12
Ka Te Naa tamme pooha sootuhi-witu nu mu nakasopedakwadoona soogwa'e. Mu ka o'nosoo gisoo hemma nakasopedakwadoona ka Te Pabe'e-witu, mu sutakoo gi toogoope-gakoo mu nanesootuhidu mumme meeoo mu neyukwe mu oo-toogoo manena ka sutakoo nanesootuha'e. Nu mu tuukwekwu, hownne'yoo umu Te Naa Besa Pooha-toohakwi apegeagonnodu. Gi haga ka Te Naa Besa Pooha-toohakwi meeoo unne-wa'ne'yoo, “Soo Jesus suta'yoo.” Soo tooe haga tooe, “Jesus Te tubetse besa Pabe'e,” mee unnedu, ka Te Naa Besa Pooha-toohakwi yadoo'a.
Soo Te Naa Besa Pooha sumu'yoosoo, pana oosoo te pooha-maka ewow nana'atabatumasoo te sootuha'e. Ka Te Naa pooha-toohakwi ewa'yoo, ewa-baa tamme numu tummatzipu, pana Te Pabe'e sumusoo, tamme no'yoona oo tummatzikwu. Ewa-baa tamme ka Te Naa nakabetseamodu, pana sumu'yoosoo soo Te Naa besa te neyugwedu.
Soo Te Naa ka tu Besa Pooha-ma nanasusumuoo numu sootuha'e, o'no tamme no'yoona nanatummatzikwu. Soo Te Naa Besa Pooha-toohakwi susumudu nanesootuhipu puu numu besa tunedyooedu. Susumudu punno'o ka Te Naa-witu mu numu tuukwedu pumme tu pooha sootuhipu. Susumudu umu-matu Te Naa unusoo oedyukukwudu. Susumudu punno'o tuoegoedu numu tumabesakuna ka Te Naa Besa Pooha-toohakwi. 10 Susumudu nanabesa tu pooha tumada'ena ka Te Naa Besa Pooha-toohakwi nasootuhi. Susumudu punno'o mu numu Te Naa Pooha-toohakwi ka Te Naa unnena tu wahagonnona nage'a. Susumudu umu-matu punno'o sutakoo numu-makoo tu pooha, sopedakwadookwu. Susumudu nana'atabatumasoo pa'anakwatu te yadooawununa nasootuhi. Susumudu umu-matu ka numu atamasoo oo yadooawununa numu tuukwe'e ka oo unena. 11 Soo Te Naa Besa Pooha sumu'yoosoo, pana nana'atasoo numu sootuha'e, puusoo numu-nagwitu tutzeana Tu Besa Pooha-matu-ma numu sootuha'e.
12 Soo numu tookoo manepunnena, puu ewa nanama aatadu pana sumu'yoosoo; mu nananesootuhidu sumusoo manekwu ka Te Pabe'e sumuoosoo. 13 Tamme nana'ata'yoosoo mu Jew numu, mu gi Jew numu, mu numu tummatziwabe, mu numu tutunehanedu, nana'ata'yoosoo, pana tamme no'yoona sumu-kwa'nesoo nasootuha'e, ka Te Naa Besa Pooha-toohakwi. 14 Ha'oo puu soo te tookoo ewa nanama aata. 15 Soo numu kuku puu gi meeoo unne-wa'ne'yoo, “Nu tookwa gi mu-matu, ka gi a mina.” 16 Soo numu naka puu punno'o meeoo, “Nu tookwa gi a tookoo-matu, nu ka gi a pooena,” mee unnekwu. Soo numu naka ooonne'yoopana togesoo numu tookoo-matu. 17 Ka e pooe suu'mu e tookoo-matu nabena'e, nu gi tunaka-wa'ne'yoo, ka gi e naka hee-gana. Tooetoo ka e naka suu'mu hee-gana, nu gi hemma egwe-wa'ne'yoo ka gi moobe-gana.
18 Soo Te Naa ka numu tookoo manepunnena ewa-baa nana'atasoo matabuepu gi sumu-kwa'nesoo oo matabu'e. 19 Oosoo ka no'yoona sumu-kwa'nesoo namadabuese, oosoo gi numu tookoo mane-wa'ne'yoo. 20 Meno'o yise ewaba nanama aata, tammesoo numu sumusoo manepunnena. 21 Soo te tookoo namanepunnena puu nanatummatzi, soo numu pooe gi ka numu mi nanenaboa-wa'ne'yoo. Soo numu kwo, gi ka tu kuku nanenaboa-wa'ne'yoo. Gi! No'yoona soo te tookoo nanama aatadu. 22 Gi natzooedu nanama aatadu gi maawa'ne sooyugwena, puu sumuna yise gi nananenaboa-wa'ne'yoo. 23 Ka te tookoo-matu tamme gi numu poonnekwuna petzape, umuoo tamme unu mabetseana te kwasu-ma mu mawatzetugu. 24 Ka mu mesoo napoonnedu, tamme gi yoo mabetsea. 25 Gadoo'oo hee, pumme nanenaboa-kwa'ne'yoo te tookoo-matu, no'yoona unu nana-matusoo. No'yoona te tookoo manepunnena nanatummatzidu. 26 Ka sumu-batu besa te sooyugwe, no'yoona mu nanama a'atadu besa sokwamakute, ka sumu-batu nuummana, no'yoona mu nanama te aatana puu oo-wa'nesoo. 27 Ooonne'yoona no'yoona tamme ka Te Pabe'e tookoo-wa'ne'yoona, unu nanatummatzi.
28 Soo Te Naa tamme-nagakwitu netutsea susumudu tamme-nagakwitu ka pumme nayadooawabe manekwudu tuwow, yise susumudu ka nanesootuhiba numu tunedyooedu, susumudu tuwow nanasoogwugi namanedu numu tzapoonnekudu, susumudu tuwazoo ka numu tuoegoedu mabesakudu, susumudu numu tutumatzidu, susumudu punno'o mu tunaka'oedyukudu moohedu, susumudu yise punno'o nanakumma'asoo gi numu nakasopedakwadoona apegeagonnodu ka Te Naa suu'mu nakasopedakwadoo. 29 Gi no'yoona tunaka'oedyukudu Te Naa nayadooawabekwuna nasootuhi, gi no'yoona tuwazoo nanesootuhiba numu tunedyooedu manakwe, 30 gi no'yoona too numu tuoe mabesakudu nasootuha'e, gi no'yoona nana'atakoosoo apegeagonnona nasootuha'e, gi no'yoona tuwazoo ka tu pooha numu nayadooadu tutunekwegeawunukwuna nasootuha'e. 31 Pana mu sakwa ka besow mu nasootuhikwuna soogwi. Nu meno'o mu tuukwekwu ka tubetse besow numu nasootuhi-kwitu.