4
Paulova'ea omog̃ita ahe
Nhiirũ, opogwepiaga'u hete ji. A'ereki ji ako hete pe ndehe. Pe ji mbohoryory hete nhiremiarõhetea. A'ereki pe ji rendu katu ji Cristo'ga mombe'urame pe me ikwehe. Nahã ti peko penhimboitakwerimo pejikoty'a nhandepojykaharete'ga pavẽi.
Kiro ji ehetei Evódiahẽa pe Síntiquehẽa pe no: Pe nhandepojykaharete'gareheva'ero g̃waramo pembojo'ja hete ti pejeaporog̃ita a'ero pejogwerekokatuavo. Nde ve ji ei nhimoirũhareteramo: Emog̃ita katu ti Evódia'g̃a pokoga taheaporog̃ita pyry ti g̃a javo. A'ereki g̃a oporavyky hete ji pavẽi ikwehe Cristo'ga mombe'gwovo ojipe'g̃a pe ikwehe. Clemente'ga na jitehe oporavyky hete Cristo'ga mombe'gwombe'gwovo ji pavẽi ikwehe no. Jara'g̃a no – g̃andera Tupana'ga okwatija pa livro pype tarohouka ti g̃a jijipyri yvagi pe nehẽ javo.
Pejoryjory ti jipi Cristo'gareheva'ero g̃waramo. A'ea'ja ji a'ea pe me: Pejoryjory ti.
Pekwahavuka ti penhyrõa ojipe'g̃a pe nhaporemo. A'ereki Cristo'ga ura'ja g̃werĩ yvya koty. Tokoteheyme tuhẽ ti pepy'a. Penhi'inhi'ĩ ti Tupana'ga pe jipi. Pemombe'u pa ti ga pe penhiporanduva. Penhi'ig̃a nanani ga pe pe'ji ti: “Ndepyry hete nde ore ve jipi.” A'ero po ti Tupana'ga inog̃atuhetei pepy'a. Yvyakotyva'ero nhande nhimomby'ai a'ea rehe marã po ga inog̃atuhetei nhandepy'a javo. Inog̃aturame po ti ndokotehei pepy'a a'ero. A'ereki pe pejikoty'a Jesus Cristo'ga pavẽi.
Nhiirũ, kiro ji ei reki pe me a'ero: Pejapyaka hete ti aherekokatua rehe. Kiroki a'ea rehe ojipe'g̃a ahe mbohete pyryheteva'ea rehe – a'ea rehe ti pejapyaka no. Okokatuve'g̃a ko oko a'itituhẽva'ea rehe jate opoyjahetero. Onhimbovyvy g̃a. G̃a ojipe'g̃a ndereko katu. Ojipe'g̃a nde'i g̃a pe: “Oko te'varuhu g̃a,” nde'i g̃a. “Pyry hete g̃a,” ei g̃a g̃a pe. Onhiarõuka hete g̃a ojipe'g̃a pe. Pejapyaka hete ti aherekokatua rehe nhaporemo a'ero. Opombo'embo'e ko ji ikwehe. Igwete pe ndekoi nhiremimbo'eagwera rehe. Pehendu pe ji nhi'ig̃ame pe me ikwehe. Pehepia pe jirekoagwera no. Ji rupi ti peho a'ero, a'e ji pe me. A'ero po ti Tupana'ga rekoi pe pavẽi nehẽ nhandepy'a nog̃atuhara'ga.
Pyry pe imbuhurukari ji ve, ei ahe
10 Ymya pe ag̃ataramo ji rehe ji poko pota novĩa. Emo avuirama ahã pe me imbuhurukahava. Ag̃wamo reki pe ag̃atara'javamo imbuhuruka ji ve. A'ea rehe ji roryhetero jijikoty'a Cristo'ga pavẽi. 11 Ji nda'ei a'ea nhimbatere'yma g̃waramo. A'ereki ji anhimbo'e nhinhiroyrõe'yma mbatera rehe. 12 Ajipokwaha ji herekoe'yma rehe. Ji ajipokwaha herekoahivuhua rehe no. Nane'yne'ymi ji nhimbo'epavi nhinhiroyrõe'yma jikogahivame ty'ara ji rerekorame no. Jirory ji mbatera rerekoheterame. Herekoe'ymame ji roryvamo jitehe nehẽ no. 13 Anhimomiranamba ji jupe jipopoakaramo Cristo'ga pavẽi jitekovo g̃waramo. A'ereki gaha ji mbopopoaka ji rerekovo.
14 Pyry hete reki pe ji moirũi ikwehe ji ikwahavame hahya ikwehe. 15 Filipospeva'ero pe pekwaha hete ojipe'g̃a remimbuhure'yma ji ve – kiroki g̃a ojatyka Cristo'gareheva'ero. Ji Cristo'ga mombe'uypyrame pe me jigwovo pegwyra hugwi Macedônia hugwi ikwehe pehe jate pembuhuruka itambere'ia ji ve ikwehe. 16 A'ereki cidade de Tessalônica pe vehevi pe pembuhumbuhuruka ji ve ji herekoe'ymame ikwehe. 17 Ji ndapotarahivuhui reki itambere'ia. Apotarahi ji imombyryva pe me. Pe imbuhumbuhurame igwaigwavete po ti Tupana'ga imombyryvi pe me nehẽ no. 18 Apyhy pa ji penemimbuhurukara kiro. Ji areko hete a'ero. Nhimbatere'yjuhu ji kiro. A'ereki Epafrodito'ga gweru pa ji ve pe hugwi. Penemimbuhuragwera ko ikwava'eg̃ipyra Tupana'ga pe pyryheteva'ea. Tupana'ga onhimohẽ hehe pyry hete javo jupe. 19 A'ero po ti jirepykavamo Tupana'ga imondoukari pe me ombateraheteahugwiva'ea nehẽ pe herekoe'ymame nehẽ. Jesus Cristo'ga pe po ti ga ei emondo ti g̃a pe javo.
20 Nane'ymi timbohete Tupana'ga nhanderuvete'ga avuirama nehẽ. Amém.
Paulova'ea omondo pa onhi'ig̃agwera
21 Pemondo ti nhinhi'ig̃a g̃a pe nhaporemo – kiroki g̃a ojikoty'a Jesus Cristo'ga pavẽi. Nhipavẽive'g̃a omondouka onhi'ig̃a pe me no nhaneirũ'g̃a. 22 Avove'g̃a nhaporemo Jesus Cristo'gareheve'g̃a omondouka pe me. Kiroki g̃a oporavyky huvihavuhu'ga ronga pe César'ga ronga pe – g̃a kaitu omondouka onhi'ig̃a pe me.
23 Nhandepojykaharete'ga Jesus Cristo'ga tomombyry pe me nhaporemo.