PEDROVA'EA OMOMBE'UA'JA AHE VE
Segunda Carta de Pedro
1
Ji ko Simão Pedroramo. Jesus Cristo'ga remimbotarimova'ea rehe jate ji rekoi gamoirũharamo. Kiro ji ikwatijari imondovouka nhinhi'ig̃a pe me. Pe ko Jesus Cristo'gareheva'ero ore javijitehe. A'ereki ga omombyry pe me pe mbojikoguka ojihe. A'ereki Jesus Cristo'ga pyry hete pe me Tupanamo. Gaha nhande timbohete jipi nhanembopiro'yharamo.
Pekwaha hete pe Tupana'ga Jesus'ga no nhandepojykaharete'ga. Nurã ti Tupana'ga tomombyry hete pe me. Tonog̃atu hete ti ga pepy'a no.
Tupana'ga nhande mo'emo'ẽ ojive
Opopoakara pyvõ Tupana'ga imombyrypavi nhande ve nhande mbojikogukarame ojihe. A'ereki ga nhande mboheaporog̃ita pyahu nhande mongokatuavo nhande ga kwahahetero g̃waramo. Tupana'ga nhande mo'emo'ẽ gweaporog̃itapyryva pyvõ. A'ea pyvõ ga imbuhumbuhuri pyryheteva'ea pe me g̃wembi'ea rupi pyrytuhẽva'ea. A'ea rerekorame po ti pe hoi Tupana'ga reaporog̃ita rupi. Ndapehoi po ti pe pejikote'varuhua rupi. Cristo'ga arõe'ỹve'g̃a onhimbote'varuhu jipi g̃wemimbotaruhua rehe. Pe ki a'e te pepiro'y a'ea hugwi.
Nurã ti pejirokwa penheaporog̃itapyryva rehe pejikogame Tupana'ga rehe. Pekwaha hete ti penhimombaragwahava mbatera rehe penheaporog̃ita pyryvame. Penhimbovyvy ti ikwahavame mbatera. Penhimomirana ti mbatera rahyva'ea pe penhimbovyvyrame. Peko katu ti penhimomiranamame. Peko ti penhiirũ'g̃a ndehe Jesus'gareheve'g̃a ndehe pejikokaturame. Pearõarõ ti ojipe'g̃a nhaporemo pejikorame penhiirũ'g̃a ndehe. Igwaigwavete po ti pe ndekorame nahã, a'ero po ti jukwahavamo ikwahya. A'ereki Jesus Cristo'ga kwahava ikwahy pe ndehe pe mongovo katu. Kiroki g̃a na runhuhũ oko okokatue'yma – g̃a ndokwahakatui reki Jesus Cristo'ga remimbotarimova'ea. Omoka'nhy g̃a okote'varuhua momboragwera.
10 Oro pe, nhiirũ, pejirokwa hete ti pejikokatua rehe a'ero. Ymya Tupana'ga ei pe me: “Opomo'emo'ẽ ji jijive g̃a po ti jireheva'ero nehẽ javo,” ei ga. Pejirokwaheterame pejikoag̃wama rehe po ti pe imboukwahavi Tupana'ga eagwera pejive penhimo'ẽagwera. Nahã pendekorame jipi po ti pe ndapepohira'javi Cristo'ga hugwi nehẽ. 11 A'ero po ti nhanderuvihavuhuhete'ga pe mbuhurukakatui yvagi pe nehẽ. “Pyry hete pe nduri pejijupa ji pyri avuirama nehẽ,” e po ti ga pe me nehẽ. Ga ko Jesus Cristo'ga nhanembopiro'yhara'ga.
12 A'ea nhaporemo pe pekwaha. Igwete pe ndekohetei a'itituhẽva'ea rehe Cristo'ga mombe'ua rehe. Emo po ti ji takwahavukara'ja pe me jipi nehẽ. 13 Pyry tuhẽ ji ve ji ikwahavukara'javi a'ea ja'javo pe me nhimarane'ymame. 14 A'ereki namanamehũi nhimanoag̃wama. A'ea Jesus Cristo'ga okwahavuka ji ve. 15 Nurã po ti ji jirokwari inog̃a nhirembi'eagwera pe me. A'ero po ti pe ikwahava'ja'javi a'ea jitehe jipi ji manorẽ nehẽ.
Gwepia tuhẽ ahe Cristo'ga ruvihavuhuhetea
16 Ore noromombe'ui pe me morog̃itatehea aheremimbojihuva'ea ore Jesus Cristo'ga rura'jahava mombe'urame pe me ikwehe. “Ura'ja po ti nhandepojykaharete'ga opopoakara pyvõ,” oro'e ore pe me. A'ereki ore orohepia tuhẽ garuvihavuhuhetea ikwehe. 17-18 A'ereki ore oroko ga pyri yvytyruhua rehe Tupana'ga apoa rehe ikwehe. Orohendu ore Tupana'ga nhi'ig̃ame Jesus Cristo'ga pe yvaga hugwi. “Agwa'ga ko jira'yra'ga nhiremia'nguhete'ga. Anhimohẽ hete ji ga rehe,” ei garuva'ga Jesus'ga mombe'gwovo ikwehe. Nahã Tupana'ga huvihavuhuheteve'ga ei ga mboheteavo pyry hete Jesus'ga javo.
19 Igwete Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'uharava'ea heroviarukari tuhẽ nhande ve no ikwatijarame Cristo'ga mombe'gwovo. Pejapyaka po pe a'ea rehe hamo. Nhande herekorame nhanderyapehava ypytunimo, a'ero nhande ikwahavi hepiaga. Na jitehe nhande herekorame aherembikwatijara nhandejapyakavo hehe, a'ero nhande ikwahavi a'itituhẽva'ea. Ko'ema rupi nhande ikwahahetei mbatera repiaga. Na jitehe ura'java rupi po ti Cristo'ga ikwahavukahetei nhande ve nehẽ. Cristo'ga ko jaytata'iuhua ja huvihavava'ea ja – kiroki omomytu'emba ko'ema koty. A'ea javijitehe po ti Cristo'ga imomytu'embavi nhaneakag̃i pe nehẽ.
20 Pejapyaka katu ti nhinhi'ig̃a rehe kiro. Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'uharava'ea nde'i hako: “Jihi tamombe'u Tupana'ga nhi'ig̃a ikwatija,” nde'i ahe hako. 21 Yvyakotyva'ea remimbotarimo rũi ahe omombe'u Tupana'ga nhi'ig̃a ikwatija hako. Ahe nomombe'uangavi a'ea aheremimbotarimo. Tupana'ga ra'uva remimbotarimo ki a'e te ahe omombe'u Tupana'ga nhi'ig̃a inog̃a hako.