu hete mbatera g̃a pe. 43-44 He'yjuhu hete ko g̃a cinco mil akwaimba'ero. Kunhangwera'g̃a na jitehe he'yjuhu tayri'g̃a pavẽi. Igwete Jesus'ga remimbo'ehara'g̃a imono'ono'og̃i pães rembyruera pira'ia rembyruera reheve imondovo inog̃a yrua pype. Dozeva'ea g̃a imotynahenahembavi yrua.
Jesus'ga oho yjapea rehe
(Mateus 14.22-33; João 6.15-21)
45-46 Igwete Jesus'ga ei g̃wemimbo'ehara'g̃a pe:
—He peji'ava yharuhua pype, ei ga. Pero'yaha ti aherovai ji renonde herogwovo cidade de Betsaida pe, ei ga g̃a pe.
He'yjuhuve'g̃a pe ga ei:
—Kiro ji hoi na'ẽ nhinhi'ig̃a Tupana'ga pe, ei ga. He pejigwovo a'ero pejivya penhonga pe kiro, ei ga g̃a pe.
Igwete ga hoi yvytyruhua rupi. 47 Ypytunimo ga tehe ga rekoi yvytyruhua arimo. Garemimbo'ehara'g̃a ki a'e te oko yhara pype ypyteri pe. 48 Igwete ga hepiagi g̃a ipyvupyvurahyrame. A'ereki yvyturanuhũa g̃wovatĩvatĩ g̃a. Ko'eg̃atue'yma rupi ga hoi g̃a pyri a'ero opyrug̃a yhya rehe ogwovo. Okwa g̃werĩ ga g̃andova yvyri novĩa. 49 Emo hepiagame gapyrug̃a yhya japea rehe g̃a nahenahemamo upa.
—Anhag̃a po, e ko g̃a novĩa.
50 A'ereki g̃a nhaporemo gwepia ga. G̃apy'a juahi a'ero. Emo kotihĩ ga nhi'ig̃i g̃a pe.
—Penog̃atu ti pejipy'a, ei ga. Jihi ko koro ako. Tapekyhyjia'javi ti, ei ga g̃a pe.
51 Igwete ga avi yhara pype g̃a pohe. Kiro ipigi yvyturanuhũa. Igwete g̃a nhimomby'ahetei a'ero. 52 A'ereki g̃a ndaheaporog̃itakatui pães mbohe'yjuhuagwera rehe. Noangari g̃a ikwahave'yma Jesus'ga popoakara.
Jesus'ga omombi ahetetirũa Genesaré pe
(Mateus 14.34-36)
53 Igwete Jesus'g̃a hero'yahavi herovahema Genesarépeve'g̃a gwyri pe nhapytiamo. 54 G̃a ẽrame yhara hugwi pevove'g̃a nhimombaragwahavipei Jesus'ga rehe. 55 Igwete g̃a hog̃ahoi ogwyra rupi itetirũave'g̃a nderunderua g̃akupeupava rehe g̃a nog̃a Jesus'ga pyri. Henduvame Jesus'ga hoa jipi, pevo g̃a g̃a nderuri ga pyri. 56 Igwete ga imbojoapiapi ogwovo cidades pe. Nhu me ga hogahoi no. Perope ga oho – pevo nhaporemo g̃a itetirũave'g̃a nderuri g̃a nog̃a mytu'ẽ me – perope g̃a ojatyka jipi. Igwete g̃a eg̃a'ei Jesus'ga pe:
—Na g̃a pokogi ndepira rembe'yva rehe vehevi.
G̃a pokogame hehe a'ero ipipavi g̃atetirũa g̃a hugwi.