Penakwa ka Peter Umu Te Pabe'e-wi Tunaka'oedyukudu-matoo Nabodu
1
Ka Simon Peter-makoo, Te Pabe'e Jesus nakabetseadu oo yadooawabe tubono, umu Te Naa tu dooamu-matoo, umu nu-kwa'nesoo ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukudu. Soo Te Naa mu sootuha'e numme tu sootuhi-kwa'nesoo. Nu mu nanesootuhikuyakwe soo Te Naa mu magwetzoina mu sootuhikwu ka nana'unusoo mu tunaka'oedyukute ka Te Naa noko Te Pabe'e Jesus-wi.
3-4 Soo Te Naa mooasoo te tuukwe, oosoo te tubetse mabetseakwu. Tamme gi ka sutakoo podo meakwu, ka mu numu suda soomanedu yaa teepu-koobatu nagena, tamme ka Te Naa Pooha hee-gana. Tamme yise ka Te Naa besa podo meadabekwu, tamme ka unu Te Naa-wi tunaka'oedyukuna. Soo Te Naa te netutzea tamme oo-wa'nesoo unu besa'yookwu. Tamme sakwa tubetse unu tunaka'oedyuku. Tamme ka tunaka'oedyukuna, tamme besa'yookwu. Ka besa'yoona, ka besow nakabetseakwu. Tamme ka Te Naa-witu besa nakasopedakwadoona, soo Suta'yoo gi te ma'emukwa-wa'ne'yoo. Ka Sutakoo gi tamme ma'emukwa, tamme ooosapa Te Naa nakabetseakwu. Tamme ka ooosapa tunakabetseana, tamme ka besa podo meadabenokwu. Tamme ka Te Naa besa podo meadabena, tamme nanapupua'akwu, tamme nanasamoomu-wa'ne'yookwu. Tamme ka nanapua'ana, tamme sakwa nanasoobedya. Tamme ka ekow nakabetseana, tamme nana'unusoo ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukute. O'no yise tamme ka tunaka'oedyukuna, besa manepunnekwu. Tamme ka gi yooonnekoo nakabetseana tamme tookwa gi ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukute. Tamme tookwa oo soomu'wa ka oo-kooba te tuma'emukwana nasoomu'wa. Tamme yaatu too'e poonnedu-kwa'ne, pana tamme gi tubootabu'e. 10 Ooonne'yoona, e pupua'amu, tamme sakwa tubetse tunakabetsea. Tamme yise oo sopedakwadookwu, ka saa'a ka Te Naa nabatoo tamme oo bikwuna. Tamme ka tunakabetseana tamme gi ka Te Naa besa po ma'wuka-wa'ne'yoo. 11 O'no yise tamme saa'a Te Naa-matoo meakwu. Oosoo ka te sootuhise, soo Te Pabe'e te magwetzoi, tamme-kooba yise tu'eya'edooa.
12-15 Nu oo sopedakwatoo mu mooasoo oo nakapu, ka mumme e tuukwedyina. Mu yise oo naka'oedyukute, ooka mu nakasopedakwadoo-kwikoo. Nu oo sopedakwatoo oosoo gi hownne'yoo nu mu nemayukute ka e unnepu mu nakabetseana, nu sumuna gi wuna'me ka teepu-kooba'yookwu. Soo Te Pabe'e e tuukwe'e pudusoo nu nabatsakwu. Nu yise ooosapa mu nemayukukwu mu ka Te Pabe'e-wi tunakabetseana, o'no mu oo soomayuna tunakabetseamokwu ka yaano e mease.
16-18 Numme mu tuukwe'e ka toge-kwitu mu naka'oedyukuna, gi tooe hayoo tooe sukwe na'unnedu numme mu tuukwe'e, soo Te Pabe'e Jesus unu pooha-ga'yoo, pudusoo kodyu petukwu yaa teepu-koobasoo. Numme togesapa mu tuukwe'e numme o'no mana giba-ma'yoona ka oo pooha numme poonne, ka Te Naa Te Pabe'e-matoo yadoo'a. Numme oo naka soo Te Naa meeoo, “E Besaa Dooa yow. Tubetse besa e masoonamme. Oosoo nu-kwa'ne'yoosoo, nu unu oo soobedya.” 19 Tamme tuwazoo oo sopedakwatoo ka Te Naa unnepu, o'nosoo nabotugu pudusoo togesapa manepetukwu. Mu sakwa ooosapa Te Naa unnepu nakabetsea, soo Te Naa unnepu tukootabuakunoo-kwa'ne'yoo. Oosoo ooka te nakasopedakwatoona te mayugweke. Ka Te Pabe'e petukwu-kwitoo tooe tamme namabetsapunnekwu. Soo yaa oo kodyu petukwuna, ka tu taba tsebooeke-kwa'ne'yookwu, o'no yise tamme no'yoona ka Te Pabe'e-witu nakasopedakwadookwu. 20 Tammesoo oo sopedakwatoo, tamme gi hownnekoo ka Te Naa unnepu tammesoo tusooyugwe-kwikoo oo nakasopedakwadoo-wa'ne'yoo. 21 Soo Te Naa tu Besa Pooha-matu-ma ka tu yadooawabe pooha sootuhipu ka Te Naa unnepu oo waha tuunguna. Esoo Te Naa unnepu, gi sukwe numusoo yadooana nanemadabuena.