4
Tamme numu nanano nanako'e, tamme ka tammesoo nakoobatoo hemma soogwina. Tamme yise ka te nekwina gi hanena tamme nanahakooha, sumuna nanagoekwu yise sumuna tamme matu tu pua'a patsowkwu. Tamme ka gi hemma hee-gana, tamme ka gi oowetuoo Te Naa-matoo nanesootuhina. Tamme yise ka Te Naa-matoo nanesootuhise, oosoo gi ooka te geana, tamme ka tammesoo sutakoo natoogoo hemma sookwina.
Tamme unu suda manakwe ka ooosapa tooe hemma tooe natoogoosoo soogwina. Tamme ka Sutakoo tumatzina Sutakoo pupua'a-ga'yoo. Gi tamme ka Te Naa pua'a-gana Sutakoo tuwazoo pupua'a-ga-wa'ne'yoo. Meeoo natubotugu,
“Soo Te Naa te matabuese, te moogooa te geapu. Oosoo meeoo te soobedyana tamme sakwa ookow suu'mu nakabetsea.”
Soo Te Naa te sootuhikwu ka te tumatzina, ka oo nabotugu-kwa'nesoo mee na'unedu,
“Soo Te Naa mu numu besa nasooyugwedu tumoo'oo, pana mu sootuha'e umu gi oo manedu.”
Tamme sakwa gi numu ooonakwa besa nasooyukwepana. Tamme sakwa ooosapa Te Naa nakabetsea. Tamme sakwa gi ka tamme-toohatu kwase-gakoo nakabetseapana.
Tamme ka kwase-gakoo tubetse unu tumoo'oose oosoo suihoose, namameahookwu. Tamme sakwa Te Naa-matoo nanesootuhi, o'no yise oosoo te sootuhikwu. Ka te nuumaduguna besow, tamme sakwa gi totsabuga mane. Tamme sakwa gi waha-baa tusooyugwepana, tamme sakwa ooosapa Te Naa-witu soomayu, o'no tamme ooosapa Te Naa-no'yookwu. Tamme sakwa unu suda sokwama ka suda tumaduguse. 10 Tamme ka gi numu ooonakwasoo besa nasooyugwena, tamme oo soopedakwadoo tamme gi maa'wa'ne'yoo soo Te Pabe'e te sootuhise besasoo te matabuekwu.
11 E pupua'amu, tamme sakwa mu tunaka'oedyukudu gi nesootzemapana. Tamme ka mu tunaka'oedyukudu nesootzemana mee unena, “Oosoo suda manakwe,” tamme tookwa punno'o gi ka Te Naa unnepu nakabetsea. Soo Te Naa unnepu meeoo, “No'oko numu besa nematugu.” Tamme tookwa gi meeoo sokwama, tamme numu nemadunaga'a mee'e, 12 pana soo Te Naa suu'mu numu nemadunagakwu. Mooasoo Te Naa tu unnepu mu numu tuukwe'e. Soo Te Naa suu'mu numu gadoo mesoo mayugwekwu, tooetoo numu magwetzoikwu. Tamme sakwa gi kukumma'akoosoo mu numu nemadunagapana.
13-14 Tamme gi mu numu tuukwe-wa'ne'yoo ka saa'a hemma manikwuna, tamme ka gi oo soopedakwadoona. Tamme sumuna mee unekwu, “Nu saa'a o mease, o tomodooa, hemma-ma tumuna, besa manepunnedooa.” Pana tamme gi oo soopedakwatoo ka hemma manekwuna. Tamme gi oo soopedakwatoo ka o'noto te momokwuna. Ka pagunabe-kwa'ne ka te songapu yabesoo gadoo manise, tamme ya'ehookwu. 15 Tamme sakwa uga mee'e une, “Soo Te Naa meeoo te sooyugwena, tamme togesoo momona, tamme yoo manekwu.” 16 Tamme tookwa nana'unakwe tamme ka meeoo unena tamme oo soopedakwatoo ka te manekwuna. Oosoo gi besa na'unedu. 17 Tamme ka oo soopedakwatoona ka besa te manekwuna pana gi oo manena, tamme tubetse unu tuma'emukwa.