5
Tooe haga tooe o soo Jesus Te Tubetse Pabe'e mee'e na'unnedu naka'oedyukudu tookwa Te Naa Tooa'a. Tooe haga tooe ka Te Naa unu soobedyadu Te Naa dooamu unu soobedyakwu tuwazoo. Tamme ka Te Naa unu soobedyana, oo tunetamma-kwa'nesoo manena oo nakabetseana tamme tookwa Te Naa doodooamu besa soobedya. Soo Te Naa tamme tunetammakuna tamme ka oo nakabetseana oosoo gi namanakwe tamme ka Te Naa unu soobedyana. Tamme Te Naa dooamu gi ka sutakoo nakabetsea ka yaa teepu-koobatu numu mayohona. Tamme ka sutakoo mooasoo matzooekute, ka Te Pabe'e naka'oedyukuna. Soo Te Pabe'e Te Naa Besaa Tooa Tubetse oedyukudu suu'mu ka sutakoo matzooekute. Soo suta'yoo ka numu suta-tamme ohoyugwedu.
6-8 Soo Te Naa oo waha soo Te Pabe'e oo Besaa Tooa baa-wi namatzakase, soo Te Naa oo wahasoo tuwazoo, ka Te Pabe'e nabatsase. Yise nakwitoo ka Te Naa Besa Pooha. Esoo Te Naa besa yadooapu toge kaahenotu ka Tu Penebe Besa Tuooa'a-witu. Mu numu puu ka tu nanumu ha'yoo unakwe oo naka'oedyukute. Soo Te Naa unnepu ka sukwe numu unnepu, ooonnekoo toge kaaheno'yoo. 10 Soo tooe haga tooe ka Te Pabe'e naka'oedyukudu oo sopedakwatoo oosoo Te Naa Penebe Besaa Tooa'a. Tooe haga tooe gi ka Te Naa naka'oedyukudu ka Te Naa ne'esatooe. 11 Soo Te Naa meeoo te tunetammakupu ka Te Pabe'e mane-koobatoo gi mobegwa-gakwu ooosapa te gwetzoimokwuna te sootuhikwu. 12 Soo tooe haga tooe ka Te Pabe'e naka'oedyukudu tu namagwetzoina nasootuhikwu, soo gi tunaka'oedyukudu gi.
13 Nu mumme Te Pabe'e naka'oedyukudu-matoo tubo'o o'no mu nananesootuha'edu numu ka ooosapa gi mobegwa-gakoo namagwetzoidu, pumme tu sootuhipu sopedakwadookwu. 14 Tamme oo sopedakwatoo ka Te Naa-matoo nanesootuhina ka oo tunetammana oedyukuna oosoo te nakana 15 te sootuhikwu ka pumme te nanetzakwiyi. 16-17 Unu nanesootuhi numu ka tunaka'oedyukudu ma'emukwa oo poonnena oosoo sakwa oo nanesootuhiku soo Te Naa yise ka tuma'emukwadu magwetzoikwu. Tooe no'oko numu tuma'emukwana gi besow sapa, soo too'e no'obatu soo numu tuma'emukwapu mesoo nanematzagakwuna'e. Sumubatu numu tuma'emukwana gi nananesootuhikwuni-wa'ne'yoo oosoo ka tuma'emukwadu-matoosoo namakodyukuse oo batsakwu. Ookow tuma'emukwape gi hownnekoo tamme nanesootuhi-kwa'ne'yoo.
18 Tamme oo sopedakwatoo umu nananesootuhidu numu Te Naa doodooamu gi ooosapa tuma'emukwano-wa'ne'yoo. 19 Tamme oo sopedakwatoo tamme Te Naa doodooamu, yise soo suta'yoo Gi Toge'yoo ka no'oko yaa teepu-koobatu mu gi tunaka'oedyukudu numu nemadunagakwu.
20 Soo Te Pabe'e tamme-baa yaa teepu-kooba petuse te sootuha'e o'no tamme oo-toogoo Te Naa besa sopedakwadookwu. Ka Te Tubetse Pabe'e Jesus-toohakwi, soo Te Naa togesapa te sootuhi tamme yise gi mobegwa-ga gwetzoimokwu. 21 E nanumu, ka Te Naa-matoo suu'mu sakwa mu nanesootuhi mea. Yaanotu sapa esoo pooha nanesootuhibu-witu nanemamakwupetu.