4
Soo Te Pabe'e meeoo, “Oosoo gi hownne'yoo, tooe mu numu e kusekapana.” Tamme sakwa oo-wa'nesoo tusooyugwe, tooe tamme tu mooedyukwe sapa, tamme sakwa ka sutakoo po ma'wuka. O'no yise tamme ka Te Naa mesoo nakabetsea, gi ka suda te manena tumayohokuna. Mooasoo tamme ka o'nosoo suda manakwe, umu gi tunaka'oedyukudu-wa'ne. Tamme uga ka suda te tumatuguna nakabetseana tooe how tooe suda manena, kumma'akoosoo numu-no nabootamana, baagoena, hemma namadabue-matoo nanesootuhina, tooe oo sopedakwadoopana oosoo gi besa namanedu. Umu te pupua'amu te nekuseka, umu ka gi te nakasopedakwadoona, ka suda mu manakwe tamme gi umu-ma tzabeka'a. Pana ka saa'a umu puusoo ka tu tuma'emukwapu-kwitu Te Naa tuukwedooa. Soo Te Naa yise mu nemadabuekwu ka how mu besow tooetoo mu sutakoo numu. No'yoona numu natuukwe Te Pabe'e-witu, umu tuipu moogooa punno'o. O'no yise umu tooe mooasoo tuise sapa, umu sumuna saa'a ka Te Naa-baa mesoo nobe-gakwu ka tu moogooa meno'o ooka nakabetsease.
Pudusoo soo Te Naa atasoo eka teepu yugwekwu. Tamme sakwa kaaheno tusooyugwena gi ka sutakoo tamme ma'emukwadu nakabetseapana, o'no yise tamme besa nanesootuhimokwu. Tamme sakwa ooosapa unu nanasoobedya, tamme puu gi ka numu ma'emukwa oo poonne, ka unu mu soobedyana. Tamme sakwa mu tunaka'oedyukudu nabaa'yooku, ka tooe hannano'o tooe tamme-baa mu petuse. 10 Tamme sakwa tammesoo nanasootuhi, soo Te Naa puu nana'atamasoo te sootuha'e ka besa te nanatummatza'e. 11 Sumuna soo Te Naa besa te yadooakuna te sootuhi. Tamme sakwa oo mesoo wahakwuni, ka Te Naa tamme tunetammakuna. Sumuna soo Te Naa numu te tummatzikwuna te sootuhi. Tamme sakwa besa numu tummatzi, soo Te Naa ka meeoo te netammana. O'no yise mu numu ka Te Pabe'e-tooha meadu mee unnekwu, “Soo Te Naa tubetse besa'yoo.” Mu numu sakwa ooosapa meeoo ka Te Naa-witu netammayi, “No'yoona hee sakwa oo nakabetsea.”
12-14 E pupua'amu, mu sakwa oo sopedakwadoo mu numu mu tumoo'ookwu mu ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukuna. Soo Te Naa unnepu meeoo mu gi tunaka'oedyukudu te nanetumoo'oo ka tamme namaboonnena weehepu goso-ma namaboonne-kwa'ne. Mu sakwa besa sokwama mu ka Te Pabe'e-wa'ne'yoona. Mu numu mu tumoo'oona mu wohonekwu ka Te Pabe'e tu tumoo'oopu-kwa'nesoo. Mu tubetse besa sokwamakwu ka Te Naa Besa Pooha-ma mumme oo sootuhise, mu oo sopedakwadookwu oosoo tookwa Te Naa-wa'ne'yoosoo. Ka Te Naa Besa Pooha-ma mumme tu sootuhise tooe mumme tu tumoo'oo sapa mu besa sokwamakwu. 15 Soo Te Naa Besa Pooha besa mu mayugwekwu. Gi haga mu-matu sakwa tuma'emukwana oowetuoo suda nasooyugwepana. Mu sakwa gi suda manepana, gi numu batzapana, gi hemma tuduhapana, gi kumma'akoosoo numu matzamapana. 16 Pana mu ka Te Pabe'e-koobatoo nakwutumase, mu sakwa gi oo nasookwikupana. Mu sakwa besa sokwama, ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukuna.
17 Meno'o soo Te Naa ka mu numu nemadabuedyakwe, mu tuma'emukwana umu-matoosoo kodyukwu. Mooe'ugasoo soo Te Naa ka tu doodooamu nemadabuekwu, pana saa'a umu gi ka Te Naa besa unnepu naka'oedyukudu mu ooonakwasoo nuummabu wumakwu. 18 Mee'e nabotugu;
“Soo besa tunaka'oedyukudu unusoo manena namagwetzoi, umu gi tunaka'oedyukudu gi hownnekoosoo puu namagwetzoikwu.”
19 Soo Te Naa ka suda nuummaba wumakoo mee te soobedyana, tamme sakwa oo naka'oedyuku oosoo te mabetseana, tamme ooosapa kaaheno meadabeno.