PAULOVA'EA OMOMBE'UA'JA TIMÓTEOVA'EA PE
Segunda Carta de Paulo a Timóteo
1
Jihi ko Pauloramo Cristo Jesus'ga moirũharamo. Aporavyky ji Tupana'ga pe Cristo Jesus'ga mombe'gwovo. A'ereki Tupana'ga e'i ji ve: “Eko ti Cristo Jesus'ga moirũharamo. Ere ti g̃a pe: ‘Pejiko ti Cristo Jesus'ga rehe imomboruka ga pe pejikote'varuhua pejihugwi pejikovo gareheva'ero. A'ero po ti Tupana'ga pe mongoi ojipyri avuirama nehẽ.’ A'ea ti ere g̃a pe,” ei Tupana'ga ji ve kako. Timóteo, kiro ji ikwatijarukari nde ve imondouka. Nde ko nhiremiarõa jira'yra'java'ea.
Kiro ji ei: Nhanderuvete'ga Tupana'ga ti tomombyry nde ve Cristo Jesus'ga pavẽi nhandepojykaharete'ga pavẽi. Tandeporogwety ti g̃a. Tonog̃atu ti g̃a ndepy'a, a'e ji.
Horyory Paulova'ea Tupana'ga rehe
Nane'ymi ji nhi'ig̃i Tupana'ga pe nde mombe'gwombe'gwovo ypytunimo arimo jitekovo. Ga pe ji ei:
—Ndepyry hete nde Timóteo'ga mbojikoheteuka Jesus Cristo'ga rehe, a'e ji ga pe.
Nhiremboypya ja ji aporavyky Tupana'ga pe jipi ikwahava jireaporog̃itapyryva.
Ji horame nde hugwi nde erejehe'o ji arõheteavo ikwehe'i. A'ea ji namoka'nhymi jitekovo. Orohepiaga'u hete ji. Nde repiaga'javame po ti ji roryroryvamo nehẽ.
Nde ko nane'ymi nde rekoi ejikoga Tupana'ga rehe. A'ea ji akwahava'ja jijapyakavo nahã ko Timóteo'ga rekoi ikwehe'i javo. Ndejaryjahẽa jikohetei Tupana'ga rehe Lóidehẽa. Neyhẽa Eunicehẽa jikohetei jitehe Tupana'ga rehe no. Aerẽ g̃a javijitehe nde jikohetei Tupana'ga rehe no. Ag̃wamo ndehe ko nane'ymi erejiko ga rehe no, a'e ji.
Terekyhyji ti Jesus'ga mombe'gwovo
Akwaha ji ndejikoga Tupana'ga rehe. Nurã ji ei ikwahavukara'java nde ve: Ejirokwa hete ti eporavykyavo ga pe jipi. A'ereki ji pokogame neakag̃a rehe nhinhi'ig̃a Tupana'ga pe Tupana'ga ra'uva nde mbokarakatu eporavyky ti ji ve javo. A'ereki Tupana'ga imondorame nhande pyri gara'uva ndopojihuvukari nhande ve. Gara'uva nhande mbopopoaka. Gara'uva nhande monhoarõ hete nhande mbohoryoryva ojipe'g̃a ndehe. Gara'uva nhande monhimbovyvy nhande mongokatuavo.
Nurã ti terekyhyji a'ero Cristo Jesus'ga mombe'gwovo nhandepojykaharete'ga mombe'gwovo ipojihuve'yma. Terei ti: “Namombe'ui ti ji ga ga'arõe'ỹve'g̃a nde'yjuhuro g̃waramo.” A'ea rũi ti ere, a'e ji.
Amombe'u ji Cristo Jesus'ga ojipe'g̃a pe novĩa. Emo g̃a ndopotari ji ga mombe'urame. Nurã g̃a ji mongiukari cadeia pype. Timóteo, terekyhyji ti ji rehe ji pojihuve'yma a'ero cadeia pype ji rename. Terei ti: “Ji ndakwahavi Paulo'ga. Ga ndokoi nhiirũa.” A'ea rũi ti ere.
Tupana'ga popoakarimo ti emombe'u nhandepojykaharete'ga Cristo Jesus'ga ojipe'g̃ape'g̃a pe ji javijitehe. Po ti g̃a imondoi hahyva'ea nde ve nde ga mombe'urame, a'ero po ti Tupana'ga nde monhimomiranami hahyva'ea pe nde mbopopoaka nehẽ.
Gaha omomboruka nhanderekote'varuhua nhande hugwi nahã nhande pokoga. Ga nhande mo'emo'ẽ toko ti g̃a jireheva'ero javo. Nahã ga imombyryvi nhande ve. Nhanderekokatua rehe rũi ga imombyryvi. G̃wemimbotarimova'ea rehe jate ga imombyryvi ji g̃a poko pota javo. A'ereki ymyahũ yvya apoa renonde ga e'i ojiyvyteri pe: “Aerẽ po ti ji imombyryvi g̃a pe nehẽ,” ei ga hako.
10 Ag̃wamo reki garemimombyryva jukwaha nhande ve Cristo Jesus'ga ruro g̃waramo nhande koty nhanembopiro'yhara'ga. A'ereki Cristo Jesus'ga omano nhanderekote'varuhua momboa imombiga nhanemanoa popoakara. A'ereki nhande tikwaha nhanembogweravag̃wama. A'ea Jesus'ga okwahavuka imombe'gwovo pyryva'ea nhande ve. Ga e'i: “Pejiko ti ji rehe. A'ero ti pe hoi yvagi pe pejikovo avuirama Tupana'ga pyri – perope pe napemanoa'javi,” ei ga.
11 Pyryva'ea Tupana'ga omombe'uuka ji ve. Ga e'i: “Eko ti Cristo Jesus'ga moirũharamo egwovo ga mombe'gwombe'gwovo g̃a pe. Embo'e katu katu ti g̃a nhinhi'ig̃a rehe,” ei ga ji ve.
12 Amombe'u ji g̃a pe a'ero ga nhi'ĩpo'ruavo. Nurã g̃a ji mongi cadeia pype teremombe'ua'javi ore ve javo. Hahy hete ji ve a'ero. Emo ji jipoyja hete reki kiro hahyrame ji ve. Akwaha hete ji ga – kiroki ga rehe ji ajiko. Nurã – kiroki a'ea ji akwava'ẽ ga pe ereko katu ji ve javo – a'ea ti ga herekokatupavi okovo Cristo Jesus'ga mbuhua nhande koty. A'ero ti Cristo Jesus'ga rura'javi yvya koty nhande koty nehẽ.
13 Embopogwe ti nhiremimombe'ukatua a'itituhẽva'ea ojipe'g̃a mbo'ekatuavo hehe. Nane'ymi ti ejiko hete ga rehe ga arõheteavo ojipe'g̃a arõheteavo no. Nahã nde rekoi ejikoty'aro g̃waramo Cristo Jesus'ga pavẽi. 14 Tupana'ga gwerekouka pyryva'ea a'itituhẽva'ea nde ve imombe'uuka onhi'ig̃a. Enhimoirũuka ti gara'uva pe nhandepojykaharava'ea pe. A'ero po ti nde neremoka'nhymi pyryva'ea ganhi'ig̃a g̃a mbo'ekatuavo hehe nehẽ.
Paulova'ea onhimombe'u
15 Nde erekwahavipe Ásiapeve'g̃a gwyripeve'g̃a pohipava ji hugwi. G̃apyteripeve'g̃a, Figelo'ga Hermógenes'ga pavẽi, g̃a pohiri ji hugwi.
16 Onesíforo'ga jate ko g̃a ja rũi reki. Toporogwety ti nhandepojykaharete'ga Onesíforo'ga garongapypeve'g̃a no, a'e ji. A'ereki Onesíforo'ga uhuuhu ji pyri ji mbohoryoryva. Ipoyja hete ga ji rehe ji rename cadeia pype. 17 A'ereki avo cidade de Roma pe uhurame ga ji reka hete ji repiaga cadeia pype. 18 Aerẽ Cristo Jesus'ga rura'javi yvya koty nehẽ. Toporogwety ti nhandepojykaharete'ga Onesíforo'ga a'ea rupi, a'e ji. Ji ruvame cidade de Éfeso pe Onesíforo'ga ji pokopokogi no ikwehe. Nde erekwaha hete garembipokogagwera.