3
Soo Te Naa tubetse unu te soobedyana, “E doodooamutse'e,” mee te natuba'nga. Umu gi tunaka'oedyukudu gi oo sopedakwatoo ka Te Naa meeoo tamme natuba'nga umu ka gi Te Naa sopedakwatoona. E nanumu, mooasoo tamme Te Naa doodooamu manepu. Tamme ka Te Naa-tamme sootunagakwuna gisoo sopedakwatoo. Tamme oo sopedakwatoo ka Te Pabe'e yaa teepu-koobasoo kodyu petuse, o'no tamme oo poonnese oo-wa'ne'yookwu. Tamme ka Te Naa atasoo numu nemayugwena oo naka'oedyukudu soo Te Pabe'e te pudu manumudookwu mee na'unnedu, ooonne'yoona oosoo ka suda te tumatuguna soomu'wase gi totsaba-ga tamme manekwu, soo Te Pabe'e puu gi totsaba-ga'yoo.
Soo tooe haga tooe ka Te Naa unnepu gi nakabetseadu tuma'emukwa. Mu oo sopedakwatoo mooasoo ka Te Pabe'e yaa teepu-koobatoo, nanasuda te tumatugupu-koobatoo oo nabatsapu. Soo Te Pabe'e puu gi tuma'emukwadu. Soo Tooe haga tooe ooosapa tuma'emukwadubedu gi Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukute.
E nanumu, tooe haga tooe kaaheno tumatugudu ka Te Pabe'e-wa'ne'yookwu. Soo tooe haga tooe ooosapa tuma'emukwadu tookwa ka Numu Soo'adu, sutakoo nagedu oosoo Gi Toge'yoo puu oe-manakwanasoo, ooosapa suda tumatugukepu. Soo Te Pabe'e yaa teepu-koobasoo petuse, ka sutakoo, numu tuma'emukwa mayugwedu kadoo'oo mayugwekwuse.
Tamme ka Te Naa besa doodooamu manese ka suda namanedu nuuninokwu. 10 Tooe haga tooe ooosapa gi toge manedu ka Te Naa doodooamu gi petzabedu tookwa, ka Numu Soo'adu nagedu. Tamme oo sopedakwatoo ka ooka gi togekoo, Numu Soo'adu tumayohokudu oosoo gi Te Naa doodooamu-matu.
11 Ka Te Pabe'e mu naka'oedyuku-kwi manakwanasoo, soo Te Naa unnepu, “Mu sakwa nanasoobedya,” mee'e na'unnedu mu ooosapa nakano'o. 12 Mu sakwa gi ka o'nosoo tooebetse Cain mee naneadu-kwa'ne manepana. Soo Cain suda manakwe ka tu wannga'a nuusoogwedukuna, ka tu wannga'a kaaheno tumatugu oo batsase. Soo Cain tookwa ka mu sutakoo nagedu. 13 Ooonne'yoona, E nanumu, mu suta'yoo numu yaa teepu-koobatu puu gi te petzape. 14 Saa'a mu suda manedu numu ka tu'ina ooosapa togano-kwi'yookwu. Tamme ka tu'ise besa-kwitoo, ooosapa namagwetzoidu-kwitoo me'a, tamme ka nanasoobedyana. 15 Tooe haga tooe gi tu pupua'amu petzabedu tu pua'a batsadu-kwa'nesoo manepunne. Tamme oo sopedakwatoo soo numu puu ka tu nanumu batsase suda oo tumatuguna oo-matoosoo kodyukwu, yise gi ka Te Naa-baa petugakwu.
16 Soo Te Pabe'e unu te soobedyana, ooonne'yoona tamme-koobatoo nabatsapu. Tamme sakwa punno'o oo-wa'nesoo nanasoobedya. 17 Soo tooe haga tooe gi hemma tuugedu, ka tu pua'a tutuha manakwe sakwa oo tummatzi ka Te Naa unu soobedyana oo-matoo nanesootuhiyana.
18 E nanumu tamme sakwa unu nanasoobedyana nanatummatzi gi meeoo sukwe unnepana. 19 O'no tamme ka Te Naa doodooamuna, tammesoo nanasopedakwadookwu. Tamme yise gi suikwu ka Te Naa-koobena manepetugase. 20 Tooe ka Te Naa tamme tunetammakuna gi mapu'apana, te nasootuaga'ne sapa, soo Te Naa ka te sopedakwadoona tutuha te soobedyana te sootuha'e.
21 E nanumu, tamme gi ka Te Naa-ma sua'ekwu ka mooasoo oo sopedakwadoona te tutuma'emukwana oo soomu'wapu. 22 Tamme ka Te Naa nanetzakwiyiyina oosoo te nakana te sootuha'e, tamme ka tamme oo tunetammakuna nakabetseana. 23 Soo Te Naa meeoo soo Jesus Mu Tubetse Pabe'e, mu sakwa oo naka'oedyukuna unu nanasoobedya. 24 Tamme ka Te Naa besa unnepu nakabetseanona soo Te Naa ooosapa tamme-no manenummekwu. Soo Te Naa ooosapa tamme-no manenummekwu, ka tu Besa Pooha-ma te sootuhise.