Ka Peter Mu Tunaka'oedyukudu-matoo Mooe Tubona
1
Esoo Peter, Te Naa yadooawabe tubona, ka mu Jew numu Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukudu-matoo, mana ka mu teepu Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia no'oko Bithynia mee nananeadu-kwi nonobe-ga'yoo. O'nosoo soo Te Naa meeoo unnepu soo oo Besa Pooha besa mu mayugwekwu, soo Te Pabe'e Jesus ka tamme-koobatoo nabatsase. Meno'o tamme ka Te Pabe'e Jesus nakabetsea. Nu meeoo nanesootuhiyakwe, “Soo Te Naa sakwa mu sootuhise mu magwetzoi.”
Tamme sakwa ka Te Naa nesookwugi, oosoo ka Te Pabe'e Jesus Naa. Soo Te Naa ka Te Pabe'e Jesus oo ya'e-kwikoo oo mayoda. Soo Te Naa te sootuhise tu doodooamu te mayugweke. Soo Te Naa te sootuhina ooosapa te tummatzikwu, gi kadoo'oo namayugwe-wa'ne'yoo. Tamme oo sopedakwatoo ka saa'a soo Te Naa te sootuhikwu ka puu-baa te petugase. Soo Te Naa Besa Pooha te mabetseakwu, tamme ka oe tunaka'oedyukuna. Oosoo ooosapa tamme-kooba tueya'edu pu-baa te petugano'oto tooe te magwetzoikwu, ka Te Naa ka teepu atasoo oo yugwekwuse. Tamme besa sokwama ka a namanekwuna soopedakwuna, tooe meno'o no'obatusoo mu numu numme woho'ne sapa, mu ka tunaka'oedyukuna besa. Mu numu tamme netumoo'oodu te mapoonnena how unu tamme ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukuna. Tamme oo sopedakwatoo tamme oo tubetse naka'oedyukute, oosoo ka ese tupe tooetoo ka oa tupe ooonakwasoo nanenagadu. Umu kadoo mesoo namayugwedu. Soo ese tupe ka oa tupe-no puu besa namadabue, ka goso-koobakoo nakoopatooekuna. Ooonnekoo mu oo mesoo natunedyoo'e mu ka Te Naa-wi tunaka'oedyukuna, mu ka numu mumme woho'ne, o'no yise mu ooosapa tunaka'oedyukumokwu. Ka Te Pabe'e Jesus kodyu petuse, mu yise besa nanemadabuekwu. Tooe mu gi ka Te Pabe'e poonnedupana, mu oo soobedyana, oo naka'oedyukuna, besa sokwamana, besa pumme waha-wa'ne. Mu ka Te Naa besa po mobegwana petugase, mu namagwetzoikwu mu ka tunaka'oedyukuna.
10-12 O'nosoo soo Te Naa yadooawabe oo botugu, ka Te Pabe'e nabatsakwuna, yise oo ya'e-kwikoo oo namayodakwuna. Umu ka ekow na'unnedu-kwitu soohanena, “Hannano'ogina 'yoo namanekwu, hagagina?” mee sokwama, mu Te Naa tummatzidu mu toha kakasa-ga'yoo punno'o. Soo Te Pabe'e Besa Pooha ka yadooawabe tuukwe'e soo mu tubotuguna gi umutusoo, oosoo tammetu. Umu te tuukwe'e ka Te Naa besa unnepu soo Te Naa yise tutuha te soobedyana te magwetzoi.
13 Tamme sakwa tammesoo namabetsea kaaheno tusooyugwena, gi ka sutakoo tamme ma'emukwadu-ma emukwapana, tubetse tunaka'oedyukuna, soo Te Naa te magwetzoikwu ka Te Pabe'e yaa teepu-koobasoo oo kodyu petuse. 14 Tamme o'nosoo uga ka sutakoo podo meadape. Tamme gi ka Te Naa po sopedakwadoona. 15 Pana meno'o tamme sakwa yoo'mane soo Te Naa ka besa'yoona, tamme sakwa oo-wa'ne'yoo, ooosapa besa manemo. 16 Mee nabotugu soo Te Naa unnena,
“Mu sakwa besa'yoo ka nuka puu besow.”
17 Tamme ka Te Naa-matoo nanesootuha'e ka oo doodooamuna, tamme sakwa ooosapa oo nakabetsea, tamme oo sopedakwadoona oosoo unu pooha-ga'yoo. Oosoo gi numu nenabo'a ka numu nemadabuekwuse, ka numu besa tooetoo suda manakwe. Tamme gi ooosapa yaa teepu-koobatu. Esoo teepu gi pukwi te natzepotuguna. 18-21 O'nosoo soo Te Pabe'e nanetutzea, gisoo ka teepu namatabu'e, tamme-koobatoo nabatsakwudu, o'no tamme namagwetzoikwu. Soo Te Pabe'e tamme-baa petu, tamme yise ka Te Naa-wi tunaka'oedyukukwu. Tooe soo Te Pabe'e besa'yoopana oosoo tamme-koobatoo nabatsapu. Soo Te Naa ka Te Pabe'e oo ya'e-kwikoo oo mayoda, oo Besa Pooha yise te tuukwe'e ka Te Pabe'e-witu. O'no yise soo Te Naa meeoo te tunetammakute, “Soo Te Pabe'e besa'yoo,” mee. Soo tooe hee tooe kadoo'oo mesoo namayugwedu gi puma te namagwetzoi-wa'ne'yoo. Tamme yise ka sutakoo po-makoo namagwetzoi, ka Te Pabe'e tamme-koobatoo nabatsase.
22 Tamme tammesoo besa namayugwenokwu ka Te Naa besa podo meakwuse. Tamme unu nanasoobedya ka tunaka'oedyukuna. Tamme sakwa ooosapa unu nanasoobedya. 23 Tamme ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukuna yise pudu numu namayugwemena ka Te Naa unnepu-ma. Soo Te Naa unnepu gi kadoo'oo namayugwe-wa'ne'yoo. 24 Meeoo natubotugu:
“No'yoona numu tuikwu. Wahabu-kwa'ne kadoo namayugwekwu, no'yoona hee numu besa sooyugwena atonegea-kwa'ne pudusoo napoohekwunikwu. 25 Pana soo Te Naa unnepu ooosapa gi moobegwagakwu.”
Yow esoo besa na'unnepu mu natuukwena.